U bent hier

Landbouwraad

De gemeentelijke landbouwraad is een adviesorgaan die beraadslaagt over landbouwaangelegenheden zoals bvb. provinciale acties “modder op de weg”, beheersovereenkomsten landbouw / natuur… Soms wordt er een gastspreker uitgenodigd die toelichting geeft over landbouwproblematiek.

De vergaderfrequentie is niet bepaald. Gewoonlijk vinden er 1 à 2 vergaderingen plaats per jaar.

Ledenlijst gemeentelijke landbouwraad 2013

BECELAERE Stefaan Torrelestraat 10, 8670 Koksijde technicus
CASSELMAN Paul Ammanswallestraat 44, 8670 Koksijde Lijst Burgemeester fractie
DEBUSSCHERE Jean-Pierre Witte Burg 21, 8670 Koksijde technicus
DECLERCK Denis Veurnestraat 33, 8670 Koksijde technicus
DEGROOTE Wim Dorpsplaats 9, 8670 Koksijde technicus
DEPOTTER Elie Veldweg 2, 8670 Koksijde technicus
DEPOTTER Joan Langeleedstraat 3, 8670 Koksijde technicus
DEPOTTER Jos Veurnekeiweg 20, 8670 Koksijde technicus
GALLE Ronny Zouavenpad 3, 8670 Koksijde technicus
GHYSELEN Henk Fluithoekweg 2, 8670 Koksijde technicus
GHYSELEN Johan Pannekalsijde 4, 8670 Koksijde technicus
HANCKE Adelheid (plaatsvervanger
Vandenbroucke Gerard)
Dijk 33, 8670 Koksijde NV-A fractie (plaatsvervanger)
HUBRECHT Georges Labeurhoek 4, 8670 Koksijde technicus
LAMMERANT Guido Torrelestraat 4, 8670 Koksijde technicus
OYAERT - DEMUYNCK Marijke Nieuwpoortsteenweg 152, 8670 Koksijde technicus
SERPIETERS Albert Weststraat 10, 8670Koksijde Voorzitter - schepen
STEKELORUM Rik
(plaatsvervanger VERNIERS Yuri)
Leopold II laan74/GV01, 8670 Koksijde !MPULS-fractie (plaatsvervanger)
VANDENBROUCKE Gerard Marcel Demanlaan 12, 8670 Koksijde NV-A fractie
VANDEN BUSSCHE Marcus
(plaatsvervanger CASSELMAN Paul)  
Zeelaan 303, 8670 Koksijde Lijst Burgemeester fractie (plaatsvervanger)
VERNIERS Yuri Oostlaan 5, 8670 Koksijde !MPULS-fractie

Geert Calcoen is secretaris van de landbouwraad.