U bent hier

Laatste wilsbeschikking

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document die je kan registreren bij de dienst Burgerzaken.

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:

 • of je kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie.
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden.
 • in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest).
 • en of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Procedure

Hoe kan ik een laatste wilsbeschikking laten opstellen?

Je geeft een ondertekende en gedateerde verklaring af bij de dienst Burgerzaken. Je krijgt hiervan een ontvangstbewijs mee. Minderjarigen jonger dan 16 jaar moeten vertegenwoordigd worden door hun ouders of voogd.

Na de registratie kan men zijn verklaring steeds vernietigen of wijzigen via een nieuwe aanvraag.

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?

Je hebt de mogelijkheid om te kiezen voor begraving of crematie. Je kan aangeven of de crematie gevolgd wordt door:

 • begraving van de as binnen een begraafplaats.
 • bijzetting van de as in een urnenmuur (columbarium).
 • verstrooiing van de as:
  • in een strooiweide op een begraafplaats.
  • in de Belgische territoriale zee.
 • begraving of verstrooiing van de as buiten de begraafplaats, met uitzondering van het openbaar domein (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige).
 • bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats.

Ook kan je een keuze registreren m.b.t. het ritueel van de uitvaartplechtigheid namelijk:

 • Geen ritueel
 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • Vrijzinnige geloofsovertuiging
 • Neutraal filosofische overtuiging

Wat meebrengen


Voor de registratie op de dienst Burgerzaken heb je je identiteitskaart nodig.

Bedrag

Deze registratie gebeurt vrijwillig en is kosteloos.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Website

Begraafplaatsen en lijkbezorging