Kids-ID: elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar:

 • De Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van je kind én zijn of haar foto.
 • Ook de namen van de ouders staan vermeld.
 • Deze gegevens zijn zichtbaar op de kaart en opgeslagen op een elektronische chip.

De Kids-ID werd vernieuwd in 2021. De nieuwe kaart heeft een andere kleur en is moeilijker te vervalsen en dus veiliger. Het huidige model van Kids-ID blijft geldig, ten minste tot het einde van de geldigheidsperiode tenzij het document wordt gestolen of verloren geraakt of om een andere reden moet worden vervangen zoals een niet gelijkende foto, verandering van naam, …

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

 • geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart
 • verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar je als volwassene ook gewoon met je identiteitskaart naartoe kan, zonder dat je een paspoort nodig hebt.

De Kids-ID is bovendien heel wat meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument. Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

Vanaf zes jaar krijgen kinderen een PIN-code. Zo kunnen ze zich online identificeren met hun Kids-ID. Diverse beveiligingselementen maken de kaart moeilijk vervalsbaar. Het document bevat geen handtekeningscertificaat omdat kinderen onder de 12 jaar geen documenten mogen tekenen.

Geldigheidsduur

Een Kids-ID is altijd drie jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag ook al is je kind ondertussen 12 jaar geworden.

De Kids-ID moet ook niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de dienst Burgerzaken van de gemeente waarnaar het kind zal verhuizen.

Voorwaarden

Als je een Kids-ID wil aanvragen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
 • je moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen.

Procedure

De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouders en is enkel verplicht als je met je kind naar het buitenland gaat. Je vraagt de Kids-ID aan bij de dienst Burgerzaken. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn.

Wanneer je de Kids-ID aangevraagd hebt, krijg je volgende codes toegestuurd per post:

 • een PUK-code om de kaart te activeren
 • een PIN-code om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen
 • een code ‘contact ouders’ om het cascadesysteem ‘Hallo Ouders’ te activeren.

Je neemt de codes mee bij het afhalen van de Kids-ID.

Aanmaaktermijn

Het aanmaken van de Kids-ID duurt 3 tot 4 weken. Vraag de Kids-ID dus tijdig aan, best een maand voor je op reis vertrekt.

Wie te laat aanvraagt, kan nog rekenen op een spoedprocedure, maar de kosten voor die procedure liggen dan wel een stuk hoger. Neem voor de spoedprocedure zo snel mogelijk contact op met de dienst Burgerzaken.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van een Kids-ID moet je het volgende meenemen:

 • de elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de Kids-ID aanvraagt
 • een recente pasfoto van het kind in kleur, met witte achtergrond die voldoen aan de ICAO normen. Pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maand!

Bedrag

Een Kids-ID kost € 7,70.

Voor een spoedprocedure betaalt u:

 • voor levering binnen twee dagen, € 105.
 • voor een gecentraliseerde levering in Brussel (Koloniënstraat 1), € 141,90.

Meer info

eid.belgium.be/nl
www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/kids-id/faq/