U bent hier

Kadervormingssubsidie

De kadervormingssubsidie dient om het volgen van alle vormen van vorming en cursussen te stimuleren binnen het kader van jeugdwerk.

Voor eenzelfde opleiding kan men slechts in één gemeente een aanvraag indienen
Worden terugbetaald:

  • het volgen van korte sessies, georganiseerd door de gemeentelijke Jeugddienst (bvb. EHBO-cursus) of door een door het ministerie van de Vlaamse gemeenschap erkende jeugdorganisatie
  • het volgen van meerdaagse cursussen (min. 4 dagen/8 dagdelen) bij een door het ministerie van de Vlaamse gemeenschap erkende sport- of jeugdorganisatie

De sportopleidingen worden enkel terugbetaald als de cursist de sport minstens driemaal per jaar gratis begeleidt in een Koksijds jeugdwerkinitiatief waarvan hij/zij lid is.  Het gaat om de opleidingen initiator/jeugdsportbegeleider avontuurlijke sporten, oriëntatieloop, rotsklimmen, of speleologie en om de opleidingen sportbegeleider en niveau B recreatiesport en sportgehandicapte personen.

Het bedrag voor kadervormingssubsidie bedraagt 50% van de kostprijs met een maximum van  100  euro.

De deelname aan vormingsdagen en cursussen moet met een deelname- én een betalingsbewijs worden bewezen.  Ook individuen die in het Koksijds jeugdwerk actief zijn kunnen hier gebruik van maken.  De vergoeding wordt na het overmaken van de nodige bewijsstukken op een persoonlijke rekening overgeschreven.