U bent hier

Infowijzer regio Koksijde-Veurne

Zit je met een dip waar je zelf niet uit komt?
Een moeilijke periode in je leven?
Dan kunnen deze contacten je helpen.

Telefonische en online

Awel.be

Lijn voor kinderen en jongeren in nood
102
www.awel.be

Gezondheid

www.gezondheid.be

Holebifoon

0800 995 3 3
www.holebifoon.be

Partnergeweld en kindermishandeling

1712
www.1712.be

Teleblok

0800 13 14 4
www.teleblok.be
(examenperiode januari en juni tussen 18 en 23 uur)

Tele-onthaal

106
www.tele-onthaal.be

Zelfhulpgroepen

www.zelfhulp.be

Zelfmoordlijn

1813
www.zelfmoord1813.be

Acute hulp

az West - Algemeen Ziekenhuis Sint Augustinus Veurne

058 33 31 11
www.azwest.be

Huisartsen met wachtdienst

070 24 65 55 1733
www.hijw.be
Overzicht huisartsen

Ambulante hulpverlening

CAW - Centrum Algemeen Welzijnswerk

058 28 00 21
www.caw.be

CGG Largo - Centrum Geestelijke Gezondheid Largo

058 31 23 47
www.cgglargo.be

JAC - Jongeren Advies Centrum

058 28 00 21
www.jac.be

Therapie

www.vindeentherapeut.be

Psychiatrische opname

PAAZ Veurne

Psychiatrische afdeling van het Algemeen Ziekenhuis
058 33 32 57

Verslaving

AA - Anonieme Alcoholisten

03 239 14 15
www.aavlaanderen.org

De druglijn

078 15 10 20
www.druglijn.be

Gokhulp

0800 35 777
www.gokhulp.be

De Sleutel – Antenne Veurne

058 33 56 11
www.desleutel.be

Denk ook aan

Ambulance

112

Vrij CLB - Centrum voor Leerlingenbegeleiding

058 31 16 14
www.vclb-west.be

Centra voor Leerlingenbegeleiding van het GO!

058 31 10 75
www.clbwesthoek.be

Gespreksgroep nabestaanden na zelfdoding

02 361 21 28
www.werkgroepverder.be

Politie

101
www.politie.be

Sociaal huis

058 53 43 10
www.sociaalhuiskoksijde.be

Sociale dienst van de mutualiteiten

Hulp bij vereenzaming

058 53 43 19 (Katrien Debruyne, projectcoördinator Samen Zorgen)

Boeren op een kruispunt

0800 991 38
www.boerenopeenkruispunt.be

Dyzo (zelfstandigen in moeilijkheden)

0800 111 06
www.dyzo.be