U bent hier

Individuele Behandeling Afvalwater (IBA)

Wie niet kan aansluiten op een vuilwaterriool - vaak door een afgelegen of bijzondere ligging van de woning (info bij Technisch bureau) - moet zelf zijn huishoudelijk afvalwater zuiveren. Dat kan met een installatie voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA), bv. een klassieke ondergrondse opstelling met meerdere kamers, een rietveld, een kokosbed, ... .

Beknopte voorwaarden en info

  • de installatie dient om huishoudelijk afvalwater van een woning, die men niet kan aansluiten op de vuilwaterriool, te saneren,
  • de installatie moet gebouwd en geëxploiteerd worden conform de ‘Code van goede praktijk’, m.a.w. het gaat om een verdergaande zuivering dan bij een septisch put

Premiebedrag

De premie bedraagt maximaal € 495,79 maar mag de helft van de bewezen kosten niet overschrijden.

Procedure

Het aanvraagformulier vind je hieronder. We raden je aan om even contact op te nemen met de dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling vóór u de installatie plaatst.