U bent hier

Individuele Behandeling Afvalwater (IBA)

Zelf instaan voor de zuivering van afvalwater

  • Indien er geen vuilwaterriool gelegen is in de straat en er wordt geen riolering voorzien (info bij Technisch bureau), dient men zelf in te staan voor de zuivering van afvalwater.
  • Straat voorzien van vuilwaterriool?
  • verplicht om aan te sluiten op de openbare riolering
  • verplicht om hemelwater af te koppelen van de openbare riool en op te vangen in hemelwaterput of te infiltreren in bodem.

Premie voor de bouw van een individuele waterzuivering (IBA)

  • Voorwaarden?
  • installatie dient om huishoudelijk afvalwater uit een woning te saneren
  • installatie dient gebouwd en geëxploiteerd te worden conform de ‘Code van goede praktijk’, m.a.w. betreft een verdergaande zuivering dan bij een septisch put
  • De gemeentelijke premie
  • is éénmalig,
  • bedraagt maximaal € 495,79 en mag de helft van de bewezen kosten niet overschrijden.

Aanvraagformulieren zijn te bekomen bij de dienst Mil&DO.