U bent hier

Inburgeren in Vlaanderen

Het inburgeringbeleid is bedoeld voor vreemdelingen van achttien jaar en ouder die zich langdurig in Vlaanderen of Brussel komen vestigen. Ook Belgen die niet in België geboren zijn en van wie minstens een van de ouders niet in België geboren is, behoren tot de doelgroep van het inburgeringbeleid.

In het Sociaal Huis te Koksijde zijn er regelmatig zitdagen. Op de website van Agentschap Integratie & Inburgering staan de contactgegevens om een afspraak te maken en zijn de verschillende zitdagen te consulteren: integratie-inburgering.be/contactpunt-koksijde .

Voor meer informatie over het Vlaams inburgeringbeleid kan je terecht bij een vestiging van het Agentschap Integratie & Inburgering.

Tel. 02 701 78 50
E-mail oostende [at] integratie-inburgering.be
Website integratie-inburgering.be