U bent hier

Huwelijk voor vreemdelingen (niet-Belgen)

In het algemeen gelden dezelfde voorschriften voor het huwelijk van vreemdelingen als voor het huwelijk van Belgen. Men moet echter wel rekening houden met enkele afwijkingen voor vreemdelingen.

De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

Procedure

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

De aangifte moet persoonlijk gebeuren door de aanstaande echtgenoten Zij kunnen samen of afzonderlijk aangifte doen. Indien slechts één partner aanwezig is, moet die in het bezit zijn van een voor echtverklaarde volmacht van de andere partner.

Bij de aangifte kan je tot en met 4 getuigen opgeven. Deze getuigen moeten meerderjarig zijn en kunnen verwanten zijn.

Indien je bij een notaris een huwelijkscontract afsluit of zal afsluiten, bezorg je een attest van de notaris aan de dienst Burgerzaken.

Voor praktische afhandeling vragen wij om tenminste 6 weken voor de geplande huwelijksdatum je huwelijk aan te melden en een huwelijksdatum te reserveren. Let wel: het vooraf vast leggen van een huwelijksdatum is nog geen aangifte van het huwelijk.

Eenmaal het dossier volledig is en aan alle vereisten voldaan is, nodigen we je uit om aangifte te doen van het huwelijk door de akte van aangifte te ondertekenen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Wat meebrengen

  • Attest van de notaris voor het huwelijkscontract.
  • Recent letterlijk afschrift van de geboorteakte.
  • Bewijs van identiteit.
  • Bewijs van woonst.
  • Bewijs van ongehuwde staat of een overlijdensakte(n) van uw overleden man/vrouw of een echtscheidingsakte(n) met bewijs dat de echtscheiding definitief is .
  • Nationaliteitsbewijs (af te leveren door ambassade of consulaat in België van het land van herkomst) .
  • Bewijs van huwelijkswetgeving (ook wel 'certificat de coutume' genoemd) - af te leveren door de ambassade land van herkomst .
  • Eventueel een attest i.v.m. de huwelijksnaam - af te leveren door de ambassade van het land van herkomst .
  • Eventueel een gelegaliseerde volmacht indien de huwelijksaangifte slechts door één van de aanstaande echtgenoten gedaan wordt.

Als de voorgelegde documenten in buitenland en/of in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de nodige legalisatie te voorzien en een Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Bedrag

De huwelijksaangifte en huwelijk zijn gratis.

Regelgeving

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek