U bent hier

Huwelijk in het buitenland

Als je huwt in het buitenland, kunnen we dit huwelijk pas geldig beschouwen in België indien je aan de voorgeschreven vereisten voldaan hebt van de geldende Belgische wetgeving. De huwelijksakte die opgemaakt werd door de plaatselijke overheden in het buitenland kan bij terugkeer in België worden geregistreerd worden in de DABS-toepassing (Databank Akten van de Burgerlijke Stand).

Procedure

De overschrijving kan gebeuren op voorlegging van een voor eensluidend verklaard afschrift van de huwelijksakte met eventuele legalisatie en een beëdigde vertaling naar het Nederlands.

Deze registratie is niet verplicht, maar door deze te doen, kan je voortaan eenvoudig een uittreksel bekomen. 

Bedrag

De registratie van de huwelijksakte is kosteloos.