U bent hier

Huwelijk in het buitenland

Als je huwt in het buitenland, kunnen we dit huwelijk pas geldig beschouwen in België indien je aan de voorgeschreven vereisten voldaan hebt van de geldende Belgische wetgeving. De huwelijksakte die opgemaakt werd door de plaatselijke overheden in het buitenland kan bij terugkeer in België worden overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van je eerste woonplaats.

Procedure

De overschrijving kan gebeuren op voorlegging van een voor eensluidend verklaard afschrift van de huwelijksakte met eventuele legalisatie en een beëdigde vertaling naar het Nederlands.

Deze overschrijving is niet verplichtend, maar door deze overschrijving kan je voortaan eenvoudig een uittreksel van de huwelijksakte bekomen in de gemeente van overschrijving en moet je deze niet langer in het buitenland aanvragen. Bovendien kan je deze als je niet beschikt over een trouwboekje deze aanvragen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van overschrijving.

Bedrag

Het overschrijven van de huwelijksakte is kosteloos.