U bent hier

Huishoudelijk reglement Zwem- & recreatiebad Hoge Blekker

Dienst zwembaden Koksijde

Algemene principes met betrekking tot het gebruik van de zwemaccommodatie.

 

Artikel 1. Algemeen

Dit reglement regelt het gebruik van de infrastructuur van het Zwem – en recreatiebad Hoge Blekker, Pylyserlaan 32, 8670 Koksijde.

Het huishoudelijk reglement (hierna “het reglement”) heeft tot doel de goede exploitatie, met name de veiligheid, de orde, de rust en de hygiëne in de zwemaccommodatie te waarborgen. Onder zwemaccommodatie verstaan we de zwembaden, de kaden, de recreatieve zone, de kleedcabines, de douches, de toeschouwersruimten, de zwemhal en annexe ruimten (bergruimten, enz.…).

Het reglement geldt voor alle bezoekers. Iedereen die de accommodatie betreedt, gaat akkoord om alle aanwijzingen en voorschriften omschreven in het reglement, op te volgen. Dit geldt ook voor alle aanduidingen en mondelinge richtlijnen die het personeel van het zwembad aan de bezoekers meedeelt.

Artikel 2. Openingstijden en toegangsprijzen

De openingstijden, de sluitingsdagen en de toegangsprijzen, vastgesteld door de gemeenteraad Koksijde, worden aangegeven op de website van de gemeente Koksijde.

Toegang tot de zwemaccommodatie buiten de openingstijden kan enkel verkregen worden na het afsluiten van een overeenkomst/vergunning met de dienst zwembaden Koksijde.

Artikel 3. Toegang tot het zwembad

Iedere bezoeker aan de zwemaccommodatie schaft zich een geldig toegangsbewijs aan. De toegangsbewijzen zijn niet terugbetaalbaar. Eenmaal men de baderszone verlaten heeft, moet men een nieuw toegangsbewijs aankopen om opnieuw toegang te verkrijgen tot de baderszone.

Toegangsbewijzen kunnen aangekocht worden aan de kassa.

Het abonnement is strikt persoonlijk.

Tarief inwoner van Koksijde kan verkregen worden na het vertoon van een geldige eID. Tarief tweede verblijver van Koksijde kan verkregen worden na het vertoon van een geldige K-pas.

Om in aanmerking te komen voor een andersvalidenkaart moet je attest eerst door de dienst zwembaden erkend worden.

De openingsdagen en -uren van het zwembad en de meest actuele openingstijden van de kassa/onthaal zijn terug te vinden op de website:

Vanaf 15 minuten na de start van de zwemshift of wanneer het maximum toegelaten aantal baders of bezoekers in de zwemaccommodatie bereikt is, worden geen nieuwe baders meer toegelaten.

Een zwembeurt bedraagt 90 minuten, inclusief omkleden en zwemtijd. Daarna dient de zwemaccomodatie verlaten te worden.

De zwemhal sluit 10 minuten vóór het einde van de openingstijd (middag en avond).

Kinderen jonger dan negen (9) jaar moeten vergezeld zijn door een volwassene (+ 18 jaar) die permanent toezicht uitoefent op deze kinderen.

Dieren worden niet toegelaten tot de zwemaccommodatie met uitzondering van blindengeleidehonden in de geschoeide zone.

Groepen dienen op voorhand te reserveren.

Onder een groep verstaan we minimaal 15 tot maximaal 40 personen. De totale bezoektijd bedraagt 90 minuten inclusief omkleden en zwemtijd. Daarna dient de zwemaccomodatie verlaten te worden.

Bij groepen en verenigingen is er steeds 1 verantwoordelijk per 15 baders die mee toezicht houd vanaf de kade en is het aanspreekpunt voor het personeel. Begeleiders van groepen zijn herkenbaar voor de zwembadmedewerkers..

De dienst zwembaden Koksijde behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inrichting geheel of gedeeltelijk te sluiten en de reservaties te annuleren voor zolang als nodig en zonder enig recht op schadevergoeding.

De dienst zwembaden Koksijde kondigt deze gebeurtenissen en werken, indien mogelijk, tijdig aan aan de kassa van de inrichting en andere gemeentelijke communicatiekanalen.

De dienst zwembaden heeft het recht om elke persoon die een gevaar dreigt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de inrichting te verbieden. Zo kan onder meer de toegang worden geweigerd aan personen in staat van dronkenschap of enige andere vorm van intoxicatie, personen die de orde verstoren, personen die dit reglement niet naleven, personen in onhygiënische toestand, personen met niet geheelde wonden...

Desgevallend kan de dienst zwembaden Koksijde een medisch attest eisen waaruit blijkt dat de gezondheid van de overige baders niet in het gedrang komt.

Artikel 4. Duur

Voor het bezoek geld een tijdsbeperking van 90 minuten, inclusief omkleden en zwemtijd.. Onder bepaalde omstandigheden (bij grote drukte, ongeval, maatregelen in functie van epidemiologische situaties, overmacht ...) kan de tijdsduur ingekort worden, zonder enige vorm van compensatie.

Uiterlijk 15 minuten na de beëindiging van de openingstijden moeten de bezoekers het zwembadgebouw verlaten hebben.

Artikel 5. Omkleden

Het publiek kleedt zich om in de individuele kleedruimten. Individuele kleedruimten mogen niet op hetzelfde moment door meerdere personen betreden worden. Enkel familie- of groepskleedkamers zijn toegankelijk voor meerdere personen.

De groepskleedkamers mogen enkel gebruikt worden door groepen met begeleider en na een voorafgaandelijke goedkeuring van het kassapersoneel.

De individuele kleedruimte en de kleedkamers voor groepen worden gebruikt voor de duur noodzakelijk voor het omkleden. Zij dienen behoorlijk gesloten te zijn tijdens het omkleden.

Iedereen (voor groepen kan er een uitzondering zijn), is verplicht alle persoonlijke bezittingen op te bergen in een vestiairekast, die moet gesloten worden door middel van een muntje & polsbandje.

Verlies van het polsbandje zal aanleiding geven tot het betalen van € 10. De begeleider van de groep sluit de kleedkamer af na gebruik door de groep.

De dienst zwembaden Koksijde kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele diefstallen of schadegevallen van persoonlijke bezittingen. De dienst zwembaden Koksijde is niet gehouden toezicht uit te oefenen op de vestiairekastjes en de kleedkamers. Het is dan ook sterk aanbevolen waardevolle voorwerpen thuis te laten.

Artikel 6. Voorafgaandelijk aan het baden

Iedere bader moet alvorens de zwemhal te betreden de doorloopdouche passeren.

Artikel 7. Verblijf

Iedere bader gedraagt zich op een wijze die de veiligheid, de orde, de zedelijkheid en de hygiëne bevordert. De bader betoont respect voor het zwembadpersoneel. Volgende verplichtingen moeten gerespecteerd worden:

Wat mag niet:

 • Luidruchtig zijn.
 • De redders hinderen bij het toezicht.
 • Lopen rond het bad of in de kleedruimten.
 • Andere personen lastigvallen of opzettelijk hinderen.
 • Het nuttigen van voedsel of dranken buiten de voorziene zones (cafetaria). Aan het bad is een hersluitbare drinkbus gevuld met water of sportdrank toegelaten.
 • Het nuttigen van alcoholische dranken in de zwembadhal en kleedruimtes.
 • Reddingsmateriaal zonder noodzaak aanraken of verplaatsen.
 • Met schoeisel rond het bad en in de blootvoetse lopen m.u.v. waterkousen.
 • Op blote voeten de geschoeide zone betreden.
 • De dienst- en personeelsruimten betreden.
 • Zwemlesmateriaal gebruiken zonder toelating van de redders.
 • In de publieke zones zonder zwemkledij rondlopen.
 • Het gebruik van zeep en shampoo is enkel toegestaan in de stortbaden. Het gebruik van kleurshampoo en het zich scheren zijn verboden.
 • Stortbaden op een onverantwoorde of overbodige wijze gebruiken.
 • Met rugzakken, tassen, frigobox de zwembadhal betreden.
 • Gevaarlijk spelen zoals op elkaars schouders zitten of staan, elkaar onder water duwen of onder water houden.
 • Duiken in ondiep water.
 • Een backflip (achterwaartse salto) uitvoeren.
 • Baden wanneer geen redder aanwezig is.

Specifieke bepalingen:

 • Baders die geen 25 meter kunnen zwemmen of drijfhulp nodig hebben worden niet in het diepe gedeelte toegelaten. De redders kunnen steeds om een zwemvaardigheidstest verzoeken.
 • Specifieke duikoefeningen (apneu-, diepteoefeningen, …) worden niet toegestaan tijdens een recreatieve zwembeurt. Duikoefeningen zijn enkel toegelaten in clubverband en dit volgens de wettelijke eisen.
 • Baders moeten hygiënische en veilige zwemkledij dragen die aangepast is aan de goede zeden.
 • Onder zwemkledij wordt verstaan. Een uit zwemstof bestaande aansluitende zwembroek, badpak, bikini of lichaamsbedekkende aansluitende zwemkledij exclusief ontworpen om te zwemmen (Bv zwemlycra, zwempak, …).
 • Volgende kledij wordt niet toegelaten: lange broeken, T-shirts, hemden, andere losse kledij, ondergoed, string, losse zwemshort (voetbalshort), rokken, kleedjes, zwemkledij met zakken, wetsuit, duikpak, burkini, ... Deze lijst is niet limitatief. Zwemkledij is alleen toegelaten in de ongeschoeide zone. Zwemmen met niet aangepaste zwemkledij is mogelijk na voorafgaande toestemming van de redders (bijvoorbeeld bij reddend zwemmen).
 • Het dragen van een badmuts is niet verplicht. Geen enkele vorm van hoofddeksel wordt toegelaten in het zwembad, met uitzondering van de badmuts.
 • Personen met lange haren binden de haren samen of dragen een badmuts.
 • Het dragen van halskettingen of andere vreemde voorwerpen tijdens het baden is niet toegestaan. Het zwemwater mag niet vervuild worden. Zo mag niets uitgewrongen worden in het bad (bijvoorbeeld badmuts, kledij…) en mogen geen voorwerpen in het water gegooid worden. Windels en pleisters horen niet thuis in het bad.
 • Het al of niet toelaten van ballen, zwemhulpmiddelen zoals zwembanden, zwemgordels en zwemvleugeltjes, autobanden, duikbrillen, zwemvliezen, zwemspeelgoed, het gebruik van de duikplank of startblokken, etc. wordt bepaald door de redders in functie van de veiligheid en de goede orde. De redders beslissen autonoom.
 • Het is verboden elektrische toestellen, verlengdraden en dergelijke in de zwemhal aan te sluiten en te gebruiken.

Gebruik van de baden, glijbaan, whirlpools en andere waterspeeltuigen:

 • Het 25 meterbad is niet toegankelijk voor kinderen die niet kunnen zwemmen. Zij kunnen het 25 meterbad bad enkel betreden onder begeleiding van een volwassene. Kinderen die niet kunnen zwemmen dragen zwembandjes of een zwemvest. Voor hen is het niet toegelaten zich te begeven in het diepe gedeelte.
 • Het is niet toegelaten te duiken, tegenstroom te wandelen in de stroomversnelling en andere zwemmers te hinderen, te hangen aan de boorden en te spelen in de whirlpools.
 • De glijbaan en de andere waterspeeltuigen worden op een correcte manier gebruikt. Respecteer de aangegeven veiligheidsinstructies (pictogrammen).
 • De glijbaan en andere waterspeeltuigen wordt door de redders in gebruik gesteld en/of afgesloten.
 • Voor het gebruik van de glijbaan wordt een wachtrij gevormd aan de trap. Duwen of baldadigheden op de trap zijn verboden.
 • In de glijbaan mogen geen vreemde en scherpe voorwerpen meegenomen worden. Alle voorwerpen die de baan kunnen beschadigen (bijvoorbeeld ritssluitingen in zwemuitrustingen) of voorwerpen die de veiligheid van de baders in gevaar kunnen brengen zijn verboden.
 • Glijbaan. Na het landen wordt het opvangbad onmiddellijk verlaten.
 • Het gebruik van het aangeboden recreatiemateriaal zoals opblaasbare structuren, glijbaan, … is op eigen risico. Schade aan kledij, lichamelijke letsels … kunnen niet teruggevorderd worden gezien het aangeboden wordt op eigen verantwoordelijkheid.

Gebruik whirlpools:

 • Kinderen jonger dan negen (9) jaar mogen enkel gebruik maken van de whirlpools als ze vergezeld zijn van een volwassene.
 • In de whirlpool is het dragen van zwemkledij verplicht.
 • Een whirlpool beurt is gratis.
 • Mensen met hartklachten, bloeddruk- of cerebrale problemen wordt afgeraden een whirlpool te nemen.

Artikel 8. Gezondheidsproblemen

Een bader met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld epilepsie, hartklachten, suikerziekte) moet de redder daarvan op de hoogte brengen.

Baders met ziektesymptomen zoals grieperig gevoel, koorts, neusloop en ongewone vermoeidheid komen niet sporten en kunnen de toegang tot het zwembad geweigerd worden.

Baders met open wonden en/of besmettelijke aandoeningen worden niet toegelaten.

Als gevolg van het risico van epidemieën of pandemieën, zoals COVID-19, is het bezoek aan het Hoge Blekkerbad onderworpen aan de regels die zijn opgesteld door de nationale Veiligheidsraad en aan de aanbevelingen van de bevoegde ministers.

Het reglement behandelt algemene voorzorgsmaatregelen, maar kan worden aangepast aan de ernst van de lokale gezondheidssituatie. Deze aanpassingen worden als bijlage bij het reglement toegevoegd en/of vervangen/geschrapt als de situatie meer of minder gunstig evolueert.

Artikel 9. Scholen

Het reglement is ook van toepassing tijdens het schoolzwemmen. Voor het schoolzwemmen worden aanvullende afspraken vastgelegd in afzonderlijke overeenkomsten.

De leerlingen van de school mogen het zwembad betreden bij aanvang van het gereserveerde tijdvak en moeten het verlaten aan het einde van het gereserveerde tijdvak. Het betreden van andere ruimten dan de zwemhal, de kleedkamers en het sanitair is niet toegestaan.

Leerlingen die niet actief deelnemen aan de zwemlessen krijgen geen toegang tot het zwembad.

Het schoolbestuur zorgt voor een verantwoordelijke begeleider/leerkracht. De begeleider/leerkracht oefent actief toezicht uit en ziet erop toe dat leerlingen de gebods- en verbodsbepalingen naleven.

De leerkrachten en de begeleiders blijven verantwoordelijk voor de leerlingen.

Een leerkracht kan een lesgeefactiviteit combineren met de functie van toezichthoudende redder mits zij/hij in het bezit is van het diploma “Hoger Redder” en een attest van jaarlijkse bijscholing bezit.

De dienst zwembaden Koksijde kan bij het niet-nakomen van dit reglement de reservering onmiddellijk beëindigen zonder ingebrekestelling.

Artikel 10. Zwemclubs, verenigingen en organisatoren van sportkampen.

Het reglement is ook van toepassing tijdens het clubzwemmen, activiteiten van verenigingen en organisatoren van- en deelnemers aan sportkampen.

Wanneer clubs, verenigingen of organisatoren van sportkampen buiten de openingstijden gebruik maken van de zwembaden voorzien zij zelf in het noodzakelijke aantal redders.

De leden van de zwemclub, verenigingen of deelnemers aan sportkampen mogen de zwemhal betreden bij de aanvang van het gereserveerde tijdvak en moeten de zwemhal verlaten aan het einde van het gereserveerde tijdvak. Het betreden van andere ruimten dan de zwemhal, de kleedkamers en het sanitair is niet toegestaan.

De zwemclub, de vereniging of de organisator van een sportkamp zorgt voor een verantwoordelijke begeleider. De verantwoordelijke begeleider is aanwezig voor de aanvang van het gereserveerde tijdvak. Hij laat de leden van de club, vereniging of deelnemers binnen en begeleid hen naar de groepskleedkamer en zwemhal. Hij oefent actief toezicht uit en ziet erop toe dat de leden of deelnemers de gebods- en verbodsbepalingen naleven. Na gebruik zorgt de verantwoordelijke begeleider ervoor dat het materiaal opgeborgen wordt en dat de zwemhal, de kleedkamers en het sanitair opgeruimd en afgesloten worden.

De dienst zwembaden Koksijde kan bij het niet-nakomen van dit reglement de reservering onmiddellijk beëindigen zonder ingebrekestelling. In dat geval heeft de zwemclub, vereniging of organisator geen enkel recht op terugbetaling of schadevergoeding.

Artikel 11. Zwemles

Scholen en zwemclubs kunnen zwemles geven op een vooraf afgesproken tijdstip met de dienst zwembaden en in de afgesproken banen.

Het op een georganiseerde manier privé zwemles geven tijdens de publieke openingstijden wordt niet toegestaan.

Zwemlessen worden enkel gegeven in het beheer en door aangestelden van de dienst zwembaden Koksijde.

Artikel 12. Sportevenementen

In het zwembad kunnen sportevenementen plaatshebben na voorafgaandelijk overleg met het College van Burgemeester en Schepenen en met de sportdienst.

De organisator maakt met de afgevaardigde van de dienst zwembaden Koksijde de nodige afspraken over het gebruik van de zwemuitrusting, geluidsinstallatie, EHBO-lokaal, zwembanen en poetsmateriaal.

In de zwemhal zijn geen drinkglazen of flessen in glas toegelaten. De bezoekers moeten de zwemhal blootsvoets of met schoenovertrekjes betreden (behoudens bij aanwezigheid van loopmatten).

De organisator zorgt ervoor dat de gebruikte accommodatie na de wedstrijd grondig gereinigd en ontsmet wordt en met de hiervoor ter beschikking gestelde producten.

Artikel 13. Publiciteit

Het voeren van publiciteit binnen de zwemaccommodatie kan enkel worden toegestaan volgens een vooraf opgestelde overeenkomst met de dienst zwembaden Koksijde.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Schade toegebracht aan de inrichting en aan voorwerpen moet door degene die daarvoor aansprakelijk is, worden vergoed.

De dienst zwembaden Koksijde draagt geen verantwoordelijkheid voor de ontvreemding van en de beschadiging aan voorwerpen van baders en bezoekers.

De baders en hun begeleiders zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De aanwezigheid van een reddingsdienst ontslaat de baders en hun begeleiders niet van hun eigen verantwoordelijkheid.

De gebruiker verbindt er zich toe alle nodige verzekeringen af te sluiten ter dekking van alle mogelijke gevolgen die zich voordoen naar aanleiding van de toegang tot en het gebruik van de zwemaccommodatie.

Artikel 15. Instructies

Het personeel en de redders zijn belast met de uitvoering van het reglement. Alle instructies van het personeel en de redders moeten gevolgd worden.

Artikel 16. Sancties

Het niet naleven van dit reglement of het overtreden van eender andere norm kan, onverminderd het recht op schadeloosstelling, aanleiding geven tot volgende sancties:

 • de onmiddellijke verwijdering uit de inrichting;
 • tijdelijke ontzegging van de toegang tot de inrichting;
 • definitieve ontzegging van de toegang tot de inrichting.

Deze sancties kunnen toegepast worden op zowel individuele personen als op groepen.

Bij calamiteiten, diefstal, of weerspannigheid ed. wordt de politie onverwijld op de hoogte gesteld van de feiten.

Artikel 17. Diverse

Er is een algemeen rookverbod in het volledige gebouw.

Omwille van de geldende privacybescherming is het gebruik van GSM, smartphone of fototoestellen STRIKT verboden in de omkleedruimtes en de zwemaccommodatie. Bij vastgesteld misbruik wordt de politie verwittigd.

De gebruiker zal de grootst mogelijke netheid nastreven. Afval dient in de daarvoor voorziene afvalbakken gedeponeerd te worden.

Gevonden voorwerpen worden aan de redder of onthaalbediende afgegeven en maximaal tien dagen in bewaring gehouden door de dienst zwembaden Koksijde. Waardevolle voorwerpen worden bezorgd aan de Lokale politie.

Waren te koop aanbieden in en rond de inrichting is niet toegestaan, behoudens in geval van toestemming van de dienst zwembaden Koksijde.

Het resultaat van het wateronderzoek wordt steeds aangeplakt in de inkomhal op een goed zichtbare plaats, zodat elke gebruiker zich kan vergewissen van de kwaliteit van het zwemwater.

Artikel 18. Camerabewaking

Als bezoeker van het Hoge Blekkerbad word je gefilmd volgens afspraken voorzien in de Belgische wetgeving (o.a. KB van 21/03/2007). Door het betreden van het gebouw geef je toestemming om gefilmd te worden. De beelden worden enkel gebruikt om de veiligheid en orde te bewaken, alsook voor het opvolgen van onregelmatigheden en het verzamelen van informatie over misdrijven en schade met mogelijkse identificatie van daders, getuigen en/of slachtoffers. De camera’s zijn zo geplaatst dat de intimiteit van de bezoeker nooit geschonden wordt.

Specifieke bepalingen met betrekking tot het reserveren van de zwemaccommodatie

Artikel 19. Categorieën van gebruikers

Publiek:

 • Natuurlijke personen

Regelmatige gebruikers:

 • Zwem- en duikclubs die op regelmatige basis en minstens 25 wedstrijden of trainingsmomenten per seizoen.
 • Scholen

Occasionele gebruikers:

 • Verenigingen, jeugdwerking of een groep jongeren die éénmalig en sporadische gebruik maken van het zwembad.
 • Zwem- en duikclubs, organisaties en groepen die éénmaal of sporadisch gebruik maken van het zwembad.

Professionele gebruikers:

 • Gebruik door een organisatie, openbaar bestuur of onderneming in het kader van een training in functie van de uitoefening van een beroep (van een lesgever en/of de gebruiker) of gebruik met commerciële doeleinden.

Artikel 20. Procedure

 1. Aanvraag- en reservatieprocedure voor regelmatige gebruikers

  Scholen

  Scholen kunnen het zwembad reserveren. Het reserveren gebeurt voor een schooljaar met uitzondering van de schoolvakanties.

  Het schoolbestuur dient voor de aanvraag voor reservatie in bij de beleidsmedewerker onderwijs.

  De toegestane reservatie geldt uitsluitend voor de leerlingen van de school en voor de tijdvakken en activiteiten zoals aangevraagd.

  Zwemclubs, verenigingen en organisatoren van sportkampen.

  Zwemclubs, verenigingen en organisatoren van sportkampen kunnen de zwembaden reserveren tijdens de openingstijden.

  Het bestuur van de zwemclub of verenging dient de aanvraag voor reservatie in bij de dienst zwembaden Koksijde.

  Wanneer clubs buiten de openingstijden gebruik maken van de zwembaden voorzien zij zelf in het noodzakelijke aantal redders.

  De toegestane reservering geldt uitsluitend voor de leden van die zwemclub of voor vereniging en voor die tijdvakken en activiteiten zoals aangevraagd.

 2. Prioriteiten

  Basisprincipes:
  Een bestaand gebruiksrecht betekent geen verworven recht en biedt geen absolute garantie op continuïteit.
  De toewijzing wordt vastgelegd in functie van praktische en economische redenen.
  Bij de reservatie van zweminfrastructuur wordt er gebruik gemaakt van volgende voorrangsregels:

  • Evenementen met steun van de gemeente Koksijde alsook wedstrijden, sportkampen en -lessen georganiseerd door de gemeente Koksijde, hebben voorrang op de andere gebruikers;

  • Regelmatige gebruikers hebben voorrang op occasionele gebruikers

 3. Gebruiksovereenkomst

  Met regelmatige gebruikers sluit de dienst zwembaden Koksijde een schriftelijke gebruiksovereenkomst af over de toegang(sleutel) en het gebruik van het zwembad, onverminderd de toepassing van dit reglement.

 1. Overdragen reservatie

  De toegestane reservering geldt uitsluitend voor de leden van die zwemclub of voor vereniging en voor die tijdvakken en activiteiten zoals aangevraagd. De toegewezen gebruiksuren mogen door de gebruiker niet aan derden in gebruik worden gegeven.

3. Bijlage aan het reglement van inwendige orde

Bijlagen 1. Maatregelen tijdens de COVID-19 gezondheidscrisis.

Als gevolg van het risico van epidemieën of pandemieën, zoals COVID-19, is het bezoek van het Hoge Blekkerbad onderworpen aan de regels die zijn opgesteld door de nationale Veiligheidsraad en aan de aanbevelingen van de bevoegde ministers.

Het intern reglement behandelt algemene voorzorgsmaatregelen, maar kan worden aangepast aan de ernst van de lokale gezondheidssituatie. Deze aanpassingen worden als bijlage bij het intern reglement toegevoegd en/of vervangen/geschrapt als de situatie meer of minder gunstig evolueert.

 • Het dragen van een masker is verplicht vanaf 12 jaar in de hal, de toiletten in de hal, de “droge” gangen totdat je een kleedkamer binnengaat. Het principe is hetzelfde bij het verlaten van de kleedkamer tot aan het water.
 • Toegang is verboden voor iedereen die symptomen vertoont. Stel uw bezoek uit van zodra er symptomen optreden.
 • Douchen is verplicht bij de ingang van het zwembad.
 • Respecteer de social distancing en desinfecteer uw handen zo vaak mogelijk.
 • Boek uw bezoek via onze webshop.
 • De aankoop van tickets ter plaatse is mogelijk, maar alleen als er nog plaats is in het tijdslot van uw bezoek.
 • Kontante betaling is niet mogelijk.
 • In geval van niet-naleving wordt de klant de toegang geweigerd of gevraagd het gebouw te verlaten.
 • Een zwemshift kan gereserveerd worden voor maximaal 50 minuten, de toegang ten vroegste 15 minuten vóór de zwemshift en ten laatste 15 minuten na de start van de zwemshift.
 • Voor ieder bezoek dient online, via het reservatiesysteem een afspraak gemaakt te worden.
 • Indien deze afspraak niet kan doorgaan kan men deze zowel via de site of telefonisch annuleren.

Als blijkt dat er misbruik gemaakt wordt van het systeem zal de dienst zwembaden de nodige maatregelen nemen, dit kan zijn;

 • tijdelijke ontzegging van de toegang tot de inrichting;
 • definitieve ontzegging van de toegang tot de inrichting.

Goedgekeurd op de Raad van Bestuur AGB Koksijde op 08/11/2021