U bent hier

Gratis verzekering gewaarborgd wonen

Voordelen

De verzekering is volledig gratis: de Vlaamse overheid draagt de verzekeringskosten, dus als aanvrager betaal je geen premie.

De verzekering loopt over tien jaar. Als je in die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je na een wachttijd van drie maanden en voor maximaal drie jaar een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van jouw hypothecaire lening. Die tegemoetkoming bedraagt maximaal 600 euro per maand.

Bij arbeidsongeschiktheid zal de verzekeringsmaatschappij gedurende maximaal 36 maanden aan een stuk tussenkomen. Bij onvrijwillige werkloosheid is dat maximaal 18 opeenvolgende maanden. Voor een nieuwe tussenkomst moet je aantonen dat je tussenin minstens drie maanden opnieuw hebt gewerkt.

Voorwaarden

1. lening

  • Je hebt minstens 50.000 euro geleend om een woning te bouwen of te kopen (al dan niet met renovatie) of 25.000 euro voor louter renovatiewerken.
  • Je moet je aanvraag voor de verzekering indienen ten laatste een jaar na de eerste kapitaalsopname van uw lening.

2. woning

  • De woning waarvoor je leent, ligt in het Vlaamse Gewest en is je enige woning.
  • De waarde van de woning mag door de kredietinstelling niet hoger zijn geschat dan 320.000 euro.
  • Je hebt voor dezelfde woning nog geen eerdere verzekering gewaarborgd wonen gehad.

3. werk

  • Op het tijdstip van de aanvraag moet je volledig arbeidsgeschikt zijn en ook een beroepsactiviteit uitoefenen.
  • Op het ogenblik van de aanvraag mag je geen arbeid verrichten met toestemming van de medisch adviseur van het ziekenfonds.
  • De twaalf maanden voor je verzekeringsaanvraag moet je ononderbroken hebben gewerkt (met uitzondering van ziekteverlof van beperkte duur en/of het wettelijke zwangerschapsverlof).

4. inkomen

  • Er zijn geen inkomensgrenzen, enkel voor een nieuwbouw.

 

Procedure en aanvraag?

Lees op de volgende website hoe de procedure loopt en hoe je een aanvraag kan indienen: https://www.wonenvlaanderen.be/