U bent hier

Grachten en waterlopen

Op het grondgebied van de gemeente Koksijde zijn heel wat voorzieningen aanwezig om het regenwater op te vangen, te bufferen, te infiltreren in de bodem en tenslotte af te voeren naar lager gelegen gebieden. Deze voorzieningen worden in de volksmond vaak greppels, grachten, beken, waterlopen, enz. genoemd. Wie instaat voor het onderhoud van deze voorzieningen en wat er is toegestaan, is afhankelijk van de categorie waarin de waterloop werd ingedeeld.

Kaart Waterlopen

Bij waterlopen maakt men het onderscheid tussen bevaarbare en onbevaarbare waterlopen. Onbevaarbare waterlopen zijn beken die door de overheid geklasseerd werden. In de andere gevallen spreken we van 'grachten'. Ligt de gracht op openbaar domein, dan staat het gemeentebestuur in voor het onderhoud. Voor grachten op privé-domein is de eigenaar verantwoordelijk.

De waterlopen worden onderverdeeld in categorieën:

 • categorie 0: bevaarbare waterlopen.
  Beheerder: Waterwegen en Zeekanaal NV - W&Z - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
   
 • categorie 1: de gedeelten van de onbevaarbare waterlopen, stroomafwaarts van het punt waar hun waterbekken ten minste 5 000 ha bedraagt.
  Beheerder: VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) - afdeling Water
   
 • categorie 2: de gedeelten van de onbevaarbare waterlopen die niet onder de eerste categorie vallen.
  Beheerder: Polder Noordwatering Veurne voor de waterlopen gelegen binnen de polder, de Provincie voor de waterlopen gelegen buiten de polder.
   
 • Niet geklasseerd
  Beheerder: Aangelanden

De waterlopen van Koksijde kan je volgens categorie vinden op volgende kaart:
Vlaams Hydrografische Atlas Koksijde - GIS-Vlaanderen (online)

“Polder Noordwatering Veurne” staat in voor het onderhoud en beheer van de onbevaarbare waterlopen die gelegen zijn binnen het poldergebied ten zuiden van de Houtsaegerlaan.
Voor vragen en opmerkingen in verband met deze waterlopen kunt u terecht bij:

Polder Noordwatering Veurne
Oude Vestingstraat 1
8630 Veurne
tel. 058 31 46 53
e-mail: polder [at] noordwatering.be

www.westkustpolder.com