U bent hier

Geslachtsverandering

Elke persoon ingeschreven in de bevolkingsregisters kan aangifte doen op de dienst Burgerzaken van zijn geslachtsverandering.

Voorwaarden

De persoon moet de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging hebben tot het andere geslacht te behoren dan datgene vermeld staat in de akte van geboorte. Bovendien moet men lichamelijk zodanig aangepast zijn dat dit uit medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is.

Procedure

Bij de aangifte overhandigt de betrokkene een verklaring van de psychiater en de chirurg conform aan de bepalingen vermeld in de wet van 10 mei 1997 betreffende de transseksualiteit (B.S. 11.7.2007).

Je legt volgende attesten van de psychiater en chirurg voor:

  • Een attest waarin de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging tot het andere geslacht te behoren dan datgene vermeld in de geboorteakte, is opgenomen.
  • Een attest waarin het ondergaan van een geslachtsaanpassing is opgenomen (wanneer dit uit medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is).
  • Een attest dat betrokkene niet meer in staat is om overeenkomstig het vroegere geslacht kinderen te verwekken.

De verklaring wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand en ondertekend door betrokkene. De Procureur van de Rechtbank van Eerste Aanleg ontvangt een kennisgeving van deze verklaring. Na verloop van de verhaaltermijn (= 60 dagen) en bij geen verzet (= 30 dagen) kan de akte van geslachtswijziging definitief ingeschreven worden in de registers van de Burgerlijke Stand. Na deze inschrijving kunnen de nodige randmeldingen gemaakt worden en kan bij de dienst Burgerzaken een nieuwe identiteitskaart aangevraagd worden.  

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Uitzonderingen

Een Belg die niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters in België, kan deze verklaring afleggen in de geboorteplaats. 

Een Belg die niet geboren is in België en niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, kan een verklaring afleggen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in Brussel. 

Wetgeving

Wet van 10 mei 1997 betreffende de transseksualiteit