U bent hier

Geplande werken

Voor volgende werken is de administratieve procedure lopende:

Diverse werken in Oostduinkerke

Vanaf het najaar worden enkele werken uitgevoerd op grondgebied Oostduinkerke:

  • Hogeweg: rioleringswerken
  • Polderstraat: aanpassingswerken, vernieuwen van de straatkolken, verwijderen van klinkers op de kruispunten en vervangen door asfalt
  • Zandzeggelaan: aanleg voetpad
  • Hazebeekstraat: aanleg voetpad zodat schoolkinderen die gebruik maken van de sporthal niet meer over de parking moeten wandelen
  • Langeleedstraat (ter hoogte van munitiedepot): aanpassen enkele kruispunten
  • Fezantestraat: aanleg fiets/wandeldoorsteek tussen verkaveling Matexi en Fezantestraat

Kosten: € 738 967,33 (incl. BTW)

Aanbesteding is lopende, van zodra een coördinatievergadering heeft plaats gevonden, kan meer info worden gegeven.

 

Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar technischbureau [at] koksijde.be

 

Via de kaart van geopunt.be kunt je de wegeniswerken en evenementen raadplegen die mogelijk hinder veroorzaken.