U bent hier

Geneeskundige geschiktheid

Volgens het  verkeersreglement  en de wegverkeerswet moet elke bestuurder geneeskundig geschikt zijn. Wie dus geneeskundig 'niet in orde' is, mag niet rijden. Onderaan deze pagina kan je een brochure omtrent de medische minimumnormen downloaden.

Er bestaan twee groepen voor rijgeschiktheid:

  • Groep 1 is voor de categorieën AM, A1, A2, B en B+E, behalve als men daarmee bezoldigd vervoer wil uitoefenen.

Medisch gezien is het soms nodig dat je een medische schifting hebt. Vraag je huisarts hierover om uitleg. Hij zal je een rijgeschiktheidsattest voor groep 1 bezorgen om je rijbewijs in orde te maken.

Als de arts bepaalde functionele of motorische stoornissen vaststelt, moet hij je doorverwijzen naar het Centrum voor Aanpassing aan het Rijden van gehandicapte Automobilisten (CARA) van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) doorverwijzen. Het CARA zal dan het rijgeschiktheidsattest afgeven.

  • Groep 2 is voor de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E en ook als men bezoldigd vervoer wil uitoefenen met de categorieën A1, A2, A, B en B+E.

Je hebt een rijgeschikheidsattest van groep 2 nodig om voertuigen te besturen van de categorie C en/of D. Vervoer je andere personen (bijvoorbeeld ambulancediensten, leerlingenvervoer, taxi’s,…). Dit is dan het bezoldigd vervoer. Dan moet je eveneens in het bezit zijn van een rijgeschiktheidsattest van groep 2.

Enkel welbepaalde erkende geneesheren kunnen dit geneeskundig attest afleveren.

Je kan dit attest bekomen:

  • Bij een medisch centrum van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
  • Via de werkgever bij een erkende arbeidsgeneeskundige dienst.
  • Voor het leger en federale politie gelden bijzondere gevallen.

Dit attest heeft een beperkte geldigheidsduur. Het attest is maximaal 5 jaar geldig. De geneesheer kan steeds een kortere duur bepalen.

Procedure

Wat heb je nodig voor aanvraag van de hernieuwing van je rijbewijs?

  • Je identiteitskaart of verblijfskaart.
  • Je Belgisch rijbewijs.
  • Het origineel rijgeschiktheidsattest groep 1 en / of 2.
  • Eventueel een recente pasfoto indien je een andere foto wenst dan deze op je identiteitskaart.

Bedrag

Het rijbewijs kost € 25. Indien dit een verlenging betreft met een rijgeschiktheidsattest van groep 1 met beperkte duur is dit gratis.