U bent hier

Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Zittingen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn komt in principe bijeen elke vierde maandag van de maand om 19 uur in de Kokpit van het gemeentehuis.
Gelet op de huidige corona-situatie gaan deze raden momenteel door via Teams en kunnen ook live gevolgd worden via www.koksijde.be/streaming.

De volgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn vinden plaats op maandag 26 april 2021om 19 uur.

  • gemeenteraad: de stukken van deze zitting kan u hier terugvinden
  • raad voor maatschappelijk welzijn: de stukken van deze zitting kan u hier terugvinden

herbekijk hier de gemeenteraad van 22 maart

Raadpleegomgeving: op deze pagina vind je de agenda's, beslissingen en besluiten van de zittingen van de bestuursorganen van Lokaal Bestuur Koksijde. 

 

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan hiervoor algemene regels vaststellen.
De gemeenteraad stelt tevens de gemeentelijke reglementen vast zoals:

  • politieverordeningen
  • belasting- en retributiereglementen
  • subsidiereglementen

De gemeenteraad van Koksijde telt voor de huidige legislatuur (2019-2024) 27 stemgerechtigde raadsleden. Onder deze 27 leden tellen we eveneens de burgemeester en zes schepenen.

Wat doet de Raad voor maatschappelijk welzijn?

De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over volheid van bevoegdheid. De raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet of het decreet het anders bepaalt. Aangelegenheden die door of krachtens de wet of het decreet niet uitdrukkelijk aan een ander orgaan van het OCMW werden toegewezen, behoren bijgevolg tot de bevoegdheden van de raad.
De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het OCMW en kan daartoe algemene regels vaststellen alsook reglementen die betrekking hebben op het beleid van het OCMW en het inwendig bestuur ervan.
De raad voor maatschappelijk welzijl kan, onder de gestelde voorwaarden, bevoegdheden delegeren aan het vast bureau, aan het bijzonder comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
De raad voor maatschappelijk welzijn zal aansluitend plaatsvinden na de gemeenteraad en telt voor de huidige legislatuur (2019-2024) dezelfde 27 stemgerechtigde leden als de gemeenteraad.
De voorzitter van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn is mevrouw Charlotte Castelein.

Aantal zetels per fractie

Fractie Zetels
Lijst Burgemeester 13
N-VA 8
Koksijde Vooruit 4
Vooruit 1
Onafhankelijk 1

Herbekijken van de zittingen ?

Je kan de vergaderingen van de gemeenteraad bekijken via www.koksijde.be/streaming.
Het systeem behelst echter meer dan de live uitzendingen op zich. Je kan kiezen om de volledige zitting te zien, maar het systeem biedt ook de mogelijkheid om een bepaald agendapunt, of een bepaalde interpellatie te herbekijken.

 

 

Contactpersonen

Charlotte Castelein

voorzitter

Lijst Burgemeester

charlotte.castelein [at] koksijde.be

Stéphanie Anseeuw

Lijst Burgemeester

stephanie.anseeuw [at] koksijde.be

Suze Colson-Bogaerts

Koksijde Vooruit

suze [at] koksijdevooruit.be

Bieke Dalle

Lijst Burgemeester

bieke.dalle [at] koksijde.be

Dirk Dawyndt

Lijst Burgemeester

dirk.dawyndt [at] koksijde.be

Alain De Coster

Koksijde Vooruit

alain [at] koksijdevooruit.be

Sam De Rechter

N-VA

sam.derechter [at] koksijde.be

Dirk Decorte

N-VA

dirk.decorte [at] koksijde.be

Guido Decorte

Lijst Burgemeester

guido.decorte [at] koksijde.be

Greta Suber-Delie

Lijst Burgemeester

greta.delie [at] koksijde.be

Luc Deltombe

Lijst Burgemeester

luc.deltombe [at] koksijde.be

Sabelle Diatta

Lijst Burgemeester

sabelle.diata [at] koksijde.be

Dorine Geersens

Lijst Burgemeester

dorine.geersens [at] koksijde.be

Henk Ghyselen

Lijst Burgemeester

henk.ghyselen [at] koksijde.be

Adelheid Hancke

N-VA

adelheid.hancke [at] koksijde.be

Peter Hillewaere

N-VA

peter.hillewaere [at] koksijde.be

Sander Loones

N-VA

sander.loones [at] koksijde.be

Julie Paelinck

Lijst Burgemeester

julie.paelinck [at] koksijde.be

Bart Pieters

Koksijde Vooruit

bart [at] koksijdevooruit.be

Koen Ringoot

N-VA

koen.ringoot [at] koksijde.be

Elwin Van Herck

Koksijde Vooruit

elwin [at] koksijdevooruit.be

Lander Van Hove

Lijst Burgemeester

lander.vanhove [at] koksijde.be

Ivan Vancayseele

Vooruit

ivan.vancayseele [at] koksijde.be

Marc Vanden Bussche

Lijst Burgemeester

burgemeester [at] koksijde.be

Patricia Vandenbroucke

N-VA

patricia.vandenbroucke [at] koksijde.be

Greet Verhaeghe

N-VA

greet.verhaeghe [at] koksijde.be

Dominique Gillet-Wolter Hofmans

Onafhankelijk

dominikske1954 [at] gmail.com