U bent hier

Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan hiervoor algemene regels vaststellen.
De gemeenteraad stelt tevens de gemeentelijke reglementen vast zoals:

  • politieverordeningen
  • belasting- en retributiereglementen
  • subsidiereglementen

De gemeenteraad van Koksijde telt voor de huidige legislatuur (2019-2024) 27 stemgerechtigde raadsleden. Onder deze 27 leden tellen we eveneens de burgemeester en zes schepenen.

Wat doet de Raad voor maatschappelijk welzijn?

De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over volheid van bevoegdheid. De raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet of het decreet het anders bepaalt. Aangelegenheden die door of krachtens de wet of het decreet niet uitdrukkelijk aan een ander orgaan van het OCMW werden toegewezen, behoren bijgevolg tot de bevoegdheden van de raad.
De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het OCMW en kan daartoe algemene regels vaststellen alsook reglementen die betrekking hebben op het beleid van het OCMW en het inwendig bestuur ervan.
De raad voor maatschappelijk welzijl kan, onder de gestelde voorwaarden, bevoegdheden delegeren aan het vast bureau, aan het bijzonder comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
De raad voor maatschappelijk welzijn zal aansluitend plaatsvinden na de gemeenteraad en telt voor de huidige legislatuur (2019-2024) dezelfde 27 stemgerechtigde leden als de gemeenteraad.
De voorzitter van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn is mevrouw Charlotte Castelein.

Aantal zetels per fractie

Fractie Zetels
Lijst Burgemeester 13
N-VA 8
Koksijde Vooruit 4
Sp.a 1
Onafhankelijk 1

Zittingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn komt in principe bijeen elke derde dinsdag van de maand.
De openbare zitting vangt doorgaans aan om 19 uur in de Kokpit van het gemeentehuis.
Volgende gemeenteraad en OCMW-raad: maandag 21 oktober 2019 om 19 uur!

Streaming gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Je kunt de gemeenteraad en de Raad voor maatschappelijk welzijn live volgen en achteraf de beelden per agendapunt bekijken via www.koksijde.be/streaming.
Het systeem behelst echter meer dan de live uitzendingen op zich. Je kan kiezen om de volledige zitting te zien, maar het systeem biedt ook de mogelijkheid om een bepaald agendapunt, of een bepaalde interpellatie te herbekijken.

Agenda, verslagen en notulen

orgaan Datum bekendmaking Datum zitting Agenda Verklarende nota zittingsverslag/notulen
RMW 11/10/2019 21/10/2019  
GR 11/10/2019 21/10/2019  
RMW 26/08/2019 03/09/2019
GR 26/08/2019 03/09/2019
RMW 24/06/2019 02/07/2019
GR 24/06/2019 02/07/2019

RMW 13/05/2019 21/05/2019
GR 13/05/2019 21/05/2019
GR 19/04/2019 30/04/2019
GR 08/04/2019 - 12/04/2019 - 15/04/2019 16/04/2019
GR

18/03/2019
22/03/2019

26/03/2019
RMW 18/03/2019 26/03/2019
GR 18/02/2019 26/02/2019

RMW 18/02/2019 26/02/2019

GR 21/01/2019 29/01/2019

RMW 21/01/2019 29/01/2019

GR

RMW

21/12/2018 08/01/2019  
GR   12/12/2018
GR   22/10/2018
GR   03/09/2018
GR   25/06/2018
GR   28/05/2018
GR   23/04/2018
GR   26/03/2018
GR   26/02/2018
GR   22/01/2018
GR   18/12/2017
GR   23/10/2017
GR   25/09/2017
GR   28/08/2017
GR   26/06/2017
GR   22/05/2017
GR   18/04/2017
GR   20/03/2017
GR   20/02/2017
GR   23/01/2017
GR   19/12/2016
GR   21/11/2016
GR   24/10/2016
GR   22/08/2016
GR   27/06/2016 gr20160627agenda.pdf gr20160627vklnota.pdf
GR   23/05/2016 gr20160523agenda.pdf gr20160523vklnota.pdf
GR   18/04/2016 gr20160418agenda.pdf gr20160418vklnota.pdf gr20160418verslag.pdf
GR   21/03/2016 gr20160321agenda.pdf gr20160321vklnota.pdf gr20160321verslag.pdf
GR   15/02/2016 gr20160215agenda.pdf gr20160215vklnota.pdf gr20160215verslag.pdf
GR   18/01/2016 gr20160118agenda.pdf gr20160118vklnota.pdf gr20160118verslag.pdf

 

Contactpersonen

Charlotte Castelein

voorzitter

Lijst Burgemeester

charlotte.castelein [at] koksijde.be

Stéphanie Anseeuw

Lijst Burgemeester

stephanie.anseeuw [at] koksijde.be

Suze Colson-Bogaerts

Koksijde Vooruit

suze [at] koksijdevooruit.be

Bieke Dalle

Lijst Burgemeester

bieke.dalle [at] koksijde.be

Dirk Dawyndt

Lijst Burgemeester

dirk.dawyndt [at] koksijde.be

Alain De Coster

Koksijde Vooruit

alain [at] koksijdevooruit.be

Sam De Rechter

N-VA

sam.derechter [at] koksijde.be

Dirk Decorte

N-VA

dirk.decorte [at] koksijde.be

Guido Decorte

Lijst Burgemeester

guido.decorte [at] koksijde.be

Greta Suber-Delie

Lijst Burgemeester

greta.delie [at] koksijde.be

Luc Deltombe

Lijst Burgemeester

luc.deltombe [at] koksijde.be

Frédéric Devos

Lijst Burgemeester

frederic.devos [at] koksijde.be

Rita Gantois

N-VA

rita.gantois [at] koksijde.be

Dorine Geersens

Lijst Burgemeester

dorine.geersens [at] koksijde.be

Henk Ghyselen

Lijst Burgemeester

henk.ghyselen [at] koksijde.be

Adelheid Hancke

N-VA

adelheid.hancke [at] koksijde.be

Peter Hillewaere

N-VA

peter.hillewaere [at] koksijde.be

Sander Loones

N-VA

sander.loones [at] koksijde.be

Julie Paelinck

Lijst Burgemeester

julie.paelinck [at] koksijde.be

Bart Pieters

Koksijde Vooruit

bart [at] koksijdevooruit.be

Elwin Van Herck

Koksijde Vooruit

elwin [at] koksijdevooruit.be

Lander Van Hove

Lijst Burgemeester

lander.vanhove [at] koksijde.be

Ivan Vancayseele

Sp.a

ivan.vancayseele [at] koksijde.be

Marc Vanden Bussche

Lijst Burgemeester

burgemeester [at] koksijde.be

Patricia Vandenbroucke

N-VA

patricia.vandenbroucke [at] koksijde.be

Greet Verhaeghe

N-VA

greet.verhaeghe [at] koksijde.be

Dominique Gillet-Wolter Hofmans

Onafhankelijk

dominikske1954 [at] gmail.com