U bent hier

Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan hiervoor algemene regels vaststellen.
De gemeenteraad stelt tevens de gemeentelijke reglementen vast zoals:

  • politieverordeningen
  • belasting- en retributiereglementen
  • subsidiereglementen

De gemeenteraad van Koksijde telt voor de huidige legislatuur (2019-2024) 27 stemgerechtigde raadsleden. Onder deze 27 leden tellen we eveneens de burgemeester en zes schepenen.

Wat doet de Raad voor maatschappelijk welzijn?

De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over volheid van bevoegdheid. De raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet of het decreet het anders bepaalt. Aangelegenheden die door of krachtens de wet of het decreet niet uitdrukkelijk aan een ander orgaan van het OCMW werden toegewezen, behoren bijgevolg tot de bevoegdheden van de raad.
De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het OCMW en kan daartoe algemene regels vaststellen alsook reglementen die betrekking hebben op het beleid van het OCMW en het inwendig bestuur ervan.
De raad voor maatschappelijk welzijl kan, onder de gestelde voorwaarden, bevoegdheden delegeren aan het vast bureau, aan het bijzonder comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
De raad voor maatschappelijk welzijn zal aansluitend plaatsvinden na de gemeenteraad en telt voor de huidige legislatuur (2019-2024) dezelfde 27 stemgerechtigde leden als de gemeenteraad.
De voorzitter van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn is mevrouw Charlotte Castelein.

Aantal zetels per fractie

Fractie Zetels
Lijst Burgemeester 13
N-VA 8
Koksijde Vooruit 4
Sp.a 1
Onafhankelijk 1

Zittingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn komt in principe bijeen elke derde maandag van de maand.
De openbare zitting vangt doorgaans aan om 19 uur in de Kokpit van het gemeentehuis.

De volgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn vinden plaats op 31 augustus 2020 om 19 uur.

datum agenda verklarende nota zittingsverslag
GR 31 aug 2020
RMW 31 aug 2020
GR 29 juni 2020
RMW 29 juni 2020

Opname van de gemeenteraad van 31 augustus

Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn Koksijde - 31 augustus 2020

 

 

Vanaf 2020 zijn de agenda's en besluitenlijsten van de zittingen beschikbaar op de raadpleegomgeving.

Streaming gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Je kunt de gemeenteraad en de Raad voor maatschappelijk welzijn live volgen en achteraf de beelden per agendapunt bekijken via www.koksijde.be/streaming.
Het systeem behelst echter meer dan de live uitzendingen op zich. Je kan kiezen om de volledige zitting te zien, maar het systeem biedt ook de mogelijkheid om een bepaald agendapunt, of een bepaalde interpellatie te herbekijken.

 

 

Contactpersonen

Charlotte Castelein

voorzitter

Lijst Burgemeester

charlotte.castelein [at] koksijde.be

Stéphanie Anseeuw

Lijst Burgemeester

stephanie.anseeuw [at] koksijde.be

Suze Colson-Bogaerts

Koksijde Vooruit

suze [at] koksijdevooruit.be

Bieke Dalle

Lijst Burgemeester

bieke.dalle [at] koksijde.be

Dirk Dawyndt

Lijst Burgemeester

dirk.dawyndt [at] koksijde.be

Alain De Coster

Koksijde Vooruit

alain [at] koksijdevooruit.be

Sam De Rechter

N-VA

sam.derechter [at] koksijde.be

Dirk Decorte

N-VA

dirk.decorte [at] koksijde.be

Guido Decorte

Lijst Burgemeester

guido.decorte [at] koksijde.be

Greta Suber-Delie

Lijst Burgemeester

greta.delie [at] koksijde.be

Luc Deltombe

Lijst Burgemeester

luc.deltombe [at] koksijde.be

Frédéric Devos

Lijst Burgemeester

frederic.devos [at] koksijde.be

Dorine Geersens

Lijst Burgemeester

dorine.geersens [at] koksijde.be

Henk Ghyselen

Lijst Burgemeester

henk.ghyselen [at] koksijde.be

Adelheid Hancke

N-VA

adelheid.hancke [at] koksijde.be

Peter Hillewaere

N-VA

peter.hillewaere [at] koksijde.be

Sander Loones

N-VA

sander.loones [at] koksijde.be

Julie Paelinck

Lijst Burgemeester

julie.paelinck [at] koksijde.be

Bart Pieters

Koksijde Vooruit

bart [at] koksijdevooruit.be

Koen Ringoot

N-VA

koen.ringoot [at] koksijde.be

Elwin Van Herck

Koksijde Vooruit

elwin [at] koksijdevooruit.be

Lander Van Hove

Lijst Burgemeester

lander.vanhove [at] koksijde.be

Ivan Vancayseele

Sp.a

ivan.vancayseele [at] koksijde.be

Marc Vanden Bussche

Lijst Burgemeester

burgemeester [at] koksijde.be

Patricia Vandenbroucke

N-VA

patricia.vandenbroucke [at] koksijde.be

Greet Verhaeghe

N-VA

greet.verhaeghe [at] koksijde.be

Dominique Gillet-Wolter Hofmans

Onafhankelijk

dominikske1954 [at] gmail.com