U bent hier

Gemeentelijke vergunning voor drankgelegenheden

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants … .

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet je voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. Je moet dus:

  • Een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben.
  • Aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen.
  • Met de brandveiligheid in orde zijn.
  • Indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben.

Procedure

Je vraagt de vergunning aan bij de gemeente waar de drankgelegenheid is gelegen.

Bij de opening van een nieuw café, tearoom, restaurant …of de overname van een bestaande zaak wordt er een onderzoek gevoerd met betrekking tot de hygiënische eisen van de uitbating en de zedelijkheid van de toekomstige uitbater(s). Indien er geen opmerkingen op vlak van moraliteit en hygiënische vereisten zijn gaat de burgemeester over tot de afgifte van deze gemeentelijke vergunning.

Bij de aanvraag voeg je ook een recent moraliteitsattest of een uittreksel uit het strafregister type 596.1-8 ( slijterij van gegiste dranken / drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt ) toe. Dit kan je aanvragen bij het gemeentebestuur van je domicilie.

Bedrag

De vergunning is gratis.