U bent hier

Gemeentelijke huisvestingspremie

De gemeente Koksijde kent een eigen huisvestingspremie toe indien je een aanpassingspremie of een Mijn VerbouwPremie hebt ontvangen van Wonen-Vlaanderen of een aanpassingspremie van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap. De aanvraag moet gedaan worden binnen een termijn van één jaar na uitbetaling door de desbetreffende instanties.
Deze gemeentelijke huisvestingspremie bedraagt 20% van het toegekende premiebedrag van de Vlaamse overheid.

Wat moet je toevoegen:

  • rekeninguittreksel waaruit blijkt dat de premie werd uitbetaald
  • toezegging van de premie van Wonen-Vlaandere of het VAPH
  • berekening van de premie