U bent hier

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Dankzij de gemeentelijke administratieve sancties kunnen kleinschalige feiten die overlast veroorzaken, maar meestal geseponeerd werden door het openbaar ministerie, worden aangepakt. Door toepassing van de nieuwe wetgeving worden deze feiten, via de sanctionerende ambtenaar, behandeld binnen een termijn van zes maanden. Naast politieambtenaren en agenten van politie werden ook gemeenteambtenaren en gemeenschapswachten opgeleid om bestuurlijke verslagen op te stellen.
De administratieve sancties zijn onder andere van toepassing op hondenpoep, sluikstorten, geluidshinder, …

GAS 1 GAS 4: stilstaan en parkeren GAS 5: beperkte snelheidsovertredingen

Wat zijn de GAS overtredingen?

Alle regels omtrent GAS kunt u bekijken via het GAS-reglement.

Meer informatie omtrent GAS kunt u vinden op website vvsg.be.
Het algemeen politiereglement kunt u vinden op de pagina Politie en hulpdiensten.

Verweer

De overtreder heeft de mogelijkheid om binnen de 15 dagen zijn verweermiddelen uiteen te zetten per:

  • per brief + ingevuld verweerformulier (gericht aan de dienst GAS, Ter Duinenlaan 34A, 8670 Koksijde)
  • per e-mail naar gas [at] koksijde.be
  • online door middel van het invullen van het verweerformulier

Een telefonisch verweer is niet mogelijk.
Mondeling verweer kan enkel:

  • indien de administratieve geldboete meer dan 70 euro zou bedragen
  • via schriftelijke aanvraag (op één van bovenstaande manieren)

Procedure

De politieagent stelt de feiten vast en neemt die op in een PV (proces verbaal) of de gemeenschapswachter/gemeentelijke vaststeller stelt de feiten vast en neemt die op in een BV (bestuurlijk verslag) en maakt deze over aan de sanctionerend ambtenaar.
De overtreder ontvangt een aangetekende brief met een kopie van dit PV/BV.
Hij/zij kan een verweer indienen.
Op basis van de vaststelling en het eventuele verweer bepaalt de sanctionerend ambtenaar binnen een termijn van 6 maanden (vanaf datum vaststelling) of er al dan niet een GAS wordt opgelegd.

Meer info

E-mail gas [at] koksijde.be