U bent hier

De gemeenschapswachten zijn er voor jou

De gemeenschapswachten van Koksijde zijn duidelijk herkenbaar in het straatbeeld. Je herkent ze aan hun paarse uniform. Ze zijn een gemakkelijk aanspreekpunt en vormen een brug met allerhande (gemeentelijke) instanties.

De gemeenschapswachten hebben vier grote functies:

  1. Informeren: zowel mondeling als door het verspreiden van brieven of flyers.
  2. Melden: de gemeenschapswachten doen dienst als de ogen en oren van Lokaal Bestuur Koksijde. Ze melden onder andere: tekorten en schade aan de bestrating, het straatmeubilair, de signalisatie of verkeersonveilige situaties. Ook zwerfvuil en sluikstorten geven ze door.
  3. Preventie: door hun aanwezigheid op straat en andere openbare plaatsen zorgen ze voor meer sociale controle. Voor vakantietoezicht kun je ook een beroep doen op de gemeenschapswachten. Ze controleren dan dagelijks je woning.
  4. Sensibiliseren: gemeenschapswachten maken mensen bewust van bepaalde wangedragingen of handelingen. Voorbeelden daarvan zijn parkeren op voorbehouden plaatsen voor personen met een beperking, honden laten loslopen, hondenpoep niet opruimen en voederen van meeuwen.

Samenwerken met scholen

De gemeenschapswachten staan aan de schoolpoort als gemachtigd opzichter en werken samen met de politie voor verkeerslessen, fiets- en voetgangersexamens en fietscontroles. Tijdens fietstochten begeleiden ze de leerlingen.

Tegengaan van overlast

Soms treden de gemeenschapswachten sanctionerend op. Deze vaststellingen gebeuren in het kader van het politiereglement en leiden tot een een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).

Ze grijpen in bij:

  • Sluikstorten, zwerfvuil, hondenoverlast, het voederen van verwilderde dieren en wildplassen
  • Foutief aanbieden van huishoudelijk afval en verkeerd gebruik van ondergrondse afvalcontainers
  • Overtredingen rond stilstaan en parkeren

Contact en openingsuren

Veiligheid en Preventie
Ter Duinenlaan 34A
8670 Koksijde
Telefoon: 
058 53 38 96
E-mailadres: 
stefanie.weerbrouck [at] police.belgium.eu

Op afspraak

Vertel het verder