U bent hier

Erkenning van een kind

Wanneer je als ongehuwd koppel een kind krijgt, kan de vader/meemoeder het kind erkennen met de toestemming van de moeder. 

Voorwaarden

Een kind erkennen kan voor, tijdens of na de geboorteaangifte. De wetgeving rond erkenningen is gewijzigd op 01/04/2018.
Maak tijdig een afspraak bij de dienst burgerzaken om na te gaan welke documenten er nodig zijn voor de erkenning.

Documenten

  • identiteitsbewijs/verblijfskaart/reispas
  • attest met vermoedelijke bevallingsdatum (enkel bij prenatale erkenningen)
  • eventueel een bewijs van burgerlijke staat
  • eventueel een nationaliteitsbewijs
  • eventueel een bewijs van actuele verblijfplaats
  • eventueel een authentieke akte waaruit de toestemming van de persoon die zijn voorafgaande toestemming moet geven in de erkenning blijkt
  • eventueel ieder ander stuk waaruit blijkt dat in hoofde van de betrokkene is voldaan aan de door de wet gestelde voorwaarden om een kind te erkennen (wetcertificaten)