U bent hier

Erfgoed

Erfgoed is een verzamelbegrip voor alles wat we van vorige generaties overerven en wat we het bewaren waard vinden. We nemen het over, dragen er zorg voor en zullen het weer doorgeven, omdat wij er als gemeenschap of persoon belang aan hechten. We maken een onderscheid tussen materieel (onroerend en roerend) en immaterieel erfgoed of cultureel erfgoed.

Op deze pagina maken wij je wegwijs in de soorten erfgoed, subsidies en activiteiten.

Onroerend erfgoed

Onroerend: niet verplaatsbaar, grondgebonden;  bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed

Onroerenderfgoedgemeente                           

Overzicht van de taken van de onroerenderfgoedgemeente

Subsidies

Beschermd erfgoed in Koksijde

Overzicht

Funerair erfgoed

De begraafplaatsen, kerkhoven en gedenktekens vallen onder onroerend erfgoed. De verhalen over de overledenen onder cultureel erfgoed.

Activiteiten

Immaterieel cultureel erfgoed en roerend erfgoed

Immaterieel erfgoed zijn de niet-tastbare gewoontes of gebruiken van vroeger die men koestert en nu nog beoefent. Het is de kennis of kunde die men levend wil houden en doorgeeft aan volgende generaties. Immaterieel erfgoed evolueert zo mee met de tijd. Tot het immaterieel erfgoed behoren verhalen, liederen, tradities, sociale gebruiken, vaardigheden, enz.

Het roerend erfgoed zijn de collecties documenten, kunstobjecten, gebruiks- en siervoorwerpen, natuurhistorische specimens, beeldmateriaal, enzovoort, die onder andere in musea, archieven en erfgoedbibliotheken bewaard worden. Het is ‘roerend’ van aard omdat culturele goederen ‘mobiel’ of verplaatsbaar zijn.

Het roerende en het immateriële erfgoed samen benoemen we in Vlaanderen als het cultureel erfgoed, en is de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. De beleidsbevoegdheid voor cultureel erfgoed ligt bij de minister voor Cultuur. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media voert het cultureel-erfgoedbeleid uit.

Activiteiten

  • Erfgoeddag
  • Kabien Nostalgiek
  • Reveil
  • Week van de begraafplaatsen
  • Ook de musea catalogeren we onder cultureel erfgoed (soms in combinatie met o.a. kunst)