U bent hier

Elektronische vreemdelingenkaart

Zowel niet-EU-vreemdelingen als EU-onderdanen ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen mits inachtname van bepaalde voorwaarden. De verschillende kaarttypes worden gedifferentieerd op basis van een letter. Men spreekt over A, B, D, EU, EU+, F, F+, H, I, J, K, L, M en N kaarten.

De geldigheidsduur van een elektronische kaart kan niet worden verlengd. Er moet steeds een nieuwe kaart afgeleverd worden.

Ingeval van verhuis kan net zoals bij de eID voor Belgen het adres eenvoudig aangepast worden door het adres op de chip aan te passen aan de hand van de PIN-code.

Procedure

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart zijn verschillend naar gelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

  • Je kan je elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij de dienst Burgerzaken.
  • Een drietal weken na de aanvraag zal je de PIN- en PUK-code ontvangen waarna je de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen.

Wat meebrengen

  • je huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
  • een recente pasfoto van uitstekende kwaliteit, in vooraanzicht en tegen een witte achtergrond genomen die voldoen aan de ICAO normen. De pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maand!

Bedrag

De kostprijs hangt af van de leeftijd en de procedure. Vanaf 12 jaar kost een elektronische vreemdelingen kaart€ 24,10 (EU/EU+/F/F+/M/M duurzaam verblijf/N) en € 24,60 (A/B/H/I/J/K/L). Tot en met 11 jaar kost een elektronische vreemdelingen kaart € 7,70 (EU/EU+/F/F+/M/M duurzaam verblijf/N) en € 10,70 (A/B/H/I/J/K/L).

Voor een spoedprocedure betaalt u voor levering binnen twee dagen, vanaf 12 jaar € 121,40. Tot en met 11 jaar kost een elektronische vreemdelingen kaart in spoedprocedure € 105 (EU/EU+/F/F+/M/M duurzaam verblijf/N) en € 116,40 (A/B/H/I/J/K/L).

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

  • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
  • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
  • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
  • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

Meer info

eid.belgium.be/nl

dofi.ibz.be