U bent hier

Elektronische identiteitskaart (eID)

Met een Belgische identiteitskaart kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland (voornamelijk Europese Unie) je nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee je:

 • je identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een eID 10 jaar (oudere kaarten blijven nog 5 jaar geldig). Je vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van je kaart.

Uitzondering is de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die maar 6 jaar geldig is. De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Bij de aanvraag van je eID krijg je een brief met een PIN-code en een PUK-code.

 • Je hebt je PIN-code nodig elke keer je je eID wilt gebruiken
 • Je hebt je PUK-code nodig om uw PIN-code de eerste keer in te stellen of als je je PIN-code niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Vanaf 15 jaar ben je ook verplicht om je identiteitskaart altijd bij je te hebben.

Procedure

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvangt je, van de gemeente waar je woont, automatisch een oproepingsbrief om je eID bij de dienst Burgerzaken van je gemeente aan te vragen.

Ook als de geldigheidsperiode van je eID verloopt, ontvangt je automatisch een oproepingskaart, om een nieuwe eID aan te vragen.

Je kan ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij uw gemeente. Bijvoorbeeld:

 • als je eID verloren, gestolen of beschadigd is.
 • als je pasfoto niet meer gelijkend is.
 • als je van naam of geslacht verandert.
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping.
 • als u een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

Je gaat vervolgens met je oproepingskaart, een recente pasfoto en je huidige identiteitskaart naar de dienst Burgerzaken van je gemeente. Een drietal weken later, krijg je per brief bericht dat jouw eID klaar ligt.

Om de ‘elektronische handtekening’ te kunnen gebruiken, ontvang je in de brief ook een PIN-code en een PUK-code. Neem deze brief met de codes mee naar het gemeentehuis als je je eID afhaalt.  Je PIN-code kan je bij de afhaling nog wijzigen als je dat wenst.

Let op. Als Belg ben je altijd verantwoordelijk om je eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat je oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Heb je drie weken voor de vervaldatum van uw eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij je gemeente een nieuwe eID aan.

In dringende gevallen kan je een spoedprocedure aanvragen met levering binnen 1 of 2 dagen. Let op hiervoor betaal je wel een hoge kostprijs.

Neem voor meer info contact op met de dienst Burgerzaken.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van je eID breng je volgende zaken mee:

 • je oproepingsbrief
 • een recente pasfoto die aan de voorwaarden, vermeld op de oproepingskaart, voldoet. De pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maand!
 • je huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal – bijlage 12).

Bij het afhalen van je eID:

 • je oude identiteitskaart of het vervangingsattest (bijlage 12)
 • je brief die je thuis kreeg met de vraag om je identiteitskaart af te halen en waarop ook je PIN-en PUK-code vermeld staan.

Bedrag

Een eID kost € 24,10.

Voor een spoedprocedure betaalt u:

 • voor levering binnen twee dagen, € 121,40.
 • voor een gecentraliseerde levering in Brussel (Koloniënstraat 1), € 158,30.

Uitzonderingen

Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst burgerzaken kunt gaan, kan je een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met de dienst Burgerzaken.

Meer info

eid.belgium.be/nl
www.vernieuwde-eid.be