U bent hier

Eensluidend verklaren van afschriften

Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd wordt op de echtheid. De ambtenaar kijkt na of de kopie identiek hetzelfde is als het origineel en plaatst er een stempel op. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document.

Bij de dienst burgerzaken kan je afschriften (fotokopijen) van originele documenten eensluidend laten verklaren.

Procedure

Je legt daartoe de originele documenten en de fotokopij(en) voor of je laat fotokopijen op de dienst Burgerzaken maken.

Fotokopijen van identiteitsbewijzen, reispaspoorten, rijbewijzen worden in principe niet eensluidend verklaard. Dit kan enkel wanneer je een bewijs kan voorleggen van de overheid die dat afschrift vraagt.

Voor afschriften van akten van de burgerlijke stand moet je eveneens op de dienst burgerzaken zijn.

Voor eensluidend verklaarde afschriften van authentieke akten zoals notariële akten, vonnissen en arresten kan je terecht bij de notarissen, de griffiers van de hoven en rechtbanken die de originele documenten bijhouden. De originele documenten moeten in het Nederlands opgesteld zijn.

Wat meebrengen

  • Het originele document
  • Eventueel een goed leesbare fotokopie

Bedrag

Het eensluidend verklaren van documenten is gratis.

Uitzonderingen

Federale openbare diensten en overheidsbedrijven mogen je geen voor eensluidende verklaarde kopie meer vragen van een document. Voor de federale overheid betekent dit in de brede zin van het woord: de Federale Overheidsdiensten en de federale parastatalen zoals de RSZ, RIZIV en RVA en ook de federale overheidsbedrijven zoals de NMBS, bpost en Belgacom. Het eensluidend verklaren is sinds 31 maart 2004 afgeschaft voor overheidsdiensten.

Het eensluidend verklaren is niet afgeschaft voor wat betreft kopieën bestemd voor het buitenland, privé-bedrijven, procedures voor rechtbanken.