U bent hier

Drankvergunning voor vaste drankgelegenheden

Als uitbater van een vaste drankgelegenheid (bv. café, restaurant, cafetaria, …) heeft u een drankvergunning nodig voor het schenken van alcoholhoudende dranken voor consumptie ter plaatse. Het gaat hier om gegiste dranken (bv. bier, wijn, mousserende wijn, …) en sterke drank (bv. gin, cognac, cocktail, …).

Deze vergunning is persoons- en plaatsgebonden en kan niet worden overgedragen.

Uitzondering: drankgelegenheden die uitsluitend gegiste dranken schenken bij een maaltijd zijn vrijgesteld van deze vergunningsplicht.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een drankvergunning moet u voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden.

De controle van de (door de federale overheid bepaalde) moraliteitsvoorwaarden gebeurt op basis van een uittreksel uit het strafregister (uittreksel strafregister model 596.1-8, met het oog op het verkrijgen van een drankvergunning).

Dit attest moet aangeleverd worden door:

 • de uitbater
 • de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde
 • de inwonende personen die in de uitbating zouden kunnen deelnemen

Indien de uitbating in handen is van een vennootschap moeten alle medezaakvoerders een attest kunnen voorleggen.

De moraliteitsvoorwaarden zijn persoonsgeboden.

Als vaste drankgelegenheid dien je naast te voldoen aan de moraliteitsvereisten ook voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. Je moet dus:

 • Een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben.
 • Met de brandveiligheid in orde zijn.
 • Indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben.

Procedure

U vraagt een drankvergunning aan bij de gemeente waar uw drankgelegenheid zich bevindt via het aanvraagformulier en vervolledigt de aanvraag met een uittreksel uit het strafregister type 596.1-8 ( slijterij van gegiste dranken / drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt ) toe. voor elk van volgende personen:

 • de uitbater
 • de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden deelnemen
 • alle medezaakvoerders, wanneer een vennootschap de zaak uitbaat

Het uittreksel uit het strafregister dient aangevraagd te worden bij het gemeentebestuur van je domicilie.

Na controle van de moraliteit (op basis van het uittreksel uit het strafregister) en de hygiëne (via een controle ter plaatse door de verantwoordelijke dienst) levert de gemeente de drankvergunning af.

Bedrag

De aanvraag en de vergunning zijn gratis.

Regelgeving

Geldigheid

De drankvergunning blijft gelden tot de stopzetting van de uitbating of als er sprake is van een wijziging op het vlak van:

 • de uitbater of inwonende personen, medevennoten, …, of
 • het pand (bv. verhuis, grondige verbouwing, …)