U bent hier

Diplomavoorwaarden

De functies zijn onderverdeeld in 5 niveaus. Je kan enkel deelnemen aan selectieprocedures als je aan de diplomavoorwaarden voldoet:

  • niveau A: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs   
  • niveau B: ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
  • niveau C: een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs
  • niveau D: geen diplomavereiste, tenzij anders bepaald in de aanvullende aanwervingsvoorwaarden
  • niveau E: geen diplomavereiste

Gezien er geen diplomavoorwaarden zijn voor niveau D en E, dan zal je je taalkennis moeten bewijzen. Dit is een bewijs van het schoolbestuur van het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs waar je acht jaar als leerling onderwijs volgde. Je zal dit moeten toevoegen aan je digitaal sollicitatiedossier.