U bent hier

Diplomavoorwaarden

De functies zijn onderverdeeld in 5 niveaus. Je kan enkel deelnemen aan selectieprocedures als je aan de diplomavoorwaarden voldoet:

  • niveau A: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs   
  • niveau B: ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
  • niveau C: een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs
  • niveau D: geen diplomavereiste, tenzij anders bepaald in de aanvullende aanwerving- en bevorderingsvoorwaarden
  • niveau E: geen diplomavereiste

Diploma behaald in het buitenland?

Je moet een gelijkwaardigheid aanvragen bij de instantie NARIC. Uiterlijk op de datum vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen moet je het bewijs van gelijkwaardigheid voorleggen.

Als je geen gelijkwaardigheidsbewijs kan voorleggen, zal je kandidatuur niet weerhouden kunnen worden. 

Meer informatie: NARIC-Vlaanderen www.naric.be