U bent hier

Digitale stedenbouwkundige aanvragen of meldingen

Digitale stedenbouwkundige aanvragen of meldingen

Vanaf  7 november ’16  kan je een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of melding indienen via het omgevingsloket van het Vlaams Gewest. Voor dergelijke dossiers moet je dus niet meer naar het gemeentehuis komen. Aanvragen tot verkavelingen  of verkavelingswijzigingen moeten wel nog op papier gebeuren.

Hoe dien je een digitale aanvraag in?

De gegevens worden ingevoerd via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). De bijlagen en tekeningen worden via een geijkte procedure in het loket ingevoerd en moeten beantwoorden aan een normenboek. Er is een uitgebreid normenboek voor architecten en een vereenvoudigde versie voor particulieren.  Deze normenboeken kan je vinden op de bovenvermelde website. De ingediende dossiers worden digitaal  overgemaakt en verder door de gemeente verwerkt.

Hoe verloopt de procedure?

Alle gegevens worden centraal bijgehouden in een digitaal uitwisselingsplatform. De betrokkenen (aanvrager, zijn architect, gemeente, provincie, de adviserende instanties en het departement ruimtelijke ordening) kunnen het dossier digitaal raadplegen. De status van het dossier kan worden geraadpleegd door in te loggen via het omgevingsloket. De aanvrager krijgt per mail een melding van de beslissing. Digitale dossiers kunnen tijdens een eventueel openbaar onderzoek ook aan het loket van de dienst worden geraadpleegd.

Digitaal of papier ?

De digitale aanvraag is momenteel niet verplicht maar heeft veel voordelen. De werkwijze is transparanter. Je kan als aanvrager je dossier beter opvolgen. Alle uitwisseling van de gegevens gebeurt digitaal en dus sneller. De strikte procedure en het normenboek is wel eventjes wennen.
Voorlopig blijft de keuze tussen digitaal en papier bestaan. Indien je vragen hebt over beide methodes kan je zich wenden tot de dienst stedenbouw op onderstaande coördinaten of de website www.omgevingsloket.be raadplegen. Je vindt er ook een overzicht met veel gestelde vragen  (FAQ)

(*) het betreft een digitale aanvraag voor particulieren via vereenvoudige ingave. Profesionele dienen gebruik te maken van de link van het omgevingsloket.