U bent hier

Veiligheid en Preventie

Ter Duinenlaan 34A
8670 Koksijde
Telefoon: 
058 53 38 96
E-mailadres: 
stefanie.weerbrouck [at] police.belgium.eu

Op afspraak

Wat doen we?

De gemeenschapswachten van Koksijde zijn duidelijk herkenbaar in het straatbeeld. Je herkent ze aan hun paarse uniform. Ze zijn een gemakkelijk aanspreekpunt voor de burger en vormen een brug met allerhande (gemeentelijke) instanties.

Om hun doelstellingen te realiseren, hebben de gemeenschapswachten vier functies: een informatie-, meldings-, preventie- en sensibiliseringsfunctie.

 1. Informatiefunctie

Ze verschaffen op verschillende manieren informatie aan de bevolking en de bezoekers van de gemeente:

 • Mondeling
 • Door het bussen van brieven en flyers over de evolutie van werken, dringende boodschappen van het gemeentebestuur, …
 1. Meldingsfunctie

De gemeenschapswachten functioneren ook als de ‘ogen en oren’ van de gemeentelijke en bepaalde niet-gemeentelijke diensten. Ze melden onder andere:

 • Tekorten en schade aan de bestrating, het straatmeubilair, de signalisatie, verkeersonveilige situaties, …
 • Sluikstorten en zwerfvuil op straat

Door een vlotte opeenvolging van de signalering door de gemeenschapswachten en de herstelling of opruiming ervan door de reguliere diensten, zijn de resultaten snel zichtbaar zodat heel wat ongenoegen en wrevel bij het publiek vermeden wordt. De gemeenschapswachten dragen met deze functie ook bij tot de verbetering van de leefbaarheid in de gemeente.

 1. Preventiefunctie

Het verhogen van de sociale controle is een belangrijke taak voor de gemeenschapswachten. Door hun permanente aanwezigheid op straat en op openbare plaatsen voorkomen zij dat mensen gemakkelijk overgaan tot hinderlijk gedrag. Hoewel ze geen enkele politionele bevoegdheid bezitten, werken hun uniform en tussenkomsten normbevestigend, preventief en corrigerend.

De gemeenschapswachten leveren ook een grote inspanning voor het verminderen van onveiligheidsgevoelens. Inwoners kunnen bijvoorbeeld gratis vakantietoezichten aanvragen. De gemeenschapswachten controleren dan dagelijks de woning en melden eventueel verdachte gedragingen en verdachte voertuigen aan de politie.

Daarnaast kunnen de gemeenschapswachten ook ingezet worden op grote evenementen ter ondersteuning van de politie of gemeente.

 1. Sensibiliseringsfunctie

De gemeenschapswachten hebben de taak om mensen bewuster te maken van bepaalde wangedragingen of handelingen. Voorbeelden daarvan zijn parkeren op voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap, honden laten loslopen, hondenpoep niet opruimen en voederen van meeuwen.

Naar taakinhoud en prioriteiten wordt de nadruk in eerste instantie gelegd op de sociale- en de criminaliteitspreventieve functie van de Gemeenschapswachten.

 

Samenwerking met scholen

De gemeenschapswachten werken ook samen met alle scholen in groot Koksijde. Ze staan in als gemachtigd opzichter aan de schoolpoort en werken samen met de politie voor verkeerslessen, de fiets- en voetgangersexamen en de preventieve fietscontroles. Daarnaast begeleiden de gemeenschapswachten ook de leerlingen tijdens fietstochten.

 

GEMEENSCHAPSWACHT- VASTSTELLER

De gemeenschapswacht-vaststeller kan sanctioneren door het opmaken van een bestuurlijk verslag. Deze vaststellingen gebeuren in het kader van het politiereglement en kunnen een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) tot gevolg hebben.

De gemeenschapswacht-vaststeller werkt rond verschillende vormen van overlast:

 • Kleine overtredingen die een bron van grote ergernis zijn: sluikstort, zwerfvuil, hondenoverlast, het voederen van verwilderde dieren en wildplassen.
 • Foutief aanbieden van huishoudelijk afval en verkeerd gebruik van de ondergrondse afvalcontainers.
 • Overtredingen rond stilstaan en parkeren.