U bent hier

Deontologische code mandatarissen

Deontologische code mandatarissen (gemeenteraad, OCMW-raad, CBS, vast bureau en BCSD)

In zitting van de gemeenteraad en de OCMW raad van 29/01/2019 werd een nieuwe deontologische code goedgekeurd.  

Dit model van deontologische code geeft lokale mandatarissen een kader waarbinnen ze  hun mandaat moeten uitoefenen. De samenleving stelt, terecht, hoge eisen aan mandatarissen. Als lokaal geëngageerd politicus is men kwetsbaar. De deontologische code is in de eerste plaats dan ook niet gemaakt om te bestraffen, maar om een veilige omgeving te creëren waarbinnen de lokale mandatarissen moeten werken. De code is  een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat. Dit handelen steunt op de volgende waarden: dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid.

orgaan datum
beslissing
datum
bekendmaking
code
GR & OCMW-raad  29/01/2019 31/01/2019

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

orgaan datum
beslissing
datum
bekendmaking
code
GR & OCMW-raad 29/01/2019 31/01/2019