U bent hier

Crematie

Crematie houdt de verbranding van de overledene in. De assen die bekomen worden na crematie kunnen verschillende bestemmingen krijgen. Dit is afhankelijk van de wil van de overledene of nabestaanden.

Je hebt de keuze uit:

  • Begraving van de assen op de begraafplaats in een gewoon graf of op het urnenveld.
  • Bijzetting van de assen in het columbarium, in een grafkelder of in een urnenkelder op de begraafplaats.
  • Uitstrooiing van de assen op de strooiweide van de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee.
  • Bewaring, begraving of uitstrooiing van de assen op een andere plaats dan de begraafplaats.

Het bewaren, begraven of uitstrooien van de assen van de overledene kan enkel indien dit door de overledene schriftelijk werd bepaald in een laatste wilsbeschikking of testament. Bij overleden minderjarigen kan dit gebeuren op verzoek van ouders of voogd.

Wanneer dergelijke schriftelijke verklaring ontbreekt kan dit op een gezamenlijk schriftelijk verzoek van zowel de echtgeno(o)t(e) of van degene met wie de overledene een gezin vormde en alle bloedverwanten in de eerste graad. Deze gezamenlijke wilsuiting moet een aantal dingen vermelden:

  • Ondertekend worden door alle betrokken nabestaanden.
  • De nabestaande vermelden met de naam, voornamen en het adres van de persoon die zorg zal dragen voor de assen van de overledene.
  • De plaats van bewaring, uitstrooiing of begraving van de assen.

Dit document moet bezorgd worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand die de toestemming tot crematie verleent.

Wanneer deze gezamenlijke wilsuiting ontbreekt kunnen de echtgeno(o)t(e), de feitelijk samenwonenden en alle bloedverwanten in de eerste graad op verzoek een klein gedeelte van de assen mee nemen.

Bij het begraven, bewaren of uitstrooiing van de assen op een andere plaats dan de begraafplaats dat niet in eigendom is van de overledene of nabestaanden moet de eigenaar van het domein hiervoor toestemming geven. Het begraven, bewaren of uitstrooien mag echter niet gebeuren op een openbaar domein. 
 
Indien de persoon die de zorg voor de as heeft zijn woonplaats verandert dan moet hij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente, waar de assen zijn begraven of bewaard, hiervan verwittigen.

Indien men niet langer de assen bewaart op een andere plaats dan de begraafplaats worden de assen door toedoen van de nabestaande die er de zorg voor heeft of zijn erfgenamen naar een begraafplaats gebracht om er begraven, in een columbarium bijgezet of uitgestrooid te worden. De assen kunnen ook uitgestrooid worden in de territoriale zee die aan het grondgebied van België grenst.