U bent hier

Veelgestelde vragen coronavirus - FAQ

 

Wat kan ik zelf doen?

Wat zijn de maatregelen die je zelf kan nemen om de verspreiding van het coronavirus te beperken?

ALGEMEEN: Burgers zijn verplicht THUIS TE BLIJVEN en contact (buiten het kerngezin) te vermijden:

 • behalve om naar het werk te gaan
 • behalve voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken en uiteraard om mensen in nood te helpen)
 • lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met een vriend. Uitstapjes met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren.
 • samenscholingen zijn niet toegelaten
 • wie ziek is, blijft thuis en raadpleegt telefonisch de huisarts

Daarnaast

 • Vermijd contacten tussen gezonde personen en een mogelijk besmette persoon. Hou individueel afstand en schud zeker geen handen.
 • Strikte handhygiëne: handen regelmatig wassen en afdrogen met papieren handdoekje
 • Goede hygiëne bij hoesten, niezen of snuiten aangeraden: hoesten en niezen in een papieren wegwerpzakdoekje of in de elleboog.

Wat met reizen?

Niet-essentiële reizen vanuit België zijn verboden. Dat geldt ook formeel voor reizen naar ons land. Voor het meest recente advies kan je terecht op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Wat doet de gemeente?

Lokaal Bestuur Koksijde en alle verschillende diensten zoals de woonzorgcentra, kinderdagverblijven, … volgen alle evoluties en nieuws van nabij op. We volgen hiervoor nauwgezet de instructies van de FOD Volksgezondheid en de bevoegde Vlaamse Agentschappen zoals Kind & Gezin en Agentschap Zorg en Gezondheid.

Waar vind ik nog meer info?

Vragen? Contacteer het callcenter van Lokaal Bestuur Koksijde: 0800 85 670 of via e-mail corona [at] koksijde.be (corona [at] koksijde.be)
Alle updates, maatregelen en info staan gebundeld op www.koksijde.be/coronavirus
Info federale overheid: www.info-coronavirus.be - 0800 14 689

FAQ Federale overheid

www.info-coronavirus.be/nl/faqs

FAQ Provincie West-Vlaanderen

www.west-vlaanderen.be/artikel/coronavirus-een-overzicht-van-de-veelgestelde-vragen-met-antwoorden

Evenementen

ALLE VRIJETIJDSACTIVITEITEN in de gemeente Koksijde zijn GEANNULEERD t.e.m. 30 APRIL.
Het college van burgemeester en schepenen geeft ook mee dat dit geldt voor publieke en privé-activiteiten. Dus zowel eigen diensten en externe organisaties. Lokaal Bestuur Koksijde vraagt aan de externe organisatoren om dit ook in de communicatie op te nemen.

Gemeentelijke gebouwen die dicht zijn

 • Cultuurcentrum CasinoKoksijde
 • Bibliotheek
 • Milieupark (containerpark): uitzonderlijk open op afspraak
 • Het Bedrijf – Onafhankelijk Theater Oostduinkerke
 • Kunstencentrum Ten Bogaerde
 • Kapel Ster der Zee
 • Gemeentelijke musea: Abdijmuseum Ten Duinen, NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
 • Westhoek Academie Koksijde
 • StapWest (dans-, muziek en woord)
 • Koksijde Golf Ter Hille
 • Strand- en watersportclubs (Sycod, KYC, Windekind)
 • Hoge Blekkerbad zwembad
 • Sporthal Koksijde-Dorp, Sporthal Hazebeek Oostduinkerke
 • Outdoorsite sportpark Hazebeek (skateput, atletiekpiste, voetbalterreinen)
 • Powerzaal Koksijde-Dorp, zaal voor vloersporten
 • De indoor tennishal Koksijde-Dorp
 • Jeugdhuis De Pit
 • Feestzalen: Witte Burg, Oud Schooltje, Noordduinen, Kerkepannezaal, De Brug.
 • Erfgoedhuis Bachten de Kupe
 • Natuureducatief centrum Duinenhuis

Gemeentehuis, toerismekantoren en Sociaal Huis zijn gesloten

Lokaal Bestuur Koksijde roept alle inwoners op om alleen in hoogdringende gevallen langs te komen en alleen op afspraak. Mensen die ziek of grieperig zijn worden sowieso verzocht om thuis te blijven. Neem telefonisch of digitaal contact op met de diensten waarvoor je langskomt.
Attesten, akten en andere officiële documenten kunnen via het digitaal loket opgevraagd worden: www.koksijde.be/digitaalloket

Gemeentehuis
Telefoon: 058 53 30 30 (callcenter corona: 0800 85 670)
E-mail: info [at] koksijde.be (alles inzake corona: corona [at] koksijde.be)

Sociaal Huis
Telefoon: 058 53 43 10
E-mail: info [at] sociaalhuiskoksijde.be

Mensen die zich eenzaam voelen en de nood voelen om met iemand te praten, mogen contact opnemen met iemand van het Sociaal Huis via 058 53 43 10 of vrijwilligers [at] sociaalhuiskoksijde.be.

Alle poetsdiensten werden stopgezet. Alleen de dienst Gezinszorg is nog aan het werk.

Scholen

De lessen worden opgeschort. Scholen moeten openblijven en zorgen voor opvang. Dit voor kinderen van ouders die werken in de cruciale sectoren: er is zeker opvang voor kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid)

Het is ten zeerste af te raden kinderen te laten opvangen door de grootouders.

De scholen zoeken naar alternatieven om het leerrecht van kinderen te garanderen. Afwezigheden op school worden niet geregistreerd.
Voor het basisonderwijs wordt het leerlingenvervoer voor en na school geschrapt. En er worden geen warme maaltijden voorzien. Kinderen die opgevangen worden op school brengen een eigen lunchpakket mee.

De vereiste aanwezigheid van leerkrachten op school wordt bepaald volgens de gemaakte afspraken met hun schoolbestuur en het bevoegde onderhandelingscomité, conform de maatregelen.

Meerdaagse schooluitstappen zullen dit schooljaar (tot 30 juni) niet meer plaatsvinden.

Buitenschoolse Kinderopvang – Onthaalouders – Jeugdwerk

Deze instellingen volgen ook de regels van de scholen inzake bezoek en maaltijden. Kinderopvang voor baby’s en peuters blijft op dit moment ook gewoon open. Toont uw kindje ziektesymptomen, dan moet hij/zij thuisblijven.

De buitenschoolse kinderopvang blijft open, maar er worden geen activiteiten georganiseerd. Aan de ouders wordt gevraagd om de kinderen aan de deur af te halen. Externen worden niet toegelaten.

De uren van voor- en naschoolse opvang op elke school blijven zoals gebruikelijk gehanteerd.
Op woensdag is er tot 12.30 uur opvang op elke basisschool.
Op woensdagnamiddag en zaterdag is er geen buitenschoolse opvang.
Kinderen blijven binnen de schoolmuren: activiteiten buiten de schoolmuren kunnen niet.
Scholen voorzien een sas voor het brengen en halen van de kinderen.

Deze principes zijn van toepassing voor elke opvangvorm (onthaalouder, school- en buitenschoolse opvang):

 • Hou de kinderen zoveel mogelijk thuis
 • Opvang door grootouders is verboden
 • Opvang is voor kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid)
 • Kinderen met ziektesymptomen komen niet naar de opvang
 • Vermijd contact van groepen die normaal gezien ook niet met elkaar in contact komen (schoolkinderen kunnen dus niet terecht bij onthaalouders)

BKO is open in de paasvakantie: richtlijnen Kind en Gezin volgen. Ouders worden ingelicht.

Alle jeugdwerkactiviteiten (speelpleinwerking, sportkampen) worden geannuleerd.

Op de website bataljong.be/corona staat ook heel wat info rond jeugdbeleid.

Elke gemeentelijke dienst contacteert zelf de personen die reeds inschreven zijn voor de activiteiten.

Ondernemers

Alle informatie voor onze ondernemers staat op een specifieke pagina voor ondernemers.

Werk

Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten voortzetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren.

Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.

Wie mag (niet) open blijven?

Lees alle info gedetailleerd op de website van VLAIO, hieronder ook kort samengevat:

Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van

 • Krantenwinkels (press-shops)
 • Nachtwinkels (tot 22 uur)
 • Tankstation (en leveranciers van brandstoffen)
 • Telecomwinkels (alleen voor noodgevallen, op afspraak) tenzij die enkel accessoires verkopen
 • Winkels voor medische hulpmiddelen (uitsluitend voor noodgevallen en op afspraak)

Alle voedingswinkels en supermarkten zijn nog steeds open

(max. 1 pers. per 10 m² en maximum 30 min. per klant)

De openingsuren van voedingswinkels zijn niet meer beperkt tussen zeven uur ’s ochtends en tien uur ’s avonds. Dat is vooral voor de bakkers die vroeg openen belangrijk. Wel moeten sluitingsdagen gerespecteerd blijven.

Mag poetshulp (dienstencheques) blijven doorgaan bij de klanten thuis?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Mogen ramenwassers en schouwvegers hun werk voortzetten?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

En wat met vastgoedmakelaars en controleurs van de gemeentelijke dienst grondgebiedszaken?

Een verkoop mag worden afgerond, maar nieuwe verkoopsprocedures met plaatsbezoek mogen niet worden opgestart. Verplichte energie-audits mogen plaatsvinden voor lopende vastgoedverkopen mits inachtneming van de social distancing maatregelen

Mag ik gaan solliciteren?

Solliciteren wordt gelijkgesteld aan werken. Sollicitaties kunnen plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Het is aangewezen om sollicitatiegesprekken zo veel mogelijk vanop afstand te doen.

En verder

 • Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen, vallen onder voedingswinkels (blijven open)
 • Horeca: moeten terrasmeubilair binnen plaatsen.
 • Bedrijven, ongeacht hun grootte, mogen activiteiten voortzetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar mogelijk. Als dit niet kan, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet worden nageleefd.
 • Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.

Lokaal Bestuur Koksijde

De essentiële dienstverlening komt niet in het gedrang. Koksijde zet maximaal in op thuiswerken. Dit is ook volgens de oproep van de Vlaamse overheid en conform de maatregelen. Ook binnen Lokaal Bestuur Koksijde wordt social distancing correct toegepast.
Bepaalde openbare diensten blijven werken volgens de Vlaamse overheid: huisvuilophaling, drinkwaterlevering, levering elektriciteit en gas. Er volgen richtlijnen voor intercommunales (bij ons: IWVA en IVVO). Idem hier inzake regelgeving social distancing.

Woonzorgcentra

Na overleg met de vertegenwoordigers van de Vlaamse woonzorgcentra werd besloten dat zij standaard de deuren sluiten voor externe bezoekers.

Het Koningin Elisabeth Instituut neemt deze maatregelen: www.kei.be/nl/Nieuws/Artikel/Id/2514/Maatregelen-Coronavirus

Kind en Gezin

De vaccinaties door Kind en Gezin bij jonge kinderen worden opgeschort.

Bibliotheek

Door de coronamaatregelen blijft de Bibliotheek Koksijde gesloten.
Lokaal Bestuur Koksijde biedt een afhaalbibliotheek aan.

Werkwijze

 • Materialen aanvragen doe je bij voorkeur via het online formulier. Indien niet mogelijk per mail (bibliotheek [at] koksijde.be) of telefonisch (058 53 29 53 – op werkdagen: 10-12 en 14-16 uur). Kies uit de online catalogus.
 • Vermeld in de aanvraag steeds de titel en de auteur. Indien bepaalde titels niet leverbaar zijn (door een andere lener aangevraagd of tijdelijk in quarantaine na inname), zoekt het personeel alternatieven. Je laten verrassen? Formuleer je vraag ruim (bv. thrillers, boeken voor kinderen). Indien het gaat om gereserveerde materialen, gelieve dit zo te vermelden.
 • Deze service is uitsluitend voor leden de bibliotheek. Lid worden? Lidmaatschap vervallen? Contacteer ons, het lidmaatschap (5 euro) betaal je als de bib heropent.
 • De uitleentermijn bedraagt vier weken en is eventueel verlengbaar (tenzij er een reservatie is) voor vier weken. Maximum vijf materialen per lid.
 • Levering aan huis mogelijk voor leden ouder dan 65 jaar of risicopatiënten
 • Materialen ophalen in de bib is mogelijk op werkdagen (10-12 en 14-16 uur) op het vooraf afgesproken tijdstip. Zonder afspraak is ontlening niet mogelijk.
 • Gelieve aanvragen te doen voor 12 uur, we proberen deze zo snel mogelijk te verwerken om de levering/ophaling daags nadien te laten gebeuren. De snelheid hangt af van het aantal aanvragen.
 • Geef bij je aanvraag aan wanneer je liefst je materiaal ontvangt of komt ophalen
 • Het tijdstip op je bevestigingsmail is het definitieve lever/afhaalmoment
 • Geen ophaling/thuislevering mogelijk tijdens het weekend
 • Afspraken bij afhaling: hou je lidkaart en opbergtas klaar en hou voldoende afstand
 • Vanaf dinsdag 14 april is de intelligente inleverbus (ondergrondse parking) opnieuw operationeel.

Ter info: Het is voorlopig niet duidelijk hoelang COVID-19 overleeft op boeken. Daarom houden we alle materialen standaard drie dagen in quarantaine vooraleer we ze opnieuw aanbieden.

Info: bibliotheek [at] koksijde.be – 058 53 29 53 – koksijde.bibliotheek.be

Cinema Koksijde – Sunparks Oostduinkerke

De federale overheid heeft besloten om alle bioscopen te sluiten, dus Cinema Koksijde gaat dicht. Ook Sunparks Oostduinkerke is gesloten.

Toegangswegen: controle

De toegangswegen naar Koksijde zijn afgezet door de politie. Deze maatregel werd getroffen door de politie om de verhoogde instroom van mensen naar Koksijde te vermijden zodat het besmettingsgevaar niet aanzienlijk verhoogt. De capaciteit van de ziekenhuizen is berekend op basis van de inwoners.

Openbaar vervoer - taxi's

De Lijn en de NMBS schakelen over naar een aangepaste dienstregeling.
Check de websites voor de meest recente informatie via www.delijn.be en www.belgianrial.be of de Treindienst van Nationaal Belang.

Taxi's: maximum één persoon per rit (tenzij het gaat om een gezin)

Parkeren

In Koksijde moet je tijdelijk niet betalen om te parkeren. Je hoeft ook je blauwe schijf niet meer te leggen. Deze nieuwe maatregel is voorlopig geldig wegens de coronacrisis. Door aanraking van betaaltoestellen te vermijden, willen we de kans op besmetting tegengaan.

Verplaatsingen

Voorlopig geen document nodig bij verplaatsingen, maar burgers zijn verplicht thuis te blijven en zoveel mogelijk contact (buiten het gezin) te vermijden:

 • Behalve om naar het werk te gaan
 • Behalve voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken en uiteraard om mensen in nood te helpen)
 • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met een vriend (dat moet wel telkens dezelfde persoon zijn). Uitstapjes met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren.
 • Samenscholingen zijn niet toegelaten.

Verhuizen

Het wordt aangeraden om niet-noodzakelijke verhuizingen uit te stellen. Een dringende verhuizing is toegelaten, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Rode Kruis

Donorcentra sluiten niet, mobiele bloedinzamelingen blijven in alle veiligheid doorgaan – dat moet om de bloedvoorraad op peil te houden.
Geef bloed of word crisisvrijwilliger van het Rode Kruis.

Banken

De bankkantoren blijven open, maar de sector roept op om zoveel mogelijk bankverrichtingen digitaal uit te voeren.

Erediensten en Vrijzinnig Huis

Alle gebedsdiensten zijn gesloten. De Katholieke Kerk heeft beslist om alle publieke liturgische bijeenkomsten in ons land te schorsen. Doopsels, huwelijken en uitvaarten vinden plaats in beperkte kring. Ook het Vrijzinnig Huis schort alle activiteiten op.

De kerken zijn open, mensen kunnen er binnen, maar moeten de regels van social distancing respecteren. Kerken zijn wel gesloten op momenten dat er normaal misvieringen plaatsvinden (zondag 10 of 11 u.) en dit om samenscholingen te vermijden.

Vakantiekampen en jeugdwerkactiviteiten

Gaan niet door.

Hotels - vakantielogementen

Hotels blijven geopend zonder toegang tot een bar, restaurant, gemeenschappelijke zalen en recreatieve ruimtes. Vergaderzalen van hotels zijn gesloten.

Wat met andere types van logement?

Vakantiehuizen, campings, B&B’s, vakantieparken, AirBnB’s moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen hier uiteraard blijven wonen.

Mogen restaurants van hotels openblijven?

De keuken van een hotel mag open blijven, maar moet zijn eetzaal sluiten. Een hotel-restaurant mag dus wel roomservice aanbieden.

Tweedeverblijvers (vakantieverblijven/vakantiehuizen)

Lokaal Bestuur Koksijde volgt de richtlijnen van de federale overheid. Onnodige verplaatsingen mogen niet en plezierreizen zijn verboden. Naar de kust trekken kan dus niet.
Lees het persbericht, gericht aan onze tweedeverblijvers, op de pagina met onze persberichten (naar beneden scrollen, datum: 20/03). Tweedeverblijvers moeten naar huis terugkeren, ook als ze hier waren voor 18 maart.

Mag ik naar mijn buitenverblijf reizen (aan de kust)?

Neen, dit is niet toegestaan: enerzijds om sociale vermenging (leeftijd, mensen die elkaar meestal niet vaak bezoeken) te voorkomen en anderzijds om te vermijden dat de instroom van mensen van buiten de regio te groot wordt.

Tweedeverblijvers die hier verblijven, moeten verplicht terugkeren naar hun domicilieadres.

Uitzonderingen

 • Mensen die formeel ingeschreven zijn in het vakantie- of weekendverblijf (ongeacht of ze over een woonrecht beschikken in het weekend- of vakantieverblijf), waar ze worden aangetroffen.
 • Mensen die over een referentie-adres beschikken en nergens anders wettig ingeschreven zijn (woonwagenbewoners, mensen zonder eigen woning door een gebrek aan voldoende bestaansmiddelen).
 • Belgen die wettig verblijven in het buitenland, terugkeerden naar België, maar, bij gebrek aan een eigen woning (nog) nergens ingeschreven zijn en momenteel aangewezen zijn op een mobilhome of woonwagen.
 • Mensen ingeschreven in België, die tijdelijk onmogelijk kunnen verblijven op de plaats waar ze zijn ingeschreven wegens bv. verbouwingswerken aan de eigen woning, familielid in quarantaine (moet worden bewezen met een doktersattest)
 • Buitenlanders die voor de ingang van de maatregelen verbleven in een recreatiegebied en aantoonbaar in de volstrekte onmogelijkheid zijn om terug te keren naar hun land en dit voor zover en voor zolang die onmogelijkheid duurt. Zij blijven ertoe gehouden om zo snel als mogelijk terug te keren naar het land waar ze wettig verblijven en/of naar het land waarvan ze de nationaliteit hebben

(Ver)bouwen

Bouwactiviteiten buitenshuis (inclusief werkzaamheden van een landmeter) mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.
Dit geldt ook voor werken binnenshuis in wooneenheden die niet-bewoond zijn of die niet in gebruik zijn (bv. bedrijfsgebouwen die leeg staan).

Voor herstellingen binnenshuis in bewoonde wooneenheden is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne (en ICT-infrastructuur) een strikte vereiste (loodgieter, herstellingen).

Essentiële bouwwerkzaamheden binnen cruciale sectoren en essentiële diensten mogen plaatsvinden zelfs indien het niet mogelijk is om de social distancing maatregelen in acht te nemen.

Afvalinzameling / Milieupark (containerpark)

Inzamelingen gaan grotendeels door

 • De inzamelingen van huishoudelijk restafval, gft, pmd en papier-karton gaan tot nader bericht nog gewoon door.
 • Grofvuil op afroep is uitgesteld.
 • Inzameling selectieve bedrijfsafvalstoffen (papier-karton) is aangepast. Lokale handelaars mogen grotere hoeveelheden (> 1m?) aanbieden bij de inzameling huishoudelijk papier-karton.

Waar moet je met je gras naartoe?

Wekelijkse ophaling tijdens inzameling van groente-, fruit- en tuinafval. Bestel je container via www.ivvo.be/container-restafval-gft. Zo krijg je bladeren, gras, onkruid en haagscheersel gemakkelijk kwijt. Je betaalt alleen voor wat je meegegeven hebt (0,05 euro/kg). De inzameling gaat voorlopig gewoon door.

Andere mogelijkheden om tuinwerken 'crisisbestendig’ te maken:

 • mulchmaaien (gras wordt tijdens het maaien versnipperd en blijft liggen)
 • Heb je kippen? Gooi het gras in het kippenren.
 • thuis composteren in een compostvat

Laat gras groeien en maak ruimte voor de natuur! Vervang een stukje gras door een wilde bloemenweide. De provincie West-Vlaanderen voorziet nu gratis bloemenzaad via www.west-vlaanderen.be/bijen. Het is het ideale moment om aan de slag te gaan, de bijen zullen je deze zomer dankbaar zijn

Milieupark Koksijde is open op afspraak

Ook in Koksijde gaat het Milieupark opnieuw open.
Hou er rekening mee dat er strenge veiligheidsmaatregelen gelden. Het aantal bezoekers is beperkt. Kom daarom enkel met dringend af te voeren afval en stel je bezoek uit als dat kan.
Maak een afspraak via de website van het Milieupark. We vragen daarbij om de tijdsblokken na 17 uur en op zaterdag vrij te houden voor wie nog aan het werk is.

Samengevat

 • Sorteer materiaal goed op voorhand zodat je het vlot kwijt kan. Bezoekers worden maar een kwartier toegelaten op het park om een vlotte afhandeling mogelijk te maken.
 • Staat er alsnog een wachtrij aan de ingang, blijf dan in de wagen.
 • Respecteer de richtlijnen van de parkwachters.
 • Hou afstand (minstens 1,5 meter) met de parkwachters en de andere bezoekers.
 • Kom bij voorkeur alleen (of max. met twee indien je hulp nodig hebt bij het lossen van de wagen). Hou er rekening mee dat de parkwachters niet helpen bij het open maken of lossen van je wagen.
 • Raak je gezicht niet aan tijdens je bezoek en was je handen grondig eens je thuis bent.

Er kan momenteel geen textiel aangeleverd worden. Je kan ook tijdelijk geen asbesthoudend materiaal aanvoeren, omdat hiervoor de nodige beschermingsmiddelen ontbreken. De mondmaskers en beschermende pakken werden gedoneerd aan de zorgsector.

Koksijde Golf ter Hille

Alle sportclubs zijn gesloten.

Opvangcentrum Fedasil

Op 31 maart kwam er een nieuw burgemeesterbesluit omtrent het asielscentrum. In dat besluit staat dat het verboden is om het centrum te betreden tenzij voor bewoners en personeelsleden. Dit besluit houdt eveneens in dat er geen nieuwe inwoners meer aan het centrum worden toegewezen, zolang de verbodsbepalingen m.b.t. COVID-19 gelden.

Het asielcentrum en Lokaal Bestuur Koksijde organiseren een boodschappendienst zodat de verplaatsingen buiten het centrum worden beperkt tot de meest noodzakelijke. Voor deze verplaatsingen is een uitdrukkelijke toestemming vanuit het centrum verplicht.

Het centrum is sowieso gesloten tussen 21 en 9 uur. Alleen bewoners die zich voor het werk verplaatsen, krijgen hiervoor een speciale toelating van de directie van het centrum – na melding aan Lokaal Bestuur Koksijde.

Voor de wandelingen buiten het domein geldt de richtlijn dat deze moeten plaatsvinden binnen de in het besluit bepaalde zone (Leopold III-laan, Van Buggenhoutlaan, Ter Duinenlaan, Koninklijke Prinslaan, Prof. Blanchardlaan, Zeedijk en strand t.h.v. Ster der Zee). Zo wordt het wederzijds besmettingsgevaar van burgers en inwoners van het asielcentrum zoveel mogelijk ingeperkt.

Politie Westkust krijgt van de burgemeester de opdracht om strikt toe te zien op de naleving van deze nieuwe voorwaarden.

Fietsers, lopers, wandelaars en ruiters

Alleen wandelen, fietsen en joggen is toegestaan – uitsluitend met de personen met wie je onder hetzelfde dak woont of met één (dezelfde) vriend(in) – dit mag enkel wanneer je de sociale afstand van 1,5 meter respecteert.

Ruiters

 • Het is niet toegelaten om met paard de openbare weg of op openbaar domein te betreden.
 • Verzorgen van het paard in de manege (en eigen paard laten lopen op de piste) is toegelaten, op voorwaarde dat dit niet in groep gebeurt en dat de regels van social distancing correct worden toegepast.
 • De verplaatsingen met paardentrailer zijn verboden, tenzij om naar de dierenarts te gaan
 • Paardrijden op de eigen piste is toegelaten

Mag ik de auto nemen om ergens te gaan wandelen/sporten?

Verplaatsingen met de auto voor recreatie zijn niet toegestaan.
Uitzondering hierop zijn verplaatsingen met de auto voor recreatieve activiteiten voor:

 • Gezinnen met kinderen jonger dan en gelijk aan 5 jaar
 • Personen met een beperkte mobiliteit (met inbegrip van ouderen en zwangere vrouwen);
 • Begeleiders van personen met een fysieke of mentale beperking.

Skaten / rolschaatsen / steps

Ook rijwillen (met inbegrip van de elektrische fiets) en niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen mag je gebruiken. Concreet is dus het gebruik van rolschaatsen, steps of skateboards conform de regels.

Watersporters / (strand)vissers

Elke vorm van recreatievaart (groep en individueel) is verboden in de Belgische territoriale wateren van de Noordzee.
Ter verduidelijking: ook individueel beoefenen van brandingsporten is verboden.

Ook hengelsport is verboden (hoort niet bij lopen, fietsen, wandelen). Zie ook op de website sportvisserijvlaanderen.be.

Strandvissers en onze paardenvissers moeten eveneens een pauze inlassen.

Kappers

Zijn gesloten.

Openbare toiletten

Zijn gesloten.

Openbare markten

Vinden niet meer plaats.

Anderstalige info

Link naar de anderstalige affiches:
www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

Dierenasiel Ganzeweide

Geen bezoeken (individueel of in groep) toegelaten. Kandidaat-adoptanten nemen contact op via www.ganzeweide.be/contact

Kledijbank Camino

Is gesloten.

Gocarts-/ fietsverhuring

Gocarts verhuurders aan de kust zijn gesloten.

Wasserettes

Blijven open.

Strandcabines / beachbars en strandterrassen

Strandcabines mogen nog niet geplaatst worden.
Beachbars opbouwen is eveneens verboden. Bars moeten, indien al opgebouwd, voldoende afgesloten zijn. Onderhoudswerkzaamheden (bv. zand wegscheppen) zijn wel toegestaan. Strandterrassen mogen eveneens niet verder worden uitgezet.

Barbecue / zonnen / tuinieren

Bij de uitoefening van activiteiten is het – afgezien van de social distance – belangrijk om meteen terug naar huis terug te keren.
Daarom is het niet toegestaan om op een bankje te blijven zitten en af te spreken aan het strand met vrienden.
Activiteiten in de tuin zijn wel toegestaan. Denk aan tuinieren, zonnen of genieten van een barbecue. Let wel: dit mag opnieuw enkel in gezinsverband.

Hulpnummers blijven bereikbaar

Telefoonnummers voor mensen die hulp nodig hebben, blijven operationeel. Als je melding wil maken van huiselijk geweld, bel Veilig Thuis op 0800 2000. Ook 1712 (website 1712.be) is mogelijk om alle vormen van (kinder)misbruik te signaleren. Ook de Zelfmoordlijn is bereikbaar op 1813.

Contact met partners/relaties

Het Crisiscentrum zegt dat je beter niet meer afspreekt met elkaar.
Vrtnws ging hier op zondag 29 maart dieper op in, lees er meer over op de website.

Co-ouderschap

Lokaal Bestuur Koksijde volgt de richtlijnen van de hogere overheden en past deze toe. Ook inzake grensverkeer.
Meer info lees je (het is wel even naar beneden scrollen) op een vraag- en-antwoordlijst van De Standaard Tips nodig? Check de weetjes van Schoolmakers

Ruimtelijke ordening

De Vlaamse Regering heeft maatregelen getroffen i.v.m. de omgevingsvergunningsprocedures.
Uitgangspunt: de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers worden verlengd, maar overheden worden niet geblokkeerd indien zij kunnen optreden. Er wordt aangeraden om waar mogelijk zo snel stappen uit te voeren en te beslissen om aanvrager, beroepsindiener en burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet erger te maken.

Samengevat

 • lopende openbare onderzoeken worden opgeschort en voortgezet op 24 april 2020
 • nog niet-opgestarte openbare onderzoeken worden aangevat na 24 april 2020
 • beslissingstermijn vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
 • beslissingstermijn gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
 • beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
 • periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Grensverkeer

De grenzen met de buurlanden zijn alleen maar open in het kader van woon-werkverkeer of een andere essentiële verplaatsing zoals goederenvervoer. Ook co-ouderschap blijft nog mogelijk voor kinderen van ouders die aan beide zijden van de grens wonen. Reizen naar een hulpbehoevend familielid is ook mogelijk als er geen alternatieve hulp is, maar moet ook toegestaan worden in het land in kwestie.
Om verplaatsing voor het werk vanuit het buitenland te rechtvaardigen is een verklaring van de werkgever nodig.

Nederlandse grensarbeiders

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen een vignet tonen om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet voorkomt dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen tijd verliezen. Op de keerzijde van het vignet moet wel een stempel staan van de werkgever of de instelling voor wie de opdracht is.
Download het vignet op de website van het Nationaal Crisiscentrum. Daar staat ook de Belgische lijst en de Nederlandse lijst met vitale sectoren en cruciale beroepen.
Opgelet: Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Alleen voor personen werkzaam in vitale sectoren of die een cruciaal beroep uitoefenen die in het bezit zijn van een vignet wordt een uitzondering gemaakt..

Belgische grensarbeiders in Frankrijk

In Frankrijk is een attest nodig waaruit blijkt dat de verplaatsing werkgerelateerd is. Werkgevers kunnen terecht op de website van de FOD Werkgelegenheidom zo'n attest op te maken.
De grenzen met de buurlanden passeren mag alleen nog in het kader van woon-werkverkeer of een andere essentiële verplaatsing (bv. goederenvervoer). Ook co-ouderschap blijft nog mogelijk voor kinderen van ouders die aan beide zijden van de grens wonen. Reizen naar een hulpbehoevend familielid is ook mogelijk als er geen alternatieve hulp is, maar ga na of het land in kwestie dit ook toelaat.

Terugkeer uit buitenland

Verplichte melding bij de dokter en die bepaalt of je in quarantaine moet. Mensen kunnen ook altijd bellen naar de coronalijn of mailen naar info-coronavirus [at] health.fgov.be.

Welke regels gelden voor Belgen (en andere inwoners) die via een luchthaven terugkeren?

Buiten de richtlijnen die gelden voor alle inwoners van ons land moeten deze personen twee weken in thuisquarantaine te blijven. Zelfs als zin in een essentiële sector tewerkgesteld zijn, is werken verboden. Alleen telewerk is toegestaan.

Het is niet verplicht om dit te melden aan de gemeente (tenzij het gaat om personeelsleden van Lokaal Bestuur Koksijde), al mag dat natuurlijk wel. Een arts en het werk contacteren is essentieel.

Begrafenissen / huwelijken

Begrafenissen mogen bijgewoond worden door maximaal vijftien personen. Daarbij moet een afstand van anderhalve meter tussen alle aanwezigen gegarandeerd zijn, en mag het lichaam van de overledene niet worden blootgesteld.

Huwelijken kunnen enkel nog in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst. Ouders kunnen dus niet meer het huwelijk van hun kinderen bijwonen.

Financiën / tijdelijke werkloosheid

Wat als je tijdelijk werkloos bent door COVID-19 en je niet langer je hypotheek of lening kan betalen?

Voor tijdelijk werkloze Belgen bestaat de mogelijkheid tot 30 september 2020 om geen leningen te moeten terugbetalen, ook nieuwe kredieten zijn mogelijk.
Meer informatie is te bekomen bij de bank.

De procedure wat betreft tijdelijke wekloosheid ten gevolge van COVID-19 is sterk vereenvoudigd. Wegens uitzonderlijke omstandigheden is het toegestaan om van 13/03 t.e.m. 13/06 de tijdelijke werkloosheiduitkering te combineren met vrijwilligerswerk of aanvullende activiteit. Alle info: www.rva.be