U bent hier

Nieuws voor ondernemers

Volg hier op de voet de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de coronamaatregelen voor bedrijven. Dagelijkse update van de website met artikels van experten over uiteenlopende thema’s over corona en uw bedrijf.

21 september 2020

De heropflakkering van het coronavirus was er deze zomer vroeger dan verwacht. Daarmee gingen meteen ook een aantal strengere maatregelen gepaard. De regering nam daarom de genomen steunmaatregelen voor kmo’s en bedrijven onder de loep. Maar op welke steunmaatregelen kunt u vandaag nog een beroep doen? Wij zochten het voor u uit.

21 september 2020

In de strijd tegen de economische gevolgen van het coronavirus, nam de federale overheid een aantal ingrijpende maatregelen. Een van die maatregelen is de toepassing van de vervroegde verliesaftrek, ook wel carry-back genoemd. In een vorig artikel legden we al de toepassing van de vervroegde verliesaftrek voor vennootschappen uit. In dit artikel gaan we dieper in op de toepassing van de vervroegde verliesaftrek in de personenbelasting.

21 september 2020

Heel wat bedrijven hebben de voorbije maanden hun activiteiten terug opgestart. Maar zo’n heropstart is niet altijd evident. De vele maatregelen en steeds wijzigende wetgeving zorgen ervoor dat u door de bomen vaak het bos niet meer ziet. En dan kan een controle u wel eens duur komen te staan. Nu steeds meer bedrijven een inspecteur over de vloer krijgen, bent u maar beter goed voorbereid.

2 september 2020

De Corona crisis heeft een grote impact gehad op het leven en werken van iedereen. Lokaal Bestuur Koksijde probeert jou als ondernemer, zelfstandige of vrije beroeper zo goed mogelijk door deze crisis te helpen. We proberen dit elke dag beter te doen, met als doel jou de beste ondersteuning mogelijk te bieden. We willen je dan ook vragen om onze enquête in te vullen. Deze is volledig anoniem en neemt zo'n 10 minuten van jouw tijd in beslag.

Feedback corona
1 september 2020

Hoe maak je leuke content op je socialemediakanalen? Hoe bereik je jouw doelgroep? En op welke kanalen zet je best in? Lokaal Bestuur Koksijde organiseert dit jaar vier gratis infosessies voor ondernemers over online zichtbaarheid.

SoMe
21 augustus 2020

Geschenkbonnen zijn meer dan ooit in trek. Een gemeentelijke geschenkbon die bruikbaar is bij meerdere lokale horeca-ondernemers biedt immers heel wat voordelen! Het gemeentebestuur en de VVV Koksijde-Oostduinkerke reiken voor verschillende redenen gemeentelijke geschenkbonnen uit. Elke horeca-ondernemer gevestigd in de gemeente kan zich aanmelden als deelnemende handelaar.

restaurantcheque
21 augustus 2020

Wil je eenvoudig en snel op de hoogte worden gebracht van dringende nieuwtjes uit de gemeente? Word dan lid van onze whatsappverzendlijst voor ondernemers!

whatsapp
21 augustus 2020

Voor Vlaamse ondernemingen gelden vandaag nog steeds heel wat strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ondanks de versoepelingsmaatregelen, kennen velen onder hen nog steeds een serieuze omzetdaling. Speciaal voor hen werd de Vlaamse ondersteuningspremie in het leven geroepen. De Vlaamse regering wil hen zo een extra duwtje in de rug geven.

13 augustus 2020

Op 23 juli werd in het Belgisch Staatsblad een derde bundel fiscale steunmaatregelen gepubliceerd. Dit in de strijd tegen de negatieve economische gevolgen van het COVID-19 virus. De maatregelen creëren enerzijds incentives om te blijven investeren en consumeren en anderzijds financiële ademruimte.

28 juli 2020

De eenmalige investeringsaftrek is een extra aftrek die ondernemingen (kmo’s en zelfstandigen) kunnen genieten bovenop de gewone afschrijvingen. Dit kan specifiek voor nieuwe, beroepsmatige investeringen die afschrijfbaar zijn over een periode van minstens 3 jaar.

calculator
28 juli 2020

Een courante discussie tijdens fiscale controles betreft de kwalificatie van kosten die gerelateerd zijn aan de organisatie van een bepaald event. Ondernemers organiseren immers events om hun producten en diensten in het licht te plaatsen bij klanten en prospecten om op die manier de verkoop te stimuleren.

chef
28 juli 2020

Ten gevolge van de COVID-19-pandemie hebben heel wat kmo-vennootschappen hun omzet sterk zien dalen. Hierdoor kunnen zij genoodzaakt zijn om bijkomende financiële middelen aan te trekken. Om belastingplichtigen aan te moedigen om in te schrijven op de kapitaalsverhogingen van deze vennootschappen, voorziet de regering tijdelijk in een belastingvermindering van 20% in de personenbelasting (hierna de ‘corona tax shelter’ genoemd).

plant
16 juli 2020

Ondernemingen die (een) werknemer(s) in volle coronacrisis tijdelijk werkloos moesten stellen, kunnen nu een beroep doen op een tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Dat wetsvoorstel keurde de Kamer op 9 juli 2020 goed.

zakenman
1 juli 2020

Eindelijk, het zomerverlof is aangebroken! En hoewel dat er voor heel wat Belgen dit jaar eentje in eigen land zal worden, kiezen net zoveel Belgen toch nog steeds voor een vakantie in het buitenland. Voor u als werkgever niet altijd evident, want de kans bestaat dat een aantal onder hen bij hun terugkeer noodgedwongen in quarantaine moeten. Maar wat gebeurt er dan met de arbeidsovereenkomst? Wij zochten het voor u uit.

videocall
1 juli 2020

De coronapandemie heeft een groot effect op de tewerkstelling in ons land. Hoewel de meeste bedrijven ondertussen geheel of gedeeltelijk hun activiteiten hebben hervat, blijven velen onder hen kampen met een aanzienlijke omzetdaling. De versoepeling van de regels rond tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet bedrijven nog tot de zomer de nodige ademruimte geven en ontslagen vermijden. Maar wat als die ontslagen zich noodgedwongen opdringen?

man
1 juli 2020

Omdat de gevolgen van de coronacrisis voor heel wat ondernemers wellicht nog een hele tijd voelbaar zullen zijn, keurde de Kamer een wetsontwerp goed dat hen toelaat om coronaverliezen fiscaal vervroegd in aftrek te brengen. Vennootschappen kunnen de aftrek van deze verwachte coronaverliezen nu vervroegen door ze te verrekenen met de te betalen belastingen van het voorafgaande boekjaar. Een overzicht.

schrijven
30 juni 2020

Om zelfstandigen te ondersteunen in tijden van corona, werd recent het relance-overbruggingsrecht in het leven geroepen. Deze uitkering moet zelfstandigen ondersteunen in de periode waarop ze hun onderneming heropstarten na sluiting door corona. Hoe ziet die relance-uitkering er precies uit?

Open
30 juni 2020

Naar aanleiding van de coronapandemie voerde de regering een systeem van tijdelijke werkloosheid in wegens overmacht door corona. Deze versoepeling moest bedrijven meer financiële ademruimte geven en ontslagen vermijden. Waar de opzegtermijn eerst gewoon doorliep tijdens de tijdelijke werkloosheid, besliste de wetgever nu dat deze termijn toch wordt geschorst en pas zal doorlopen wanneer de werknemer terug aan het werk is. Maar voor wie geldt deze nieuwe wetgeving?

papieren
1 juni 2020

Afgelopen week heeft de Superkern opnieuw een reeks bijkomende coronasteunmaatregelen goedgekeurd uit het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming. De maatregelen bestaan uit twee luiken, waarbij enerzijds gefocust wordt op het aanmoedigen van investeringen en anderzijds op de arbeidsorganisatie. Op 6 juni keurde de Superkern in een eerste fase ook al een reeks extra steunmaatregelen goed.

Laptop
1 juni 2020

Deze week besliste de Vlaamse Regering om de looptijd van de coronahinderpremie voor ondernemers die de sluiting van hun locatie verplicht nog even moeten aanhouden, te verlengen. Daarnaast komt er een aanvullende compensatiepremie voor ondernemers die een groot omzetverlies lijden.

Rode zetels
1 mei 2020

Dit weekend heeft de regering tal van relancemaatregelen genomen om de economische impact van het coronavirus te compenseren. Specifiek voor de horeca werd voorzien in een tijdelijk btw-tarief van 6% voor restaurant- en cateringdiensten van 8 juni 2020 tot eind dit jaar.

Café
1 mei 2020

De coronacrisis heeft ons werk- en HR-landschap behoorlijk door elkaar geschud. Toch zullen heel wat van de nieuwe uitdagingen die op ons afkwamen wellicht permanent deel blijven uitmaken van het zogenaamde ‘nieuwe normaal’. Het geleidelijk terug aan boord halen – en in een latere fase aan boord houden – van medewerkers vergt dan ook een bewuste én gerichte aanpak. Tijd voor een actieplan!

Administratie aan pc
1 mei 2020

Om ervoor te zorgen dat iedereen terug veilig aan de slag gaat en dat ook blijft, heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits samen met de sociale partners beslist om de focus van de werkbaarheidscheques tijdelijk te verruimen. Bedrijven en organisaties die nu meer dan ooit voor arbeidsorganisatorische uitdagingen staan, kunnen hierdoor een belangrijk financieel duwtje in de rug krijgen bij de aanpak ervan.

Betaling met bankcontact
1 mei 2020

De coronacrisis heeft een zware impact op de omzet van heel wat bedrijven en zelfstandigen. Jammer genoeg bestaat er vandaag geen verzekering om dat verlies op te vangen. Als ondernemer kunt u zich wel verzekeren tegen het omzetverlies wanneer u als zaakvoerder zelf zou uitvallen.

werken aan laptop
1 mei 2020

Thuiswerken is voor heel wat werknemers vandaag niet altijd evident. De combinatie met het gezinsleven is namelijk geen makkelijke oefening. Om gezinnen te ondersteunen, keurde de ministerraad afgelopen weekend het corona-ouderschapsverlof goed. Maar hoe ziet dat er precies uit? En hoe vraagt u dat ouderschapsverlof aan? Wij zetten de belangrijkste principes op een rij.

Werkende moeder
1 mei 2020

Vergaderen in tijden van corona is allesbehalve evident. Nochtans zijn de lentemaanden elk jaar dé topmaanden als het gaat om algemene vergaderingen. Heel wat vennootschappen en verenigingen ondervinden vandaag echter praktische moeilijkheden om die algemene vergadering te organiseren. Hoe brengt u de aandeelhouders of leden namelijk bijeen mét respect voor social distancing maar zonder te raken aan hun respectievelijke rechten? Onze specialisten zochten het voor u uit.

Videocall
1 mei 2020

Sinds de beslissingen die de Nationale Veiligheidsraad op 17 maart 2020 heeft genomen in het kader van de bestrijding van het coronavirus, zijn er heel wat verplichte maatregelen bijgekomen voor ondernemers en bedrijven. Deze preventiemaatregelen zijn belangrijk om de activiteit van het bedrijf te kunnen verderzetten. Zijn uw werknemers goed beschermd?

Facemask
1 mei 2020

Het coronavirus heeft zowel op korte als op lange termijn een gigantische impact op de werkvloer. Vanaf het prille begin van de lockdown moesten bedrijven zich op een meer flexibele manier organiseren. Voor veel werkgevers was het de aanzet om flexibel werken ook in de toekomst op een meer gestructureerde en duurzame manier toe te passen. Wat kan u als werkgever doen om uw werknemers zowel tijdens als na corona flexibel aan de slag te houden? En met welke operationele en persoonlijke noden moet u rekening houden? Een overzicht.

laptop