U bent hier

Coronasteun

Wat? 

Het sociaal huis ontving extra subsidies ontving om burgers die financieel getroffen worden door de covid-19 crisis een aanvraag tot maatschappelijke hulp kunnen indienen.

Mensen die financiële moeilijkheden ondervinden, kunnen een tussenkomst krijgen van het sociaal huis.

Een tussenkomst is mogelijk voor huisvesting, energie, psyschosociale hulp, gezondheid, digitale toegankelijheid, enz …

Voor wie?

Om recht te hebben op deze tussenkomst moet je kunnen aantonen dat je financiële gevolgen ervaart door de covid-19 crisis en dat je zelf niet meer in staat bent om bepaalde kosten te dragen. Het Sociaal huis zal een sociaal onderzoek doen om na te gaan of je aan de voorwaarden voldoet.

Hoe aanvragen

We werken op afspraak. Je kan een afspraak maken via 058 53 43 10 of intakewelzijn [at] koksijde.be.

Neem volgende zaken mee naar je afspraak:

  • Rekeninguittreksels van de laatste maand van al uw rekeningen of uw bankkaarten
  • Overzicht vaste kosten en uitgaven indien u dat heeft

Online budgetplanner

Ben je niet zeker of je in aanmerking komt voor de tussenkomsten dan kan je onze online budgetplanner  invullen

Deze budgetplanner is ontwikkeld zodat je kan nagaan of je inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn en of je voldoende inkomen overhoudt om een menswaardig bestaan te leven.

In deze budgetplanner zitten ook een aantal besparingstips als ook een doorverwijzing naar verschillende rechten of tussenkomsten.

Je kan een afprint van de budgetplanner meebrengen naar je afspraak bij het Sociaal Huis.

Probeer hem zeker uit!