U bent hier

Concessies

UITBATEN VAN EEN NOSTALGISCHE PAARDENMOLEN OP HET EUGENIE TERLINCKPLEIN TE KOKSIJDE-BAD - periode 2020-2022.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Koksijde maakt bekend dat op maandag 16 maart 2020 om 14u00 in openbare zitting in de Abt Eliaszaal van het gemeentehuis zal overgegaan worden tot de volgende open aanbesteding met opbod: Uitbaten van een nostalgische paardenmolen op het Eugenie Terlinckplein te Koksijde-bad - periode 2020-2022

De aanbiedingen/inschrijvingen dienen schriftelijk en aangetekend gestuurd te worden voor 12 maart 2020 (datum poststempel geldt als bewijs) onder dubbel en gesloten omslag, de binnenomslag draagt de vermelding ‘uitbaten van een nostalgische paardenmolen op het Eugenie Terlinckplein te Koksijde-bad - periode 2020-2022', gericht aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde volgens het voorgeschreven inschrijvingsformulier en de voorwaarden opgenomen in het lastenboek