U bent hier

Concessies

Concessie voor de oprichting van een brouwinstallatie en de uitbating van een brouwerij met gelagzaal Ten Bogaerde

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Koksijde maakt bekend dat het bestuur zal overgaan tot volgende onderhandelingsprocedure (zonder openingszitting – tweede oproep) :

Concessie voor de oprichting van een brouwinstallatie en de uitbating van een brouwerij met gelagzaal Ten Bogaerde

De aanbiedingen/inschrijvingen dienen schriftelijk en aangetekend gestuurd te worden (datum poststempel geldt als bewijs) of tegen ontvangstbewijs af te geven bij de dienst secretarie, ten laatste op 14 mei 2018 onder dubbel en gesloten omslag, de binnenomslag draagt de vermelding ‘Concessie voor de oprichting van een brouwinstallatie en de uitbating van een brouwerij met gelagzaal in de voormalige varkensstallen Ten Bogaerde’, gericht aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde volgens de voorwaarden opgenomen in het lastenboek.