U bent hier

College van burgemeester en schepenen en vast bureau

Wat doet het college van burgemeester en schepenen?

Het college van burgemeester en schepenen bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor, en voert de beslissingen van de gemeenteraad uit.
Het college heeft ook een aantal toegewezen bevoegdheden. Zo beslist het college van burgemeester en schepenen ondermeer, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten, het aangaan van leningen, de daden van beheer over het gemeentelijk patrimonium, enz.

Wat doet het vast bureau?

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-Raad voor en voert de besluiten van de raad uit, naast specifieke toegewezen bevoegdheden.

Samenstelling van het college van burgemeester en schepenen en vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen en het vastbureau van Koksijde is samengesteld uit de burgemeester, 6 schepenen en en de algemeen directeur.
Tijdens de legislatuur 2019-2024 zijn de zetels van het college als volgt verdeeld:

Lijst van de burgemeester   burgemeester en 5 schepenen
Vooruit 1 schepen

Zittingen van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau vergadert in principe elke maandagnamiddag, achter gesloten deuren, in het gemeentehuis.

Vanaf 2020 zijn de agenda's en besluitenlijsten van de zittingen beschikbaar op de raadpleegomgeving.

Contactpersonen

Marc Vanden Bussche

burgemeester

Bevoegdheden

 • algemeen beleid en strategie
 • politie en veiligheid
 • financiën, openbare werken en water
 • intergemeentelijke samenwerking
 • kustoverleg
 • AGB

Zeelaan 303
8670 Koksijde
Tel. 058 53 34 69

burgemeester [at] koksijde.be

Lijst Burgemeester

Zitdag na afspraak
gemeentehuis 3de verdieping

Stéphanie Anseeuw

1ste schepen

Bevoegdheden

 • burgerlijke stand
 • cultuur
 • musea
 • erfgoed
 • monumentenzorg
 • archief
 • kinderopvang

Zeelaan 303
8670 Koksijde

stephanie.anseeuw [at] koksijde.be

Lijst Burgemeester

Zitdag na afspraak op maandagnamiddag en zaterdagvoormiddag
gemeentehuis 3de verdieping

Guido Decorte

2de schepen

Bevoegdheden

 • personeel en organisatieontwikkeling
 • milieu en duurzame ontwikkeling
 • energie- en afvalbeleid
 • wonen
 • herziening ruimtelijk structuurplan
 • reconversie militair domein
 • erediensten
 • landbouw en platteland
 • mobiliteit en openbaar vervoer
 • Westhoekoverleg

Zeelaan 303
8670 Koksijde

guido.decorte [at] koksijde.be

Lijst Burgemeester

Zitdag na afspraak 
gemeentehuis 3de verdieping

Lander Van Hove

3de schepen

Bevoegdheden

 • onderwijs
 • jeugd
 • communicatie
 • ICT
 • reddingsdiensten
 • beheer infrastructuur
 • gelijke kansen (incl. andersvaliden)

Zeelaan 303
8670 Koksijde

lander.vanhove [at] koksijde.be

Lijst Burgemeester

Zitdag na afspraak op maandagnamiddag en zaterdagvoormiddag

gemeentehuis 3de verdieping

Dorine Geersens

4de schepen

Bevoegdheden

 • toerisme en feestelijkheden
 • ondernemen en werkgelegenheid
 • horecabeleid
 • openbaar groen en begraafplaatsen
 • internationale en ontwikkelingssamenwerking
 • dierenwelzijn

Zeelaan 303
8670 Koksijde

dorine.geersens [at] koksijde.be

Lijst Burgemeester

Zitdag na afspraak op: dinsdagnamiddag en woensdagnamiddag
gemeentehuis 3de verdieping

Dirk Dawyndt

5de schepen

Bevoegdheden

 • sport
 • ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • landschapszorg
 • juridische zaken

Zeelaan 303
8670 Koksijde

dirk.dawyndt [at] koksijde.be

Lijst Burgemeester

Zitdag na afspraak op
vrijdagvoormiddag voor bouwdossiers
zaterdagvoormiddag voor andere dossiers
gemeentehuis, 3de verdieping

Ivan Vancayseele

6de schepen

Bevoegdheden

 • OCMW
 • sociale zaken en welzijn
 • seniorenbeleid
 • integratiebeleid
 • armoedebestrijding
 • gezondheidszorg en vereenzaming

Ter Duinenlaan 34
8670 Koksijde
Tel. 058 53 43 10

ivan.vancayseele [at] koksijde.be

Vooruit

Zitdag na afspraak
Sociaal Huis

Joeri Stekelorum

Joeri Stekelorum

Algemeen directeur

Zeelaan 303
8670 Koksijde
Tel. 058 53 34 33

joeri.stekelorum [at] koksijde.be

Te bereiken op het gemeentehuis, bij voorkeur na afspraak

 

Pascale Feys

Pascale Feys

Adjunct algemeen directeur

Ter Duinenlaan 34
8670 Koksijde
Tel. 058 53 43 10

pascale.feys [at] sociaalhuiskoksijde.be

Te bereiken op het sociaal huis, bij voorkeur na afspraak