U bent hier

College van burgemeester en schepenen

Wat doet het college van burgemeester en schepenen?

Het college van burgemeester en schepenen bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor, en voert de beslissingen van de gemeenteraad uit.

Het college heeft ook een aantal toegewezen bevoegdheden. Zo beslist het college van burgemeester en schepenen ondermeer over het aanstellen en ontslaan van personeel, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten, het aangaan van leningen, de daden van beheer over het gemeentelijk patrimonium, enz...

Samenstelling van het college

Het college van burgemeester en schepenen van Koksijde is samengesteld uit de burgemeester, 6 schepenen, 1 schepen/OCMW-voorzitter en de gemeentesecretaris.

Tijdens de legislatuur 2013-2018 zijn de zetels van het college als volgt verdeeld:

Lijst van de burgemeester  

burgemeester, 5 schepenen en de schepen/OCMW-voorzitter

N-VA

1 schepen

college van burgemeester en schepenen
college van burgemeester en schepenen

Zittingen van het college

Het schepencollege vergadert in principe elke maandagnamiddag, achter gesloten deuren, in het gemeentehuis.

Contactpersonen

Burgemeester

Marc Vanden Bussche

burgemeester
 • project Koksijde Golf ter Hille
 • reconversie militaire basis
 • openbare werken
 • Financiën
 • Coördinatie vrije tijd
 • burgerlijke stand en bevolking
 • politie en veiligheid
 • brandweer

Zeelaan 303
8670 Koksijde
Tel. 058 53 34 69

burgemeester [at] koksijde.be

Lijst Burgemeester

Zitdag na afspraak
gemeentehuis 3de verdieping

Stéphanie Anseeuw

Stéphanie Anseeuw

1ste schepen
 • personeel en tewerkstelling
 • kinderopvanginitiatieven
 • verkeer en mobiliteit
 • openbaar vervoer
 • mindervalidenbeleid
 • patrimonium- gemeentelijk zalenbeheer

Zeelaan 303
8670 Koksijde
Tel. 058 53 30 95

stephanie.anseeuw [at] koksijde.be

Lijst Burgemeester

Zitdag na afspraak op
maandagnamiddag en zaterdagvoormiddag
gemeentehuis 3de verdieping

Dorine Geersens

Dorine Geersens

2de schepen
 • toerisme
 • groendienst
 • middenstand en lokale economie
 • gezinszorg
 • gezondheidszorg
 • sociale zaken
 • welzijnsbeleid
 • dierenwelzijn
 • contacten met de strijdkrachten

Zeelaan 303
8670 Koksijde
Gsm 0478 61 96 02
Tel. 058 53 30 95

dorine.geersens [at] koksijde.be

Lijst Burgemeester

Zitdag na afspraak op
dinsdagnamiddag en woensdagnamiddag
gemeentehuis 3de verdieping

Dirk Dawyndt

Dirk Dawyndt

3de schepen
 • sport en ontspanning
 • ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • landschapszorg
 • rechtszaken

Zeelaan 303
8670 Koksijde
Tel. 058 53 30 95

dirk.dawyndt [at] koksijde.be

Lijst Burgemeester

Zitdag na afspraak op
vrijdagvoormiddag voor bouwdossiers
zaterdagvoormiddag voor andere dossiers
gemeentehuis, 3de verdieping

Albert Serpieters

Albert Serpieters

4de schepen
 • leefmilieu en energiebeleid
 • huisvesting
 • reddingsdiensten
 • kerkfabrieken
 • landbouw
 • duinenhuis

Zeelaan 303
8670 Koksijde
Tel. 058 53 30 95

albert.serpieters [at] koksijde.be

Lijst Burgemeester

Zitdag na afspraak op
maandagvoormiddag, dinsdagvoormiddag, donderdagvoormiddag en zaterdagvoormiddag
gemeentehuis, 3de verdieping

Lander Van Hove

Lander Van Hove

5de schepen
 • (kunst) onderwijs
 • jeugd
 • communicatie
 • informatisering en administratieve vereenvoudiging
 • gelijke kansenbeleid

Zeelaan 303
8670 Koksijde
Tel. 058 53 30 95

lander.vanhove [at] koksijde.be

Lijst Burgemeester

Zitdag na afspraak op maandagnamiddag en zaterdagvoormiddag

gemeentehuis 3de verdieping

Rita Gantois

Rita Gantois

6de schepen
 • cultuur
 • erfgoed en archiefwezen
 • musea en monumentenzorg
 • internationale samenwerking
 • zelfdodingspreventie en geestelijke gezondheidszorg

Zeelaan 303
8670 Koksijde
Tel. 058 53 30 95

rita.gantois [at] koksijde.be

NV-A

Zitdag na afspraak op:

zaterdagvoormiddag tussen 09.00 u. tot 12.00 u.

gemeentehuis, 3de verdieping

Greta Suber-Delie

Greta Suber-Delie

7de schepen - OCMW-voorzitter
 • seniorenbeleid
 • armoedebestrijding

Ter Duinenlaan 34
8670 Koksijde
Tel. 058 53 43 10

greta.delie [at] koksijde.be

Lijst Burgemeester

Zitdag na afspraak
Sociaal Huis

Joerie Stekelorum

Joeri Stekelorum

algemeen directeur

Zeelaan 303
8670 Koksijde
Tel. 058 53 34 33

secretaris [at] koksijde.be

Te bereiken op het gemeentehuis, bij voorkeur na afspraak.