U bent hier

Buurtwerker

Wie zijn we als dienst?

De dienst Welzijn biedt een gepaste hulpverlening aan de hulpvragers en dit op diverse levensdomeinen.
Welzijn omvat een brede waaier aan dienstverlening op diverse levensdomeinen: algemene sociale dienst, arbeidstrajectbegeleiding, schuldhulpverlening, huisvesting, administratieve en psychologische ondersteuning.

De dienst Welzijn biedt hulp op maat en geeft hulpvragers kansen die bijdragen tot de volwaardige integratie en die de zelfredzaamheid van de hulpvragers verhogen. Hierbij gaan we uit van de sterktes en capaciteiten van de hulpvragers en houden we tegelijk rekening met de individuele verantwoordelijkheid van iedere hulpvrager.

Naast probleemoplossend werken, speelt preventie ook een grote rol in de dagelijkse werking.

De dienst Welzijn is het aanspreekpunt voor alle inwoners op het vlak van welzijn binnen de gemeente Koksijde.

Doel van de functie

De buurtwerker creëert buurten waar iedereen zich thuis voelt en waar het goed om wonen is.

Als buurtwerker bouw je netwerken uit met alle buurtbewoners in wijken binnen Koksijde. Hierbij heb je speciale aandacht voor de meest kwetsbare buurtbewoners. Je onderneemt acties om de leefbaarheid van de buurt te vergroten. Je bent als buurtwerker ook het aanspreekpunt van de wijk en je vormt de brug naar de diverse dienstverleningen in Koksijde.

Je werkt actief aan de sociale cohesie in de buurt en je maakt de buurtbewoners sterker in het verder creëren en onderhouden van een sociaal netwerk.

Je signaleert evoluties in buurten aan het beleid en onderneemt acties om hierop in te spelen.

Een greep uit jouw taken en verantwoordelijkheden:

De buurtwerker bouwt een buurtwerking uit:

 • Verkent  de verschillende buurten en spoort nieuwe groepen en hun sleutelfiguren op.
 • Bouwt contacten op met buurtbewoners, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare bewoners.
 • gebruikt diverse instrumenten zoals ontmoeting, animatie, vorming, enz.. om de buurtwerking uit te bouwen en het versterken van de sociale netwerken tussen de buurtbewoners.
 • Bevordert een klimaat van respect en verdraagzaamheid met openheid naar alle buurtbewoners.
 • verwijst actief door naar diverse hulpverleningsinstanties en/of gemeentelijke diensten en naar het verenigingsleven.
 • Gaat op zoek naar knooppunten van formele en informele netwerken in de wijk, ondersteunt die netwerken en brengt ze eventueel met elkaar in contact.
 • Bouwt een netwerk uit met diverse partners  in de buurt.
 • Heeft oog voor de diverse noden, opportuniteiten en talenten in de buurt en gaat hiermee aan de slag bij de uitbouw van het buurtnetwerk.

De buurtwerker en de bewoners:

 • Bouwt op verschillende manieren contacten op met de betrokken buurtbewoners.
 • Ondersteunt de bewoners zodat zij hun problemen en mogelijkheden kunnen benoemen.
 • Bevordert de inzichten van bewoners en gemeentelijke diensten en het lokaal bestuur zodat de structurele oorzaken van problemen duidelijk worden.
 • Bevordert de vaardigheden van bewoners zodat ze samen aan oplossingen kunnen werken.
 • Organiseert samen met bewoners activiteiten die de sfeer in de wijk positief beïnvloeden.
 • Geeft de buurtbewoners medeverantwoordelijkheid bij de vormgeving van de buurt en het buurtwerk en stimuleert een zorgzame buurt.
 • Getuigt ten allen tijde van een ethische en respectvolle houding.

De buurtwerker en het beleid:

 • Maakt een buurtanalyse op en gebruikt dit om een actieplan uit te werken.
 • Neemt actief en constructief deel aan overleg.
 • Geeft informatie door en wisselt ervaringen uit.
 • Geeft de signalen van het terrein door en geeft advies aan het beleid.
 • Maakt een plan van aanpak op, voert deze uit en stuurt bij indien nodig.
 • Zoekt actief naar (financiële) opportuniteiten om de acties uit te werken.

Aanbod

Voltijds ● contractuele tewerkstelling met contract voor onbepaalde duur  salarisschaal B1-B3 (min. voltijds bruto beginwedde: € 2.460,78  bruto per maand) ● maaltijdcheques ● fietsvergoeding voor woon-werkverkeer  relevante beroepservaring kan in aanmerking genomen worden voor toekenning van anciënniteit ● anciënniteit openbare sector wordt volledig toegekend ● een waarde gedreven, mensgerichte werksfeer ●

Je kan je uiterlijk tot en woensdag 22 juli 2020 kandidaat stellen.

Meer info: zie onze infobrochure buurtwerker

Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met het Sociaal Huis, T 058 53.34.59 of anke.inghelbrecht [at] sociaalhuiskoksijde.be.

Zin om ons team te versterken bij Lokaal Bestuur Koksijde?