U bent hier

Bijzondere Plannen van Aanleg

Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA) zijn een verfijning van het Gewestplan Veurne-Westkust (KB 6.12.1976). De plannen leggen per perceel de bestemming vast binnen het plangebied. De geldende plannen binnen de gemeente vind je hier onder:

Artanstraat

goedgekeurd per KB: 10.03.1979

Bad-Oost-Blekker

BPA 3 goedgekeurd per MB: 03.09.1991

Geraniumlaan

goedgekeurd per MB: 19.01.1999

Kerk (de)

goedgekeurd per MB: 30.11.1989

Kerkhof

Private woningbouw

BPA 16 goedgekeurd per MB: 07.04.1997

Kerkhof

Sociale woningbouw

BPA 17 goedgekeurd per MB: 07.04.1997

Koningstraat

BPA 34 goedgekeurd per MB: 05.03.1973

Maartenoom

goedgekeurd per MB: 06.09.1994

Middenlaan

BPA 14 goedgekeurd per KB: 20.06.1957

  • gewijzigd per KB: 29.06.1961
  • herziening per KB: 24.02.1977

Pelikaanstraat

goedgekeurd per MB: 23.03.1994

Sportcentrum

BPA 32 goedgekeurd per MB: 30.10.1991

School

BPA 12 gedeeltelijke herziening: 09.06.1998

Terrasse

BPA 2a goedgekeurd per MB: 22.10.1991

Zeedijk

Oostduinkerke

goedgekeurd per KB: 28.08.1970