U bent hier

Bisnummer

Het bisnummer is een uniek identificatienummer voor personen die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister en dus geen rijksregisternummer hebben, maar die toch een relatie hebben met de Belgische overheden. 

Ben je een buitenlandse werknemer die minder dan 3 maanden in ons land verblijft? Of ben je een buitenlander en ben je (nog) niet ingeschreven in België? Met een bisnummer wordt er informatie bijgehouden voor de sociale zekerheid. Ook in het kader van Covid-vaccinatie kan dit aangevraagd worden.

Heb je vroeger reeds gewerkt in België of ben je momenteel aan het werk in België?
Dan heb je reeds een bisnummer. Jouw bisnummer of Creabisnummer wordt door je werkgever gebruikt voor de Belgische sociale zekerheid (Dimona-aangifte).
Heb je nog geen bisnummer dan kan je dit bisnummer ook krijgen van je eigen werkgever. Ook huisartsen kunnen een bisnummer aanmaken. Het bisnummer kan ook aangevraagd worden bij het gemeentebestuur van je verblijfplaats.

Hoe vraag je als werkgever een bisnummer aan?

Je kan als werkgever zelf een bisnummer aanmaken of terugvinden op www.belgianidpro.be.

Hoe vraag je als huisarts een bisnummer aan?

Als je niet geregistreerd bent bij de gemeente waar je verblijft en je wenst een bisnummer voor een vaccinatie, kan de huisarts een bisnummer aanmaken.
Meer info kan je terugvinden op de site van Gezondheid.

Hoe vraag je een bisnummer bij je gemeentebestuur aan?

Heb je een verblijfadres in Koksijde dan kan je gratis een bisnummer aanvragen op de dienst Burgerzaken van de gemeente Koksijde. Ben je grensarbeider en je werkgever is gevestigd in Koksijde, dan kan je eveneens op de dienst Burgerzaken van de gemeente Koksijde een aanvraag indienen.

Wat heb je hiervoor nodig?

  • Identiteitskaart of paspoort
  • Eventueel werkgeversattest of arbeidscontract