U bent hier

Betwisting vaderschap

Het vermoeden van vaderschap kan worden betwist door:

  • De echtgenoot  of gewezen echtgenoot (ontkenning van vaderschap) binnen één jaar nadat hij kennis kreeg van de geboorte.
  • Door de moeder (betwisting vaderschap) binnen één jaar na de geboorte van het kind.
  • Het kind, ten vroegste op de dag waarop het de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt en uiterlijk op de dag waarop het de leeftijd van 22 jaar heeft bereikt of binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de echtgenoot zijn vader niet is. De procedure moet opgestart worden bij de rechtbank van de woonplaats van het kind.
  • De vrouw die het meemoederschap van het kind opeist, binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat zij heeft toegestemd in de verwekking en de verwekking hiervan het gevolg kan zijn.

De familierechtbank is bevoegd voor alle vorderingen betreffende de afstamming.