U bent hier

Betalend parkeren in Koksijde

We streven de volledigheid na van de info op onze website. In geval van twijfel primeert het retributiereglement zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad op 17 februari 2020 en alle wijzigingen nadien goedgekeurd.

OPGEPAST: vanaf 1 april 2020 gelden er nieuwe regels in het parkeerbeleid

Betaalzones

In heel de gemeente Koksijde worden overal dezelfde zones toegepast:

 • zone I (rood) betreft de handelscentra. In deze straten is er tussen 1 juni en 30 september elke dag betalend parkeren van toepassing. Tussen 1 oktober en 31 mei zullen deze straten enkel betalend zijn tijdens de weekends, op feestdagen en tijdens Vlaamse schoolvakanties. De tijdsduur van parkeren is beperkt tot max. 2 uur.
 • zone II (oranje): betreft de Zeelaan vanaf de verkeerslichten aan de Koninklijke Baan tot de rotonde 'De Poort' aan het kruispunt met de Albert
  Bliecklaan/Lejeunelaan . In deze straat is er betalend parkeren elke dag van het jaar. De tijdsduur van parkeren is beperkt tot max. 2 uur.
 • zone III (paars): In deze straten is er tussen 1 juni en 30 september elke dag betalend parkeren van toepassing. Tussen 1 oktober en 31 mei zullen deze straten enkel betalend zijn tijdens de weekends, op feestdagen en tijdens Vlaamse schoolvakanties. Deze zone richt zich tot langparkeren.

Plan: 

Half uur gratis

In elke betalende zone wordt de mogelijkheid geboden om een half uur gratis te parkeren mits het afhalen van een ticket aan de betaalautomaat. In zone I en II gebeurt dit door het invoeren van de nummerplaatgegevens aan de automaat. Hiervoor zijn de automaten uitgerust met een klavier met alle letters van het alfabet en de cijfers van 0 tot 9, wat het gebruiksgemak bevordert. In zone III door een druk op de groene knop. Per deelgemeente en per halve dag (9 - 14 u. en 14 - 19 u.) kan een half uur gratis ticket worden afgenomen aan de automaat.

Shop&Go

In de handelscentra zijn Shop&Go-plaatsen voorzien.

In tegenstelling tot een parkeerplaats in de betalende zone, hoeft u voor een Shop&Go-plaats géén ticketje te halen aan een parkeerautomaat. U kunt gratis maximaal 30 minuten parkeren. U kan die tijd niet verlengen (bv. door bij te betalen aan een automaat). U moet dus zelf de tijd in de gaten houden aangezien u geen ticketje van doen hebt. Indien u er langer dan 30 minuten parkeert, riskeert u een retributie voor het overschrijden van de gratis parkeertijd. De parkeertijd wordt geregistreerd door draadloze sensoren die in verbinding staan met de parkeerwachters die de controle op de werking ervan op zich nemen.

Een Shop&Go-plaats is 365 dagen per jaar tussen 9 en 19 u. in werking. In tegensteling dus tot de betalende zones die van kracht zijn tussen 1 juni en 30 september, schoolvakanties, weekenss en feestdagen, blijft het principe van maximaal 30 minuten gratis parkeren op een Shop&Go-plaats altijd geldig. Dit laat toe om parkeerrotatie te creëren het ganse jaar door.

Parkeerkaart voor inwoners en tweederesidenten

Alle inwoners en tweederesidenten van heel de gemeente kunnen een gemeentelijke parkeerkaart aankopen.

Gemeentelijke parkeerkaarten zijn te verkrijgen in de parkeershop.

De parkeershop is gelegen Koninklijke Baan 164 te Koksijde-Bad

Voorwaarden:

 • Inwoners dienen ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Koksijde.
 • De tweederesidenten dienen een recent uitgereikt aanslagbiljet en betalingsbewijs van de gemeentebelasting voor 2° verblijven van de gemeente Koksijde voor te leggen.

Deze kaart zal de mogelijkheid geven om in de betalende zone III tegen een forfaitaire prijs te parkeren, zonder gebruik te moeten maken van een betaalautomaat.
De kostprijs van een gemeentelijke parkeerkaart voor inwoners en tweede residenten wordt vastgesteld op:

 • 1° t.e.m. 4° kaart 60,00 euro/jaar
 • 5° kaart en volgende 125,00 euro/jaar

Let wel: deze kaart geeft geen recht om in de handelsstraten te parkeren (zone I & 2).

Om een parkeerkaart te verlengen, breng je je oude parkeerkaart mee.

Handelaarskaart (Werkabonnement)

Ook zullen alle handelaars de mogelijkheid krijgen om een handelaarskaart te kopen, op voorwaarde dat de publieke toegang van hun winkel gelegen is in een betalende zone of op de Zeedijk.
Een werkabonnement kost:

 • 1° en volgende kaart 60,00 euro/jaar

Let wel: deze kaart geeft geen recht om in de handelsstraten te parkeren (zone I &2).

Parkeerkaart mindervaliden

De kaart geeft recht op parkeerplaatsen die uitsluitend voorbehouden zijn aan personen met een handicap en op onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (dit is de blauwe zone), of gratis parkeren op plaatsen waar de parkeertijd d.m.v. een parkeermeter beperkt is.

OPGELET: in de rode en oranje zone is gratis parkeertijd beperkt tot 2 uur, het is nodig hiervoor de blauwe schijf te gebruiken. In de andere zones kan er dus onbeperkt gratis worden geparkeerd.

Zorgverstrekkende beroepen

Zorgverstrekkers die instaan voor (dringende) medische en zorgverstrekkende hulp van personen aan huis, zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesisten en persoonsverzorgers, kunnen bij het gemeentebestuur een parkeerkaart aanvragen. Hiertoe dient aan volgende voorwaarden voldaan te worden:

 • voor een parkeerkaart dient jaarlijks een retributie betaald van 60,00 euro
 • de parkeerkaart dient steeds in combinatie met de blauwe parkeerschijf gebruikt en geeft recht op 60 minuten gratis parkeren tijdens de uitoefening van de beroepswerkzaamheden (huisbezoeken)
 • per parkeerkaart kunnen maximaal twee nummerplaten vermeld worden
 • de zorgverstrekker dient zijn/haar praktijk in de gemeente Koksijde te hebben
 • de zorgverstrekker moet officieel erkend zijn door het RIZIV

Deze aanvraag moet gebeuren aan de hand van het aanvraagformulier.

Ondergrondse parking ‘Centrum': eerste uur gratis parkeren

Tegelijk zal het tarief van de ondergrondse parking Centrum in Koksijde Bad verlaagd worden. Gebruikers zullen een vol uur gratis kunnen parkeren en betalen pas vanaf de 61ste minuut.

Blauwe zone

In Oostduinkerke dorp (Leopold II laan) en Koksijde dorp (Zeelaan) bevindt er zich een blauwe zone. In deze zone is het gebruik van een parkeerschijf dagelijks van 9 t.e.m. 18 u verplicht, uitgezonderd op zon- en feestdagen. Het gebruik van de parkeerschijf geeft recht op 2 uren gratis parkeren.

Bij overschrijding van de parkeerduur of bij het niet gebruiken van de parkeerschijf, wordt een retributie van 30 euro geheven.

Betalend parkeren nu ook via sms of app

Sinds 1 juli 2018 is het in Koksijde mogelijk om per sms of via app te betalen op een betalende parkeerplaats. Deze evolutie komt er dankzij de lancering van het Belgian Parking Register (BPR).

Een parkeerder verliest gemiddeld acht minuten als hij of zij op en af naar de parkeerautomaat moet lopen en een ticket koopt. Via sms of mobiele applicatie win je sowieso tijd. Mobiele betalingen zijn bovendien gebruiksvriendelijker dan cashbetalingen. Bovendien is het extra handig voor wie geen kleingeld bij zich heeft.

Het platform Belgian Parking Register laat toe dat mobiele providers hun diensten gezamenlijk aanbieden in een gemeente. BPR biedt een all-in-service waarbij de gemeente geen aparte contracten meer moet afsluiten met de verschillende providers. Dat wil zeggen dat Koksijde ook in de toekomst zeker is van een volledig en kwalitatief aanbod aan providers. Alle providers registreren de parkeerrechten van hun gebruikers in het centraal platform van BPR. Zo zijn deze rechten op een snelle en adequate manier te controleren door de parkeerwachters via één enkele connectie.

Door meerdere providers te laten aanbieden stelt de gemeente Koksijde zich neutraal op: de parkeerder kiest zelf met welke provider hij of zij betaalt. Meer info over de verschillende providers is te vinden op www.parkmobile.be, www.4411.be, www.yellowbrick.be, www.easypark.be.  

Info, klachten en bezwaren

Het betalend parkeren in de gemeente Koksijde is in concessie gegeven aan de private partner Rauwers Controle NV. Rauwers zet parkeerwachten in, onderhoudt de parkeerautomaten en zorgt voor de inning van parkeerretributies.
Klachten over de dienstverlening en bezwaren tegen parkeerretributies moeten gericht worden naar:

Parkeershop - Rauwers Parkeerbeheer

Koninklijke Baan 164, 8670 Koksijde
E-mail: koksijde [at] rauwers.be
Tel. 058 51 00 95 en fax 058 51 40 82

OPENINGSUREN PARKEERSHOP

dag voormiddag namiddag
maandag 09.00 tot 12.00 uur 13.30 tot 16.00 uur
dinsdag 09.00 tot 12.00 uur
woensdag 09.00 tot 12.00 uur  
donderdag 09.00 tot 12.00 uur
vrijdag 09.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 18u30
zaterdag 09.00 tot 14.00 uur

Retributiereglement goedgekeurd op 29 juni 2020

Retributiereglement goedgekeurd op 17 februari 2020

Retributie goedgekeurd op 16 december 2019.