U bent hier

Betalend parkeren in Koksijde

We streven de volledigheid na van de info op onze website. In geval van twijfel primeert het retributiereglement zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad op 17 juni 2013 en alle wijzigingen nadien goedgekeurd.

Betaalzones

In heel de gemeente Koksijde worden overal dezelfde zones toegepast:

 • zone I (rood) betreft de handelscentra. In deze straten is er tussen 1 juni en 30 september elke dag betalend parkeren van toepassing. Tussen 1 oktober en 31 mei zullen deze straten enkel betalend zijn tijdens de weekends, op feestdagen en tijdens Vlaamse schoolvakanties. De tijdsduur van parkeren is beperkt tot max. 2 uur.
 • zone II (groen): betreft de straten aansluitend op de handelscentra. In deze straten is er tussen 1 juni en 30 september elke dag betalend parkeren van toepassing. Tussen 1 oktober en 31 mei zullen deze straten enkel betalend zijn tijdens de weekends, op feestdagen en tijdens Vlaamse schoolvakanties. De tijdsduur van parkeren is beperkt tot max. 4 uur.
 • zone III (paars): In deze straten is er tussen 1 juni en 30 september elke dag betalend parkeren van toepassing. Tussen 1 oktober en 31 mei zullen deze straten enkel betalend zijn tijdens de weekends, op feestdagen en tijdens Vlaamse schoolvakanties. Deze zone richt zich tot langparkeren.

overzicht_zones_betalend_parkeren_koksijde.jpg

Overzicht zones betalend parkeren Koksijde Overzicht zones betalend parkeren Koksijde

Half uur gratis

In elke betalende zone zal de mogelijkheid geboden worden om een half uur gratis te parkeren mits het afhalen van een ticket aan de betaalautomaat. In zone I en II gebeurt dit door het invoeren van de nummerplaatgegevens aan de automaat. Hiervoor zullen de automaten uitgerust zijn met een klavier met alle letters van het alfabet en de cijfers van 0 tot 9, wat het gebruiksgemak zal bevorderen. In zone III door een druk op de groene knop. Per deelgemeente en per halve dag (9 - 14 u. en 14 - 19 u.) kan een half uur gratis ticket worden afgenomen aan de automaat.

Parkeerkaart voor inwoners en tweederesidenten

Alle inwoners en tweederesidenten van heel de gemeente zullen een gemeentelijke parkeerkaart kunnen aankopen.

Gemeentelijke parkeerkaarten zijn te verkrijgen in de parkeershop.

Opgepast: op 1 juni 2014 verhuisde de parkeershop naar de Koninklijke Baan 164.

Voorwaarden:

 • Inwoners dienen ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Koksijde.
 • De tweederesidenten dienen een recent uitgereikt aanslagbiljet en betalingsbewijs van de gemeentebelasting voor 2° verblijven van de gemeente Koksijde voor te leggen.

Deze kaart zal de mogelijkheid geven om in de betalende zones II of III tegen een forfaitaire prijs te parkeren, zonder gebruik te moeten maken van een betaalautomaat.
De kostprijs van een gemeentelijke parkeerkaart voor inwoners en tweede residenten wordt vastgesteld op:

 • 1° kaart 60 euro/jaar
 • 2° kaart 60 euro/jaar
 • 3° kaart en volgende 125 euro/jaar

Let wel: deze kaart geeft geen recht om in de handelsstraten te parkeren (zone I).

Om een parkeerkaart te verlengen, breng je je oude parkeerkaart mee.

Handelaarskaart (Werkabonnement)

Ook zullen alle handelaars de mogelijkheid krijgen om een handelaarskaart te kopen, op voorwaarde dat de publieke toegang van hun winkel gelegen is in een betalende zone of op de Zeedijk.
Een werkabonnement kost:

 • 1° kaart 125 euro/jaar
 • 2° kaart en volgende 125 euro/jaar

Let wel: deze kaart geeft geen recht om in de handelsstraten te parkeren (zone I).

Parkeerkaart mindervaliden

De kaart geeft recht op parkeerplaatsen die uitsluitend voorbehouden zijn aan personen met een handicap en op onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (dit is de blauwe zone), of gratis parkeren op plaatsen waar de parkeertijd d.m.v. een parkeermeter beperkt is.

OPGELET: in de rode zone is gratis parkeertijd beperkt tot 2 uur, het is nodig hiervoor de blauwe schijf te gebruiken. In de andere zones kan er dus onbeperkt gratis worden geparkeerd.

Zorgverstrekkende beroepen

Zorgverstrekkers die instaan voor (dringende) medische en zorgverstrekkende hulp van personen aan huis, zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesisten en persoonsverzorgers, kunnen bij het gemeentebestuur een parkeerkaart aanvragen. Hiertoe dient aan volgende voorwaarden voldaan te worden:

 • voor een parkeerkaart dient jaarlijks een retributie betaald van 60 euro
 • de parkeerkaart dient steeds in combinatie met de blauwe parkeerschijf gebruikt en geeft recht op 60 minuten gratis parkeren tijdens de uitoefening van de beroepswerkzaamheden (huisbezoeken)
 • per parkeerkaart kunnen maximaal twee nummerplaten vermeld worden
 • de zorgverstrekker dient zijn/haar praktijk in de gemeente Koksijde te hebben
 • de zorgverstrekker moet officieel erkend zijn door het RIZIV

Deze aanvraag moet gebeuren aan de hand van het aanvraagformulier:

Ondergrondse parking ‘Centrum': eerste uur gratis parkeren

Tegelijk zal het tarief van de ondergrondse parking Centrum in Koksijde Bad verlaagd worden. Gebruikers zullen een vol uur gratis kunnen parkeren en betalen pas vanaf de 61ste minuut.

Blauwe zone

In Oostduinkerke dorp (Leopold II laan) en Koksijde dorp (Zeelaan) bevindt er zich een blauwe zone. In deze zone is het gebruik van een parkeerschijf dagelijks van 9 t.e.m. 18 u verplicht, uitgezonderd op zon- en feestdagen. Het gebruik van de parkeerschijf geeft recht op 2 uren gratis parkeren.

Bij overschrijding van de parkeerduur of bij het niet gebruiken van de parkeerschijf, wordt een retributie van 30 euro geheven.

Info, klachten en bezwaren

Het betalend parkeren in de gemeente Koksijde is in concessie gegeven aan de private partner Rauwers Controle NV. Rauwers zet parkeerwachten in, onderhoudt de parkeerautomaten en zorgt voor de inning van parkeerretributies.
Klachten over de dienstverlening en bezwaren tegen parkeerretributies moeten gericht worden naar:

Parkeershop - Rauwers Parkeerbeheer

Koninklijke Baan 164, 8670 Koksijde
E-mail: koksijde [at] rauwers.be
Tel. 058 51 00 95 en fax 058 51 40 82

OPENINGSUREN PARKEERSHOP

dag voormiddag namiddag
maandag 09.00 tot 12.00 uur 13.30 tot 16.00 uur
dinsdag 09.00 tot 12.00 uur
woensdag 09.00 tot 12.00 uur 13.30 tot 16.00 uur
donderdag 09.00 tot 12.00 uur
vrijdag 09.00 tot 12.00 uur
zaterdag 09.00 tot 12.00 uur

Retributie goedkeurd op 23 mei 2016.