U bent hier

Bekendmakingen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

De agenda's, verslagen en besluitenlijsten van de zittingen zijn beschikbaar op de raadpleegomgeving.

Hieronder kan je de lijst met de genomen beslissingen (besluitenlijst) van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn raadplegen.
U wil een afschrift van een besluit op deze lijst: stel uw vraag per e-mail aan info [at] koksijde.be en vermeldt de titel en datum van het gewenste besluit.

Orgaan Datum bekendmaking Datum beslissing Titel
RMW 20/12/2019 16/12/2019
GR 20/12/2019 16/12/2019
RMW 22/11/2019 19/11/2019
GR 22/11/2019 19/11/2019
RMW 25/10/2019 RMW 21/10/2019
GR 25/10/2019 GR 21/10/2019
RMW 05/09/2019 RMW 03/09/2019
GR 05/09/2019 GR 03/09/2019
RMW 08/07/2019 RMW 02/07/2019
GR 05/07/2019 GR 02/07/2019
GR 23/05/2019 GR 21/05/2019
RMW 23/05/2019 RMW 21/05/2019
GR 09/05/2019 GR 30/04/2019
GR 23/04/2019 GR 16/04/2019
GR 03/04/2019 GR 26/03/2019
RMW 03/04/2019 RMW 26/03/2019
GR 28/02/2019 GR 26/02/2019
RMW 28/02/2019 RMW 26/02/2019
GR 04/02/2019 GR 29/01/2019
RMW 04/02/2019 RMW 29/01/2019

Besluiten, reglementen en verordeningen gemeenteraad

Bekendmaking Datum Besluit
29/10/2019 gr 21102019
30/08/2019 gr 02072019
08/07/2019 gr 02072019
05/07/2019 gr 02072019
05/07/2019 gr 02072019
05/07/2019 gr 02072019
05/07/2019 gr 02072019
05/07/2019 gr 02072019
05/07/2019 gr 02072019
05/07/2019 gr 02072019
05/07/2019 gr 02072019

03/07/2019 GR 02072019

03/07/2019 GR 02072019

 

 

10/05/2019 GR 30042019
04/04/2019 GR 26032019

04/04/2019 GR 26032019

31/01/2019 GR 29/01/2019

31/01/2019 GR 29/01/2019

19/12/2018 GR 12/12/2018
19/12/2018 GR 12/12/2018
19/12/2018 GR 12/12/2018
18/12/2018 GR 12/12/2018
18/12/2018  
13/09/2018 GR 03/09/2018
12/09/2018 GR 03/09/2018
05/07/2018 GR 28/05/2018
05/06/2018 GR 28/05/2018
27/03/2018 GR 26/03/2018
27/03/2018 GR 26/03/2018
27/03/2018 GR 26/03/2018
27/03/2018 GR 26/03/2018
24/01/2018 GR 18/12/2017
09/01/2018 GR 18/12/2017
09/01/2018 GR 18/12/2017
27/12/2017 GR 18/12/2017
27/12/2017 GR 18/12/2017
27/12/2017 GR 18/12/2017
30/10/20174 GR 23/10/2017
31/08/2017 GR 28/08/2017
12/07/2017 GR 26/06/2017

12/07/2017 GR 26/06/2017
12/07/2017 GR 26/06/2017
28/04/2017 GR 18/04/2017
28/04/2017 GR 18/04/2017
28/04/2017 GR 18/04/2017
30/03/2017 GR 20/03/2017
30/03/2017 GR 20/03/2017
30/03/2017 GR 20/03/2017
30/03/2017 GR 20/03/2017
01/03/2017 GR 20/02/2017
01/03/2017 GR 20/02/2017
01/03/2017 GR 20/02/2017
01/03/2017 GR 20/02/2017
06/01/2017 GR 19/12/2016
28/12/2017 GR 19/12/2016
28/12/2017 GR 19/12/2016
28/12/2017 GR 19/12/2016
28/12/2017 GR 19/12/2016
28/12/2017 GR 19/12/2016
28/12/2017 GR 19/12/2016
28/12/2017 GR 19/12/2016
28/12/2017 GR 19/12/2016
06/12/2016 GR 21/11/2016
08/11/2016 GR 24/10/2016
08/11/2016 GR 24/10/2016
1/06/2016 GR 23/05/2016 Retributie_op_het_parkeren_in_een_zone_met_beperkte_parkeertijd.pdf
1/06/2016 GR 23/05/2016 Retributie_op_het_betalend_parkeren_-_2016-2019.pdf
24/03/2016 GR 21/03/2016 Belasting_op_de_ambulante_handel_op_de_door_de_gemeente_ingerichte_openbare_markten.pdf aanpassing_tarieven_markt_koksijde_voor_periode_1_april_tot_30_juni_2016.pdf
26/02/2016 GR 15/02/2016 Reglement_buitenschoolse_kinderopvang_20160215.pdf
12/01/2016 GR 21/12/2015 Reglement_onderwijscheques.pdf
30/12/2015 GR 21/12/2015 Belasting_vergunning_gebruik_strand_vissen_met_staande_netten_periode_20162019.pdf
30/12/2015 GR 21/12/2015 Belasting_tweede_verblijven_periode_20162019.pdf
30/12/2015 GR 21/12/2015 Milieubelasting_periode_20162019.pdf
26/10/2015 GR 19/10/2015 Reglement_voor_de_gebruiker_van_de_gemeentlelijke_openbare_bibliotheek.pdf
26/10/2015 GR 19/10/2015 Retributiereglement_betalend_parkeren.pdf
26/10/2015 GR 19/10/2015 Retributiereglement_leerlingenvervoer.pdf
26/10/2015 GR 19/10/2015 Retributiereglement_vaste_en_vrijblijvende_kosten_gemeentelijke_basisscholen.pdf
27/08/2015 GR 17/08/2015 Retributie_op_het_betalend_parkeren_20152019.pdf
27/08/2015 GR 17/08/2015 Huishoudelijk_reglement_gemeentelijk_openluchtzwembad.pdf
27/08/2015 GR 17/08/2015 Tarieven_gemeentelijk_openluchtzwembad.pdf
03/07/2015 GR 22/06/2015 Huisreglement_gemeentelijke_openluchtzwembad.pdf
03/07/2015 GR 22/06/2015 Reglement_gas.pdf
03/07/2015 GR 22/06/2015 Reglement_Kunstkans.pdf
03/07/2015 GR 22/06/2015 Reglement_tussenkomst_activiteiten_Huis_van_het_Kind.pdf
24/05/2015 GR 18/05/2015 Reglement_leerlingenvervoer.pdf
24/05/2015 GR 18/05/2015 Retributiereglement_gemeenschappelijk_leerlingenvervoer.pdf
30/04/2015 GR 20/04/2015 Reglement_tussenkomst_van_het_inschrijvingsgeld_of_het_lidmaatschap_bij_jeugdverenigingen_voor_personen_in_armoede_of_de_deelname_aan_een_meerdaagse_uitstap.pdf
24/03/2015 GR 16/03/2015 Hervaststellen_intern_reglement_speelotheek_De_Speelkriebel.pdf
23/03/2015 GR 16/03/2015 Retributie_op_het_betalend_parkeren_20152019.pdf
24/02/2015 GR 16/02/2015 Machtiging_aan_college_tot_vastsellen_van_retributies.pdf
24/02/2015 GR 16/02/2015 Hervaststelling_gemeentelijk_reglement_op_de_openbare_markten_te_koksijde.pdf
27/01/2015 GR 19/01/2015 Huishoudelijk_reglement_dienst_onthaalouders.pdf
08/01/2015 GR 22/12/2014 Belastingreglement_op_de_ambulante_handel_op_de_door_de_gemeente_ingerichte_openbare_markten_20152017.pdf
08/01/2015 GR 22/12/2014 Belastingreglement_op_de_toeristische_verblijfplaatsen_gelegen_in_zones_voor_verblijfsrecreatie_periode_20152019.pdf
08/01/2015 GR 22/12/2015 Gemeentelijke_saneringsbijdrage_aan_te_rekenen_aan_de_verbruiker_en_eigen_waterwinners_transportovereenkomst_met_iwva_dj_20152019.pdf
08/10/2014 GR 22/09/2014 Reglement_binnenschoolse_kinderopvang_20140922.pdf
08/10/2014 GR 22/09/2014 Reglement_buitenschoolse_kinderopvang_20140922.pdf
27/06/2014 GR 23/06/2014 Nieuw_prijsbeleid_Musea_Koksijde.pdf
27/06/2014 GR 23/06/2014 Retributie_op_het_betalend_parkeren_20142019.pdf
27/06/2014 GR 23/06/2014 Subsidiereglement_inzet_professionele_veiligheidsagenten_voor_fuiven.pdf
23/05/2014 GR 22/04/2014 Belasting_op_kampeerterreinen_periode_20142019.pdf
23/05/2014 GR 22/04/2014 Belasting_op_weghalen_en_verwijderen_van_afvalstoffen_gestort_op_niet_reglementaire_plaatsen_of_tijdstippen_of_in_nietreglementaire_recipienten_periode_20142019.pdf
23/05/2014 GR 22/04/2014 Belastingreglement_op_het_gebruik_van_de_openbare_weg_voor_publicitaire_doeleinden_periode_20142019.pdf
23/05/2014 GR 22/04/2014 Belastingreglement_plaatsen_bouwmaterialen_op_de_voetpaden_straten_openbare_pleinen_en_wegen_periode_20142019.pdf
23/05/2014 GR 22/04/2014 Retributiereglement_op_de_begravingen_of_ontgravingen_periode_20142019.pdf
23/05/2014 GR 22/04/2014 Retributiereglement_op_het_parkeren_in_een_zone_met_beperkte_parkeertijd_periode_20142019.pdf
23/05/2014 GR 22/04/2014 Verhaalbelasting_op_het_aanleggen_van_riolen_periode_20142019.pdf
23/05/2014 GR 19/05/2014 Opheffen_reglement_tot_tussenkomst_bij_aankoop_van_een_rookdetector.pdf
3/04/2014 GR 24/03/2014 Retributie-op-het-betalend-parkeren-20142019.pdf
3/04/2014 GR 24/03/2014 Reglement-inzake-toegang-tot-de-zeedijk.pdf

Reglementen OCMW-raad

Datum besluit Bekendmaking Reglement
OCMW-raad 02/07/2019 05/07/2019

OCMW-raad 29/01/2019 31/01/2019
OCMW-raad 18/02/2016 01/03/2016
OCMW-raad 18/02/2016 01/03/2016
OCMW-raad 16/06/2016 20/06/2016
OCMW-raad 20/10/2016 26/10/2016
OCMW-raad 22/12/2016 29/12/2016
OCMW-raad 21/12/2017 04/01/2018
OCMW-raad 19/04/2018 03/05/2018
OCMW-raad 19/04/2018 03/05/2018
OCMW-raad 20/09/2018 28/09/2018

OCMW-raad
20/12/2018

27/12/2018

Aanpassing klachtenprocedure voor reglementen thuiszorg