U bent hier

Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken

​Als burger heb je de mogelijkheid om standpunten, opmerkingen of bezwaren in te dienen over een vergunningsaanvraag in openbaar onderzoek of nog niet-goedgekeurde MER-projecten of omgevingsrapporten (OVR). Datzelfde geldt voor de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze ingediend worden.

De dossiers kan je raadplegen in de dienst Stedenbouw of Milieu en Duurzame ontwikkeling of in het omgevingsloket

Bekendmaking beslissing

Als je niet akkoord bent, kan je beroep aantekenen tijdens de periode van de aanplakking.

Waar dien je het beroep in? Dat hangt af van wie (en in welke instantie) de beslissing heeft genomen.

In sommige gevallen moet je bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.

Eerste aanleg Laatste (tweede) aanleg Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
cbs Deputatie Raad voor Vergunningensbetwistigen
deputatie Vlaamse Regering Raad voor Vergunningensbetwistingen
Vlaamse regering / Raad voor Vergunningensbetwistingen

De lijst van de lopende openbare onderzoeken en de beslissingen van de aanvragen voor een omgevingsvergunning vind je hieronder of in het publiek loket van het Vlaams Gewest. Deze dossiers zijn tijdens de periode van de bekendmaking ook raadpleegbaar aan de balie van dienst Stedenbouw of Milieu en Duurzame Ontwikkeling.

Maak een afspraak

Openbare bekendmakingen

9 april 2024

De bevoegde overheid heeft op 8 april 2024 een vergunning verleend voor de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door BV Hacienda II voor het hernieuwen van de vergunning voor het exploiteren van een paardenfokkerij. De ingedeelde inrichting is gelegen te Toekomstlaan 6B-8, 8670 Koksijde.

8 april 2024

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor regulariseren van tuinhuis, gelegen te Ter Duinenlaan 53; , van 08-04-2024 tot 07-05-2024.

5 april 2024

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Bouwen van een carport, gelegen te Zonstraat 16, 8670 Koksijde; , van 05-04-2024 tot 04-05-2024.

5 april 2024

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het isoleren van de gevels en plaatsen crepi, gelegen te G. Scottlaan 18, 8670 Koksijde; , van 05-04-2024 tot 04-05-2024.

4 april 2024

De Vlaamse Regering stelde op 10 maart 2023 de programmatische aanpak stikstof (PAS) vast. De PAS is een omvattend, realisatiegericht beleidsprogramma dat bijdraagt tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones structureel en planmatig terug te dringen.

4 april 2024

De Franse overheid heeft het Departement Omgeving (Vlaanderen) op de hoogte gebracht dat een openbaar onderzoek over de milieuvergunningsaanvraag en een aanvraag tot concessie van Eoliennes en Mer de Dunkerque (EMD) en Réseau de Transport d’Electricité (RTE) om een offshore windmolenpark te bouwen voor de kust van Duinkerke wordt georganiseerd van 8 april 2024 tot en met 18 mei 2024 – 12u30.

4 april 2024

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor regulariseren plaatsen container, aanleg terras, plaatsen omheining met haag en reliëfwijziging, gelegen te Astridlaan 16, 8670 Koksijde; , van 04-04-2024 tot 03-05-2024.

4 april 2024

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Slopen en herbouwen van een eengezinswoning, gelegen te Fluithoekweg 5, 8670 Koksijde; , van 04-04-2024 tot 03-05-2024.

4 april 2024

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het oprichten nieuwe silo, verplaatsten 2 bestaande silo's, aanleggen nieuwe betonverharding, aanleggen automatisch laadsysteem voor meststoffen en bouwen van automatisch staalnamesysteem, exploiteren van een agrohandel, gelegen te Dijk 28, 8670 Koksijde; , van 04-04-2024 tot 03-05-2024.

4 april 2024

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Smeyerslaan , 8670 Koksijde; , van 04-04-2024 tot 03-05-2024.

31 maart 2024

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor verkavelen grond voor het creëren van nieuw lot, gelegen te Prins Boudewijnstraat 2A, 8670 Koksijde; , van 31-03-2024 tot 29-04-2024.

31 maart 2024

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor regularisatie verharding, gelegen te Nieuwe Ydelaan 36, 8670 Koksijde; , van 31-03-2024 tot 29-04-2024.

31 maart 2024

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Bouwen eengezinswoning na afbraak bestaand gebouw, gelegen te Weldadigheidstraat 27, 8670 Koksijde; , van 31-03-2024 tot 29-04-2024.

29 maart 2024

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het uitbreiden van een bestaande woning, gelegen te Viooltjesstraat 10, 8670 Koksijde; , van 29-03-2024 tot 27-04-2024.

29 maart 2024

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het slopen en bouwen van een gekoppelde woning, gelegen te G. Scottlaan 38, 8670 Koksijde; , van 29-03-2024 tot 27-04-2024.

29 maart 2024

Op 25 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor bijstelling verkaveling, gelegen te Koksijde, Myriamweg (3A245f)).

29 maart 2024

Op 25 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Aanleg van een terras of andere verharding + herbouwen van inkompartijen, gelegen te Koksijde, Jan Pootlaan 12.

29 maart 2024

Op 25 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Duinparklaan 49.

29 maart 2024

Op 25 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van de oprit naar de carport, gelegen te Koksijde, Roelsstraat 40.

29 maart 2024

Op 25 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Vervangen van één raam en het voorzien van een zonneluifel aan een bestaande handelszaak, gelegen te Koksijde, Leopold II laan 30.

29 maart 2024

Op 25 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Bouwen van een fietsenstalling, gelegen te Koksijde, Groendyk 345.

29 maart 2024

Op 25 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor oprichten van een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, André Geryllaan.

29 maart 2024

Op 25 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een fietsenstalling op het milieupark, gelegen te Koksijde, Veurnestraat 11.

29 maart 2024

Op 25 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, van Maldeghemstraat 42.

29 maart 2024

Op 25 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning, gelegen te Koksijde, Ammanswallestraat 26, 8670 Koksijde .

29 maart 2024

Op 25 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vervangen van een bestaande keermuur, gelegen te Koksijde, Kol. D'Haenenlaan 35, 8670 Oostduinkerke.

26 maart 2024

Op 18 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het rooien van een boom, gelegen te Koksijde, Schaessensstraat 17.

26 maart 2024

Op 18 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Ijslandvaardersstraat 1.

26 maart 2024

Op 18 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vervangen bestaande verharding door waterdoorlatende groentegels, gelegen te Koksijde, Wulpstraat 11.

26 maart 2024

Op 18 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het regulariseren van 8 naar 7 appartementen en het uitvoeren van interne wijzigingen binnen een vergunde meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Albert I laan 150 - 152.

26 maart 2024

Op 18 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en gedeeltelijke functiewijziging van een bestaande eengezinswoning, gelegen te Koksijde, C. Permekelaan 16.

26 maart 2024

Op 18 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor uitbreiding woning, gelegen te Koksijde, Stijn Streuvelstraat 4.

26 maart 2024

Op 18 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor gevel- en dakrenovatie bij bestaande meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Zeedijk 69-70-71.

26 maart 2024

Op 18 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Het oprichten van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Grasplantenstraat.

25 maart 2024

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het uitbreiden en renoveren van een bestaande woning, gelegen te Sparrelaan 5, 8670 Koksijde; , van 25-03-2024 tot 23-04-2024.

22 maart 2024

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Bijstelling van verkaveling VK866/1 (aanpassen bouwkader ), gelegen te Salvialaan 62, 8670 Koksijde; , van 22-03-2024 tot 20-04-2024.

22 maart 2024

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een carport, gelegen te Lehoucklaan 32, 8670 Koksijde; , van 22-03-2024 tot 20-04-2024.

21 maart 2024

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen van een winkelcentrum tot vakantiecomplex met handel, gelegen te Kinderlaan 57, 8670 Koksijde; Dunepark 2, 8670 Koksijde; , van 21-

21 maart 2024

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning na afbraak bestaande bebouwing, gelegen te Golflaan 10, 8670 Koksijde; , van 21-03-2024 tot 19-04-2024.

20 maart 2024

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor oprichten van meergezinswoning met 8 woonentiteiten en 2 handelspanden na afbraak van bestaande bebouwing, gelegen te Strandlaan 234, 8670 Koksijde; Strandlaan 236, 8670 Koksijde; Strandlaan 232, 8670 Koksijde; Strandlaan 230, 8670 Koksijde; , van 20-03-2024 tot 18-04-2024.

20 maart 2024

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Plaatsen van een veranda, gelegen te Tennislaan 26, 8670 KOKSIJDE; , van 20-03-2024 tot 18-04-2024.

18 maart 2024

Op 11 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen en snoeien van bomen, gelegen te Koksijde, Dunepark 108.

18 maart 2024

Op 11 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Jan Van Looylaan 36.

18 maart 2024

Op 11 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande bebouwing en bouwen meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 136.

18 maart 2024

Op 11 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande meergezinswoning, gelegen te Koksijde, hoek Strandlaan - E. Betrandlaan.

18 maart 2024

Op 11 maart 2024 werd een aktename afgeleverd voor de melding tot instandhoudings- en renovatiewerken bestaande eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Jan Pootlaan 1/A000.

18 maart 2024

Op 11 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanbrengen van isolatie en crepi bij een bestaande woning, gelegen te Koksijde, Strandlaan 89.

18 maart 2024

Op 11 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor verbouwen van garage, herinrichten tuin en voorzien dakterras, gelegen te Koksijde, Dorpsstraat 30.

18 maart 2024

Op 11 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande woning, gelegen te Koksijde, H. Christiaenlaan 45.

18 maart 2024

Op 11 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een functiewijziging: van handelsgelijkvloers naar appartement, gelegen te Koksijde, Strandlaan 260.

18 maart 2024

Op 11 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor bouwen van een meergezinswoning met commerciële plint, exploiteren van warmtepompen, gelegen te Koksijde, Strandlaan 257 - 263.

18 maart 2024

Op 11 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verhogen liftschacht binnen de residentie Noordman, gelegen te Koksijde, Zeedijk 410.

18 maart 2024

Op 11 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het oprichten van een overdekte fietsenberging, gelegen te Koksijde, Vrijheidstraat 8, 8670 Koksijde .

18 maart 2024

Op 11 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Plaatsen van reclametotem, gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 225.

18 maart 2024

Op 11 maart 2024 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 187.

17 maart 2024

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van keerwanden in voor- en zijtuin, gelegen te Farasijnstraat 34, 8670 Koksijde; , van 17-03-2024 tot 15-04-2024.

17 maart 2024

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Het bouwen eengezinswoning, gelegen te André Geryllaan , 8670 Koksijde; , van 17-03-2024 tot 15-04-2024.

15 maart 2024

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Uitbreiding Golf Ter Hille te Koksijde, gelegen te Hof ter Hillestraat 2, 8670 Koksijde; , van 15-03-2024 tot 13-04-2024.

14 maart 2024

Op 14 maart 2024 is stilzwijgend akte genomen van een melding ingediend door NV GARAGE MARRANNES voor het exploiteren van een garagwerkplaats gelegen te Dorpsplaats 46, 8670 Koksijde - Wulpen.

5 maart 2024

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor bijstelling verkaveling, gelegen te Polderstraat , 8670; , van 14-03-2024 tot 12-04-2024.

12 februari 2024

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 2 februari 2024 het strategisch beleidsplan voor Kustvisie principieel goedgekeurd. Met Kustvisie onderzoekt de Vlaamse overheid hoe we onze kust kunnen beschermen tegen de verdere zeespiegelstijging op lange termijn. Volgende stap in de uitvoering van dit project is de voorstelling van het strategisch beleidsplan tijdens een openbaar onderzoek.

2 mei 2023

Met Kustvisie wil de Vlaamse overheid ook bij een stijgende zeespiegel een beschermde, toekomstgerichte en aantrekkelijke kuststreek, voor minstens de komende 100 jaar. Omdat de uitvoering van sommige kustbeschermingsmaatregelen wel 10 tot 20 jaar kan duren, moet hiervoor op tijd de nodige ruimte gereserveerd worden.

17 april 2023

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start vanaf 2023. De Vlaamse invulling hiervan is vastgelegd in het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027. De Europese Commissie keurde op 5 december 2022 officieel het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 goed.

4 april 2023

Openbare raadpleging over het milieueffectrapport betreffende de verlenging van de levensduur van Doel 4 en Tihange 3 20 maart 2023 tot 20 mei 2023

21 maart 2023

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.

3 augustus 2022

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het oprichten van een loods, een afdak/carport en het rooien van bomen, gelegen te Farasijnstraat 33, 8670 Koksijde; Weldadigheidstraat 14, 8670 Koksijde; , vanaf 13-08-2022 tot 12-09-2022.

13 januari 2022

Van 14 januari tot en met 14 maart wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023–2027 georganiseerd in overeenstemming met artikel 4.2.11 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM).

13 januari 2022

Van 14 januari tot en met 14 maart wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021-2027 georganiseerd (artikel 4.2.11 van het DABM).

8 december 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het aanleggen van een buitenpiste, het bouwen van een mestvaalt en het slopen van een varkensstal, mestsilo en mestvaalt, gelegen te Conterdijk 3, 8670 Koksijde; , vanaf 18-12-2021 tot 16-01-2022.

2 december 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Oudstrijdersstraat 15, 8670 Koksijde; , vanaf 12-12-2021 tot 10-01-2022.

31 augustus 2021

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kunt u het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be.

16 augustus 2021

De OVAM maakte een nieuw beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ voor de periode 2022-2030.

29 juli 2021

Om de twee pijlers van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in gedeeld beheer door Vlaanderen en de Europese Commissie (respectievelijk rechtstreekse betalingen/marktmaatregelen en plattelandsmaatregelen) te realiseren, lanceerde de Europese Commissie op 2/5/2018 haar voorstel voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027.

6 mei 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Aanleg van een zwembad of zwemvijver, gelegen te Ernest Bertrandlaan 43, 8670 Koksijde; , vanaf 15-05-2021 tot 13-06-2021.

19 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Nieuwe Ydelaan 42, 8670 Koksijde; , vanaf 29-01-2021 tot 27-02-2021.