U bent hier

Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken

​Als burger heb je de mogelijkheid om standpunten, opmerkingen of bezwaren in te dienen over een vergunningsaanvraag in openbaar onderzoek of nog niet-goedgekeurde MER-projecten of omgevingsrapporten (OVR). Datzelfde geldt voor de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze ingediend worden.

De dossiers kan je raadplegen in de dienst Stedenbouw of Milieu en Duurzame ontwikkeling of in het omgevingsloket

Bekendmaking beslissing

Als je niet akkoord bent, kan je beroep aantekenen tijdens de periode van de aanplakking.

Waar doen je het beroep in? Dat hangt af van wie (en in welke instantie) de beslissing werd genomen.

In sommige gevallen moet je bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.

Eerste aanleg Laatste (tweede) aanleg Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
cbs Deputatie Raad voor Vergunningensbetwistigen
deputatie Vlaamse Regering Raad voor Vergunningensbetwistingen
Vlaamse regering / Raad voor Vergunningensbetwistingen

De lijst van de lopende openbare onderzoeken en de beslissingen van de aanvragen voor een omgevingsvergunning vind je hieronder of in het publiek loket van het Vlaams Gewest. Deze dossiers zijn tijdens de periode van de bekendmaking ook raadpleegbaar aan de balie van dienst Stedenbouw of Milieu en Duurzame Ontwikkeling.

Maak een afspraak