U bent hier

Attest of akte van erfopvolging

Bij een overlijden worden de bankrekeningen of kluis van de overledene geblokkeerd wanneer niet duidelijk is wie de rechtsopvolgers zijn. De deblokkering ervan kan enkel door een wettelijke erfgenaam gebeuren met een attest of akte van erfopvolging.
Je plaatselijk kantoor van rechtszekerheid van de FOD Financiën kan een attest van erfopvolging afleveren en je notaris een akte van erfopvolging. De FOD Financiën raadt aan om de aanvraag van het attest van erfopvolging via MyMinFin te doen. Voor wie dit toch op papier wenst te doen, is er een aangepast formulier ter beschikking. Om dit formulier te bekomen dien je te bellen naar het contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 02 572 57 57.
Een akte van bekendheid en een erfrechtverklaring bestaan niet meer.

In de volgende gevallen kan FOD Financiën geen attest van erfopvolging afleveren en is het wettelijk verplicht om een akte van erfopvolging te laten opmaken door een notaris:

  • De overledene was gehuwd met een huwelijkscontract.
  • De overledene heeft een akte ‘schenking tussen echtgenoten’ laten opmaken bij een notaris.
  • De overledene heeft een eigenhandig of een notarieel testament nagelaten.
  • De overledene heeft ‘handelingsonbekwame’ erfgenamen zoals bijvoorbeeld minderjarigen.

Contactgegevens plaatselijk kantoor rechtszekerheid

Kantoor rechtszekerheid Veurne
Peter Benoitlaan 4 - 8630 Veurne
Tel. 02 574 41 50 (Veurne)
02 572 57 57   - Contact Center
E-mail rzsj.kantoor.veurne [at] minfin.fed.be (rzsj.kantoor.veurne [at] minfin.fed.be )
Open iedere werkdag van 8 uur tot 12 uur

Meer info

FOD Financiën: deblokkeren bankrekeningen

FOD Financiën: Plaatselijke registratiekantoor