Adviesraad andersvaliden

Doelstellingen

De adviesraad kan werkgroepen oprichten met een tijdelijk karakter voor het behandelen van specifieke problemen.

  • Het opvolgen en adviseren van concrete problemen en behoeften inzake de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van de andersvaliden.
  • Het organiseren van regelmatige raadplegingen en inspraak van de andersvaliden aangaande ervaren problemen en behoeften om deze om te zetten in een advies.
  • De studie van en bezinning over de behoeften en de problemen van de andersvaliden met het oog op de beleidsvoorbereiding.
  • Het stimuleren van het plaatselijk andersvalidenwerk en het adviseren dienaangaande van het gemeentebestuur.

Werking

De adviesraad komt minstens éénmaal per jaar samen.

Contactpersonen

Lander Van Hove

bevoegde schepen

lander.vanhove [at] koksijde.be

Willy Plaetevoet

voorzitter

willy.plaetevoet [at] telenet.be