U bent hier

Ambulante handel buiten de openbare markten

Voor zowel een ambulante activiteit op het openbaar domen buiten de openbare markt, als op rondtrekkende wijze, als op het privaat domein of in privé beheer is er een voorafgaande machtiging nodig verleend door het lokaal bestuur. Het gemeentebestuur voorziet echter geen standplaatsen op het openbaar domein.

Soorten

Ambulante activiteit op openbaar domein (buiten de openbare markt)

Voor de uitbating van een kraam op het openbaar domein moet u een toelating vragen bij de gemeente. Het gaat hier om een ambulante activiteit. Het gemeentebestuur voorziet echter geen standplaatsen op het openbaar domein.

Een ambulante activiteit heeft betrekking op de verkoop, het te koop aanbieden of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten of diensten, door een handelaar buiten de vestiging vermeld in zijn inschrijving in het KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.

Ambulante handel op rondtrekkende wijze

Bij een ambulante activiteit op rondtrekkende wijze verplaatst de handelaar zich langs een traject (al dan niet vooraf bepaald), waarbij een verkooppunt telkens voor een korte stoptijd wordt ingenomen. De stoptijd beperkt zich tot de duur van de directe transactie(s), waarna het traject onmiddellijk verdergezet wordt.

Ambulante activiteit op private plaatsen langs de openbare weg en op commerciële parkings

Bij de uitbating van een kraam op privé domein is er sprake van een ambulante activiteit indien

 • er op dit adres geen vestigingseenheid staat geregistreerd in de KBO (= Kruispuntbank voor ondernemingen).
 • het om een kraam gaat die grenst aan de openbare weg of die geplaatst wordt op een commerciële parking.

Voor deze ambulante activiteit op privé domein is een toelating van de gemeente nodig.

Mocht er een vestigingseenheid op het privé adres in het KBO vermeld staan of grenst de locatie van het kraam niet aan de openbare weg, dan is er sprake van een geregistreerd verkooppunt en geen ambulante activiteit. Zodoende is er geen toelating van de gemeente nodig.

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen, moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Beschikken over een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’ (de zogenaamde leurkaart). Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.
 • Beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.
 • Als u voeding wil verkopen, moet u beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).
 • Als u gegiste en/of sterke drank wil schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Deze drankvergunning vraagt u aan bij de gemeente waar u gedomicilieerd bent.
 • Als u gegiste en/of sterke dranken wil verkopen, geen consumptie ter plaatse, is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken vereist. Deze vergunning moet u aanvragen bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Procedure

Deze machtiging dient voorafgaand aangevraagd te worden aan de gemeente. De aanvraag dient te gebeuren via de toepassing Eaglebe: app.eaglebe.com met uitzondering voor de aanvragen ambulante handel op rondtrekkende wijze. Kies hiervoor 'evenement' (type : andere).

Tip: Maak een account aan voor je jouw evenement aanvraagt!
Hulp nodig? help.eaglebe.com

Bij uw aanvraag voegt u volgende documenten:

 • een kopie van een machtiging als werkgever
 • een kopie van uw eID
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid
 • (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating.

In uw aanvraag geeft u verdere specificaties zoals een inplantingsplan met duidelijke afmetingen, voorstel van de locatie eventueel kleurenfoto’s van de locatie en het kraam, tijdstip en een overzicht van producten en diensten die aangeboden worden. Voor ambulante handel op rondtrekkende wijze is verdere info over het traject noodzakelijk.

Bedrag

De aanvraag is gratis.

Regelgeving