U bent hier

Algemene regel: contract afsluiten met erkende afvalinzamelaar

Een bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de afvoer van zijn afvalstoffen en dient een contract af te sluiten met een erkende afvalinzamelaar (lijst via www.ovam.be, vb.: Garwig, Sita, van Gansewinkel, Vanheede, …).

Er zijn twee uitzonderingen waardoor de inzameling van bedrijfsafval mogelijk is via de gemeente of intercommunale:

  1. bedrijfsafval kan gelijkgesteld worden aan particulier afval
  2. tegen betaling afleveren op containerpark Koksijde of overslagstation Veurne