U bent hier

Algemene aanwervingsvoorwaarden

Om toegelaten te kunnen worden tot de job moet je:

  • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren; Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister van hoogstens 3 maanden. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten
  • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
  • Voldoende kennis van het Nederlands conform de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd  op 18 juli 1966 (zie afzonderlijke infobrochure, aan te vragen via sollicitaties [at] koksijde.be)
  • slagen in de selectieprocedure bestaande uit een schriftelijk en mondeling examen.