U bent hier

Algemene aanwervings- en toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te kunnen worden tot de job moet je:

  • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren; Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister van hoogstens 3 maanden. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.
    Je voegt steeds een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maand) toe aan jouw digitaal sollicitatiedossier.
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten
  • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie. Voor je in dienst treedt, zal je gevraagd worden om naar het medisch onderzoek te gaan bij de preventieadviseur arbeidsarts.
  • Voldoende kennis van het Nederlands conform de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd  op 18 juli 1966 (zie afzonderlijke infobrochure)
  • slagen in de selectieprocedure