U bent hier

Afgedankte elektronische en elektrische apparaten

Wat?

  • grote huishoudelijke apparaten
  • kleine huishoudelijke apparaten
  • IT- en telecommunicatie apparaten
  • consumentenapparaten
  • verlichtingsapparaten (geen gloeilampen)
  • elektrisch en elektronisch gereedschap
  • speelgoed, apparaten voor sport en ontspanning
  • medische hulpmiddelen
  • meet- en controle-instrumenten
  • automaten

Winkeliers of andere inzamelkanalen nemen afgedankte goederen terug

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) zijn onderworpen aan de aanvaardingsplicht. De aanvaardingsplicht houdt in dat de eindverkoper, tussenhandelaar en producent/invoerder verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van AEEA. Dit kan volgens twee principes.

Aanvaardingsprincipe '1 voor 1'

Dit principe is hangbaar bij winkeliers.  Ze zijn verplicht om het afgedankte product terug te nemen, maar enkel wanneer er een nieuw vergelijkbaar product wordt aangekocht door de klant. 

Aanvraadingsprincipe '1 voor 0'

Voor andere inzamelkanalen, zoals het milieupark of de kringloopcentra, geldt het principe “1 voor 0”, wat wil zeggen dat je er als particulier gratis terecht kan met je afgedankte AEEA, zonder een nieuwe aankoop te moeten bewijzen.

Meer weten over de aanvaardingsplicht?

Welke afgedankte producten in komen aanmerking voor het '1 voor 0' of '1 voor 1'-principe bij verkooppunten, apotheken, kringloopcentra of op containerparken.  Surf naar aanvaardingsplicht op de website van OVAM.

Containerpark Koksijde

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) kunnen dus via het principe '1 voor 0' gebracht worden naar het containerpark of naar de kringloopwinkel.

Grof vuil ophaling aan huis

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) kunnen, mits betaling, aangeboden worden via ophaling Grof vuil (huis-aan-huis).